فرمت مقالات


شیوه ارسال مقاله

* مقالۀ خود را تنها مطابق با فایل نمونه موجود در وب‌گاه همایش
به دو فرمت Word و PDF و
الزاما به زبان فارسی آماده و پس از ثبت نام از طریق قسمت ارسال مقالات، ارسال کنید.(لطفا فایل اصل مقاله به دو صورت word و pdf در قالب یک فایل zip ارسال گردد)


* مقاله‌ای که مطابق فایل نمونه نبوده و یا نیاز به ویرایش اساسی داشته باشد، بررسی نخواهد شد.
* پس از داوری مقالات، نتیجه به اطلاع نویسندگان خواهد رسيد.
* مجموعۀ مقاله‌های پذیرفته شده به صورت تمام متن به شکل یک لوح فشرده به شرکت‌کنندگان داده خواهد شد.
* برای تمامی مقالات ارائه شده به صورت شفاهی یا پوستر گواهی معتبربه نام تمامی نویسندگان مقاله صادر خواهد شد.
* نویسندگان مقاله باید نسبت به درستی نتایج آن اطمینان داشته و مسئولیت علمی مقاله متوجه نویسندگان است.


شرایط پذیرش مقاله :

* لازم است مقاله اصیل و بدیع بوده و مبتنی بر کار پژوهشی مقاله‌دهندگان باشد.
* مقاله باید طبق نمونۀ موجود در وب گاه همایش تهيه شود.