تقویم رویدادهای همایش

تاریخ برگزاری همایش


اعلام نتایج داوری


پایان مهلت ارسال چکیده مقالات

بنا به درخواستهای مکرر پژوهشگران محترم مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 شهریور ماه تمدید شد.


آغاز پذیرش چکیده مقالاتاخبار و رخدادهای همایش

پذیرش و چاپ مقالات منتخب همایش منطقه ای بانوان فرهیخته در فصلنامه علمی -پژوهشی زن و مطالعات خانواده

کلیه پژوهشگرانی که مقالات آنها در اولین همایش منطقه ای بانوان فرهیخته به صورت پوستر یا سخنرانی پذیرش شده است می توانند متن کامل مقاله خود را طبق فرمت این فصلنامه آماده نموده و تا تاریخ 30 مهر 95 از طریق ایمیل همایش ارسال نمایند تا جهت داوری (بدون قرارگیری در لیست انتظار )به دفتر مجله فرستاده شود. پژوهشگران محترم می توانند جهت اطلاع از نحوه آماده سازی مقاله مطابق با فرمت مجله به سایت jwsf.iaut.ac.ir مراجعه نموده و راهنمای نویسندگان و ساختار مقالات پربازدید را ملاحظه نمایند.

تمدید تاریخ

بنا به درخواستهای مکرر پژوهشگران محترم مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 شهریور ماه تمدید گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی با امتیاز فرهنگی در اولین همایش منطقه ای بانوان فرهیخته

کارگاه بازشناسی جایگاه زن با رویکرد اسلامی ،همزمان با اولین همایش منطقه ای بانوان فرهیخته بر گزار شده و به شرکت کنندگان در کارگاه ،گواهی دارای امتیاز فرهنگی تعلق خواهد گرفت.

برگزاری اولین همایش منطقه ای بانوان فرهیخته با امتیاز پژوهشی و فرهنگی

شرکت کنندگان در همایش (با یا بدون مقاله) گواهی شرکت در همایش با امتیاز فرهنگی دریافت می نمایند و در صورت ارسال مقاله و پذیرش آن در این همایش از امتیاز پژوهشی نیز برخوردار خواهند گردید.

حامیان برگزاری همایش