اخبار و رخدادهای سایت

ابلاغیه دستورالعمل برگزاری جشنواره فناوری نانو

از سوی دکتر نگاهداری دستورالعمل برگزاری پنجمین جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد این جشنواره در واحد تبریز برگزار میشود