کمیته های برگزاری

مهندس فاتح علی عیدی (دبیر اجرائی)

دکتر سعیده ابراهیمی اصل

دکتر حسن رسولی سقای (رئیس جشنواره)

دکتر عزیز جوانپور (رئیس شورای راهبردی)

دکتر مرتضی محمودزاده (رئیس کارگروه واحدهای فناور)

مهندس فریدون پرتو (رئیس کارگروه فناوری و IT)

دکتر صمد عالی (رئیس کارگروه شرکت های دانش بنیان)

دکتر مهدی اله ویردی زاده (رئیس کارگروه پشتیبانی)

مهندس سعید نامور (رئیس کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات)

مهندس مهدی نبوی نیا (رئیس کارگروه چالش صنعت و بازار)

دکتر جعفر ابوالحسنی (رئیس کارگروه محصولات فناورانه)

دکتر منیژه دیزجی (رئیس کارگروه فناوری و نوآوری)

(رئیس کارگروه مدارس سما و پژوهش سراهای دانش آموزی)

دکتر غفور موسوی (رئیس کارگروه فنی و پشتیبانی)

مهندس یوسف ستاری

اقای مهندس مسروری ( رئیس کارگروه اداری و مالی)

دکترمحبوب نعمتی (رئیس سازمان غذا و دارو)

دکتر علی جهانگیری (معاون اقتصاد و دارایی استاندار آذربایجان شرقی)

دکتر مهدی نبوی نیا (رئیس کارگروه صنعت)

دکتر ساسان فرشی (مدیر کل سازمان استاندارد )

مهندس فرتاش

دکتر اسماعیل هاشمی (رئیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی)

دکتر شکور اکبرنژاد (رئیس شورای شهر)

دکتر حمید عباسی شکوهی (دبیر اتاق بازرگانی)

دکتر مرتضی نیرومند اسکویی (رئیس شهرک های صنعتی)

پارک علم و فناوری

سازمان صنایع و معادن

مهندس حسین فتحی (معاونت اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی)

گل صنملو (مدیر کل پژوهشی پالایشگاه تبریز)

دکتر سعیده ابراهیمی اصل ( دبیر علمی)

دکترآزاده جدایی (رئیس کارگروه نانو مواد، شیمی، مهندسی شیمی، کشاورزی)

دکتر روزبه دبیری ( رئیس کارگروه عمران و معماری)

دکتر نیما جعفری (رئیس کارگروه نانو کامپیوتر و الکترونیک)

دکتر اسماعیل وصالی(عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

دکتر مجتبی صلوتی ( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

دکتر میرقاسم حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر فرید عمیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد صوفیان)

دکترجلال شایق(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز)

دکتر رضا صالح اهری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکترعلی رستمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر حسن پور (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند)

دکتر مهدی مهام (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول )

دکترشهرام حنیفیان (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز)

دکتریوسف زندی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر نویده انرجان کوچه باغ (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر رامین حیدرپور (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان)

دکتر طالب زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر علیرضا ختایی ( عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر شبنم عندلیبی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز)

دکتر میرزا آقا بابازاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر حسین آقاجانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر هادی سلطانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)

دکتر حمید میرزایی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر افشار علی حسینی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی)

دکتر عبدالرضا میر محسنی(عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر اسماعیل علیپور(عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر سعید جعفری راد(عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر ناصر ارسلانی(عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر سمیه ماکویی(عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر پروانه نخستین پناهی(عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)

دکتر محمود زارعی (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)

دکتر محمد علی بهنژادی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر شفیع زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)

دکتر کاظمی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان)

دکترعلی رمضانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان)

دکتر لادن اجلالی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دکتر مریم اوتادی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران)

وحید پیروزفر(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران)

دکتر مهدی عبادی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گرگان)

دکتر رامین یوسفی(عضو هیئت علمی دانشگاه مسجد سلیمان)

دکتر فرید جمالی شینی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز)

دکتر فریبا بهروز سرندی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز)

دکترپروانه نخستین پناهیان (عضو هیئت علمی گروه شیمی کاربردی دانشگاه زنجان)

ساحل جواهرنیا

نیما جعفری