اطلاعیه های مهم


اطلاعیه شماره 1 برای  روز اول برگزاری      با سلام پیرو اعلام قبلی در سایت وبینار کالج، به اطلاع ثبت نام کنندگان محترم کالج میرساند، مطالبی که در روز اول ارائه خواهد شد، (شامل منابع نوری و مشخصات آنها و لیزرها- اساس اندرکنش نور با ماده و انواع اسپکتروسکپی ها – اصول اولیه بیولوژی – بعضی از لیزرهای مهم برای بیوفوتونیک )، برای اشخاصی در نظر گرفته شده است که اطلاعات اندکی در زمینه اپتیک و فوتونیک دارند. با ارائه این مطالب قصد بر این است که افراد با اصول اولیه و مطالب پایه اپتیک و فوتونیک آشنا شوند. لذا با توجه به سطح مطالب، شرکت در این کلاسها برای دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایشهای مختلف فیزیک اختیاری می باشد.                                                                                        با تشکر کمیته برگزاری کالج تابستانی بیوفوتونیک