فرمت ارائه پوستر


لطفا فرمت پوستر همایش را از لینک زیر دانلود نموده و بصورت چاپ شده و شاسی دار در ابعاد 50*70 سانتی متر حداکثر تا 13 اردیبهشت‌ماه 1396
به دبیرخانه اولین همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی تحویل دهید.