تقویم رویدادهای همایش

روز برگزاری اولین کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به همکاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نهادهای علمی تخصصی مرتبط با مباحث کنفرانس

هفت اردیبهشت ماه سال 1396 مصادف با هفته معماری روز برگزاری اولین کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز باهمکاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نهادهای علمی تخصصی مرتبط با مباحث کنفرانس، در دانشگاه آژاد اسلامی واحد تبریز می باشد


پایان مهلت ارسال اصل و خلاصه مقالات به اولین کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی

سی بهمن ماه سال 1395 پایان مهلت ارسال اصل و خلاصه مقالات به اولین کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


شروع دریافت مقالات تمام متن برای اولین کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی

اول آذرماه سال 1395 تاریخ آغاز دریافت مقالات تمام متن برای اولین کنفرانس هنر و معماری و شهرسازی اسلامی


شروع به کار اولین همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی

اولین همایش ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی از تاریخ 10 آبان ماه 1395 شروه به کار نمود