پیام دبیر جشنواره


فناوري نانو يکي از مهم‌ترين فناوري‌هاي قرن 21 محسوب مي‌شود که انقلابي در تمامي جوانب زندگي بشر ايجاد کرده است؛به طوري‌که جامعه جهاني در پي گسترش اين فناوري در ابعاد مختلف است. مرکز تحقيقات نانوفناوري صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز نيز در همين راستا و همگام با جامعه جهاني از سال 1392در جهت بهره برداري از قابليت‌هاي فناوري نانو در صنعت ايجاد گرديده است و اهداف زير را دنبال مي کند:

        * شناخت پتانسيل‌هاي تحقيقاتي و صنعتي

        * تقويت همکاري بين صنعت و دانشگاه

        * نفوذ فناوري‌هاي توسعه يافته نانو در صنايع موجود

        * ارتقاي دانش عمومي در حوزه فناوري نانو

        * تقدير از برترين محصولات فناوري نانو


 


بخش‌هاي جشنواره

در جشنواره فناوري نانو، نهادها و پژوهشگران فعال در هفت قالب حضور خواهند داشت. همچنين برگزاري کارگاه‌هاي تخصصي و مراسم تجليل از برترين‌ محصولات فناوري نانو و معرفي به ستاد توسعه فناوري نانو ، سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد، جهت اخذ مجوزهاي لازم انجام مي گيرد.


پژوهشگر برتر


مقاله

طرح پژوهشي

کتاب

پايان‌نامه

 اختراع

پيش‌محصول و محصول (پروتوتايپ)

واحد هاي فناور

شرکت هاي دانش بنيان

شرکت هاي خصوصي با محصول نانويي، شرکت هاي بازرگاني ، شرکت هاي مشاوره اي و خدمات و کارگزاري در حوزه نانو

مسابقه چالش صنعت



در دو حوزه دانش آموزي و دانشجويي برگزار نمايد.


شايان ذکر است که اين جشنواره در محورهاي نانوشيمي، نانوفيزيک و نانوفوتونيک، نانوبيوتکنولوژي، نانوالکترونيک، نانوفناوري در علوم سلامت (علوم پزشکي و زيست‌فناوري، علوم دارويي، علوم بهداشتي و محيط زيست، علوم دندان)، نانو‌سيال، نانومواد و ساير کاربردهاي نانوفناوري برگزار خواهد شد.

مرکز تحقيقات نانوفناوري صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز پس از برگزاري سه دوره اين جشنواره در واحدهاي استان تهران، و علي آباد کتول ميزباني این جشنواره را در سال 1399بر‌عهده خواهد داشت. اميد است با رويکرد صنعتي شهر تبريز و مرکز تحقيقات نانوفناوري صنعتي، گامي مهم در معرفي اين فناوري به صنايع استان انجام گردد.



 


دکتر سعيده ابراهيمي اصل

دبير جشنواره