کمیته های برگزاری

دکترسید جواد انگجی

رئیس همایش

دکتر رحیم وکیل زاده

دکتر محمد نریمانی

دکتر علی حسن پور

دبیر اجرایی همایش

دکتر ملیحه پورستار

دبیر همایش

مهندس فریدون پرتو

دکترناصر مدیر شهلا

دکتر سید جواد انگجی

رئیس همایش

دکتر رحیم وکیل زاده

دکتر محمد نریمانی

دکتر ملیحه پورستار

دبیر همایش

دکتر مریم اردیبهشتی

دبیر علمی

دکتر صمد صباغ

رئیس پانل تخصصی

دکترمنیره دیزجی

رئیس پانل تخصصی

دکترشعله لیوارجانی

رئیس پانل تخصصی

دکتر شبنم اکبری نامدار

دکتر مهناز مقبولی

دکترفرناز ماهان

دکتر محبوبه حاج رستملو

دکتر محمدرضا ولیلو

دکتر رویا آل عمران

دکتر فریده بهمن جنبه

دکتر نازی عبدالله پور

دکتر نعیمه محب

دکتر نرمینه معینیان

دکتر پروانه عادل زاده

دکتر پروین علیزاده

دکتر زهره سیفوری

دکتر زهرا قطره سامانی

دکتر نیره حائری فر

خانم سهیلا امیری

دکتر رسول نظری

دکتر حسین دلال زاده جدیری