فرآیند شرکت در همایش


1- شرکت کننده بدون مقاله:

شرکت کنندگان جهت حضور در همایش در سایت همایش ثبت نام نموده و در روز همایش به محل پذیرش مراجعه کرده و حضور خود را اعلام می نمایند. پس از پایان همایش، متقاضیان گواهی شرکت در همایش با امتیاز فرهنگی را دریافت خواهند نمود.2-شرکت کننده با مقاله:

شرکت کنندگان جهت حضور در همایش در سایت همایش ثبت نام نموده و سپس فایل ZIP چکیده مقاله  را در دو فرمتword و pdf (مطابق دستورالعمل  تنظیم چکیده مقاله) ارسال می نمایند. 


 متقاضیان می توانند مقالات خود را از طریق ایمیل همایش نیز ارسال نمایند. در این صورت فایل ZIP ارسالی باید حاوی چکیده مقاله در دو فرمت word  و pdf (مطابق دستورالعمل تنظیم چکیده مقاله) و یک فایل word حاوی اطلاعات نویسنده رابط باشد.منظور از اطلاعات نویسنده رابط،نام و نام خانوادگی ، رشته و مقطع تحصیلی،محل کار یا تحصیل ، آدرس محل کار یا تحصیل ،تلفن و ایمیل می باشد. 


دستور العمل تنظیم  چکیده مقالهمتن مقاله در نرم افزار word 2007 تایپ شود.

فونت عنوان:
B Nazanin 16

فونت اسامی نویسندگان و محل کار یا تحصیل:B Nazanin 10

فونت پست الکترونیکی:Times New Roman 8

فونت متن چکیده:Times New Roman 11 یا B Nazanin 13

(نویسندگان به ترتیب با شماره ای در بالا و سمت چپ اسامی مشخص شده و محل کار یا تحصیل نویسندگان با توجه به شماره اختصاص یافته به هر نویسنده ذکر شود.نویسنده مسئول با علامتUnderline مشخص شده و پست الکترونیکی نویسنده مسئول  قید شود.

چکیده در چهار بخش(مقدمه،روش ها،نتایج،بحث و نتیجه گیری) طراحی شده و از 350 کلمه تجاوز ننماید.در پایان چکیده حداکثر 4 یا 5 کلمه کلیدی مرتبط با مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر شود.پس از اعلام نتایج داوری در موعد مقرر،شرکت کنندگان مقاله خود را طبق فرمت اعلام شده برای اسلایدهای سخنرانی یا پوستر آماده نموده و مطابق برنامه در محل همایش حاضر شده و در محل پذیرش اعلام حضور می نمایند و پس از ارائه مقاله،در پایان همایش،گواهی ارائه مقاله با امتیاز پژوهشی  را دریافت خواهند نمود.به اطلاع می رساند تعدادی از مقالات منتخب در مجله علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز"زن و مطالعات خانواده" به چاپ خواهد رسید.
 شرکت در همایش با یا بدون مقاله رایگان می باشد.

 توجه:کمیته برگزار کننده از بررسی و پذیرش مقالاتی که پس از مهلت مقرر ارسال یا مطابق دستورالعمل تعیین شده تنظیم نشده باشد،معذور است.

مسئولیت اصالت مطالب بر عهده نویسنده(نویسندگان )مقاله می باشد.