اخبار و رخدادهای سایت

اولين همايش ملي فيزيك به كار خود پايان داد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دكتر حبيب تجلي عضو هيأت علمي اين دانشگاه آخرين سخنران اين همايش بود كه بيوفوتونيك ، فرصت هاي كاري و تحقيقاتي اين رشته براي كشور و كاربردهاي آن را براي حاضران تشريح كرد. در ادامه دكتر علي واحدي دبير اجرايي اولين همايش ملي فيزيك هدف از برگزاري اين همايش را آشنايي با مقالات و دستاوردهاي جديد محققين رشته فيزيك و رشته هاي مرتبط با آن در داخل كشور خواند. دكتر واحدي افزود: انتظار مي رود اين همايش طي دو روز با ارائه سخنراني ها و برگزاري كارگاه هاي تخصصي توانسته باشد رضايت محققين را جلب و بر بار علمي آنها بيافزايد. در پايان پوسترهاي برتر معرفي واز برگزار كنندگان اين همايش تجليل و قدرداني شد. اولين همايش ملي فيزيك 31 تيرماه سالجاري با برگزاري مراسم اختتاميه در سالن شهريار دانشگاه آزاد اسلامي تبريز به كار خود پايان داد.