مقالات پذیرفته شده • توسعه اقتصادی شهرها با تقویت نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

  نویسنده مسئول : فرحناز خادم فسقندیس
  سایر نویسندگان : فرحناز خادم فسقندیس دانشجوی دکتری طراحی شهری
 • چکیده مقاله:
  اقتصاد شهرها ارتباط مستقیمی با اقتصاد ملی دارد و هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت بهبود اقتصادی شهرها در شرایط کنونی از مسیر دست یابی به ارکان و راهبردهای اقتصاد مقاومتی مسیر خواهد شد . اقتصاد مقاومتی بر آن است تا با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و ترویج فرهنگ کار ، در راستای اصلاح الگوی مصرف ، با تقویت روح خود باوری و خودکفایی در شهروندان در مسیر توسعه گام بردارد. براین اساس خانواده و به خصوص زنان ، با نقش مدیر اقتصادی و به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی جامعه در تربیت و پرورش انسانها ، نقش به سزایی در رشد نیروی کار داشته و عهده دار اصلی بهره وری نیروی کار در جریان تولید و اصلاح الگوری مصرف و حمایت از منابع داخلی می باشند ، هدف پژوهش حاضر به چالش کشیدن معضلات اقتصادی شهرها جهت برون رفت از مشکلات و آسیب های زندگی شهری در جوامعی که با مسایل و مشکلات جهانی سعی در خود اتکایی داشته و این مهم با همکاری تمام آحاد جامعه به خصوص زنان و قرار گیری در چهارچوب اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی امکان پذیر خواهد بود . در این مقاله با تدقیق موارد مطروحه و استفاده از روش تحقیق مطالعه اسنادی و توصیفی – تحلیلی ، این نتیجه حاصل گردید که زنان در شرایط کنونی نقش برجسته ای در راستای توسعه اقتصادی شهرها بر مبنای اصول و راهبردهای اقتصاد مقاومتی دارند که بر این اساس راهکارهایی جهت توانمند سازی ، ارتقای بهره وری و ... هر چه بیشتر زنان ارائه شده است .
 • خیزش زنان از خاکستر مردان سیاست

  نویسنده مسئول : شهره شهسواری فرد
  سایر نویسندگان : شهره شهسواری فرد
 • چکیده مقاله:
  در حال حاضر شمار زنانی که بر مسند قدرت در جهان تکیه دارند، کمتر از سالهای گذشته است و حتی پنج درصد از مجموع رهبران جهان هم تشکیل نمی دهند. جامعه ايران معاصر، در حال گذار از نگرش هاي سنتي به ايستارهاي نوين است. ويژگي دوران گذار، بهم ريختگي اوضاع عمومي جامعه و تحولات رفتاری و انديشه اي است. اما در ميان این تحولات، زنان جايگاهي شايسته در عرصه مشاركت سياسي نيافته و به عنوان موجود ناكامل سياسي مورد قضاوت قرار گرفته اند. در این مطالعه نگارنده به صورت توصیفی – تحلیلی به بررسی خیزش زنان در صحنه سیاسی در ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده با پي جويي آسيب هاي اجتماعي زنان، که به دلايل گوناگون ريشه در باورها و ساختارهاي ديرينه اجتماعي و اقتصادي دارد، زنان از شبكه تعاملات اجتماعي دور شده اند و راه نيل آنان به سطوح عالي قدرت سياسي دشوار شده است. به عبارتی همچنان مشارکت زنان در رده های بالای سازمانی دارای موانع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفی و سلیقه ای است .و با وجود اینکه تعداد زنان متخصص در جامعه و نیروی کار افزایش یافته است اما پیشرفت آنها در مشاغل تصمیم گیری چندان محسوس نبوده است .
 • نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات جنسی از منظر قرآن و حدیث

  نویسنده مسئول : ریحانه حسن پور
  سایر نویسندگان : ریحانه حسن پور، دکتر مرضیه پیله ور
 • چکیده مقاله:
  انحرافات جنسی از مهم¬ترین مسائل چالش ¬برانگیز می¬باشد که پیامدها و تبعات مخرّبی برای فرد و خانواده به همراه خواهد داشت و گسترش و رواج آن، سقوط و تباهی جامعه را در پی دارد. دین مقدّس اسلام به عنوان جامع¬ترین آئین الهی با رویکردی پیشگیرانه در این مورد، آموزه¬ها و قابلیت¬های فراوانی در حوزه¬ی جلوگیری از بروز این معضل دارد و دستورالعمل¬های کاربردی و کارآمدی در این زمینه برای بشریت ارائه می¬دهد. لذا، در این پژوهش تلاش شده است با بهره¬گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام، راهکارهای پیشگیری از معظل انحرافات جنسی را ارائه و مورد بررسی قرار گیرد. البته، با توجّه به نقش مهم و کلیدی بنیاد خانواده در مقابله با این معضل، کوشش شده است نقش این بنیان مقدّس در قالب ارائه¬ی راهکارهای عملی و راهبردی مطرح گردد. پژوهش در آموزه¬های اسلامی این نتیجه را به دست می¬دهد که اجرای راهکارهایی از جمله محبّت¬ورزی در کانون خانواده، تمکین در روابط زناشویی، تربیت دینی فرزندان، زمینه¬سازی برای ازدواج فرزندان، امتناع از دوستی با جنس مخالف، غیرت¬ورزی بر پایه¬ی محبّت، کنترل و نظارت بر رفتار زنان و دختران، آراستگی زن و شوهر، آموزش آداب ورود به فرزندان و جداسازی بستر کودکان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز معضل انحرافات جنسی خواهد داشت. با توجّه به کاکردهای خانواده به عنوان اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد هر جامعه که بارزترین نقش را در تربیت افراد ایفا می¬کند، این نهاد را می¬توان به عنوان مهم¬ترین مجری برای اجرای دستورالعمل¬های پیشگیری از پیدایش این نوع انحرافات معرفی نمود
 • تاثیر اشتغال زنان بر خانواده و توسعه اقتصادی

  نویسنده مسئول : عزیزه یوسفی
  سایر نویسندگان : عزیزه یوسفی
 • چکیده مقاله:
  در دهه¬های اخیر مسائل زنان از زوایایی مختلف کاویده شده است. یکی از مسائل مطرح در مورد زن، اشتغال وی است که این امر دگرگونی عمیقی را در لایه¬های مختلف خانواده ایجاد کرده و نقش و کارکرد اعضای خانواده را متاثر می¬کند. در طول تاریخ زن و مرد از تمام طبقات جامعه پا به پای هم فعالیت اقتصادی داشته¬اند و هنگامی ¬که زن در عرصه حیات اجتماعی و اقتصادی حضور داشته، نقش فعال و سازنده¬ای در در داخل و خارج خانواده داشته است و از اقتدار و پایگاهی والا برخوردار بوده و آثاری بر جای نهاده که نام او را زنده نگه¬داشته است. به سبب اهمیت ضرورت توانمندسازی زنان و استفاده از قابلیت¬ها و ظرفیت¬های نهفته¬ در نیمی از جمعیت جامعه در جهت توسعه¬ی کشور، این نوشته با روش کتاب¬خانه¬ای و توصیفی و با نیم¬نگاهی به یافته¬های محققان، تاثیر اشتغال زنان بر خانواده و توسعه اقتصادی جامعه را به بحث گذاشته است. پژوهش نشان داد که با مشارکت اقتصادی زنان روابط و مناسبات فکری و اقتصادی خانواده تحول می¬یابد و پیامدهای مثبتی هم برای خود زنان و هم برای کل خانواده و در سطحی گسترده برای کل کشور دارد. اشتغال زنان و توسعه اقتصادی جامعه دو امر جدای از یکدیگر نیست؛ بلکه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و رشد یکی از آن¬ها رشد دیگری را نیز باعث می¬شود. در راستای دستیابی به توسعه، ارزش و حقوق زن و مرد را مهارت و تخصص و ارزش او تعریف کند نه جنسیت او.
 • علل خشونت فیزیکی در دوران شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی– در ما نی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران

  نویسنده مسئول : زهرا بزازبنیسی
  سایر نویسندگان : زهرا بزاز بنیسی کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران
 • چکیده مقاله:
  مقدمه:خشونت یک اپیدمی مداوم و پنهان است و میتوانددرهرمرحله ای اززندگی زنان روی دهد وسلامت آنان و در پی آن سلامت جامعه را تحت تاثیر قراردهد.دوران شیردهی یکی ازدوران های مهم زندگی هرمادری محسوب می شود. شواهدنشان می دهد خشونت ازطرف همسربرشروع ومدت شیردهی تاثیرمنفی دارد. هدف این پژوهش بررسی علل خشونت فیزیکی دردوران شیردهی است. موادوروشها: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی برروی549 مادر شیرده انجام شد.نمونه ها از مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک و مامایی ،پرسشنامه خشونت خانگی و پرسشنامه وضعیت اقتصادی - اجتماعی جمع آوری شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS انجام گرفت.سطح معنی داردرآزمون ها 05/0 درنظرگرفته شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه36درصداز مادران خشونت فیزیکی راتجربه کرده بودند.زنان خشونت دیده بطورمعنی دار دارای تحصیلات پایین ترواکثریت آنهاخانه داروجنسیت نوزادآنهادختربود،از نظر وضعیت مالکیت بین دوگروه اختلاف معناداری دیده نشد.درمورد وضعیت شیردهی درگروه خشونت دیده9/39 درصد موارداولین زمان شیردهی در3-2 ساعت اول پس اززایمان انجام گرفته بودو نوع تغذیه کنونی شیرخواردر 53.6درصد موارد شیرمادر به همراه شیرخشک بود و4/63 درصد فاقد حمایت همسردرامر شیردهی بودند .درگروه خشونت ندیده زمان اولین شیردهی در2/42 درصد موارد در یک ساعت اول پس از زایمان،نوع تغذیه کنونی شیرخوار در 3/57درصد موارد شیرمادر به تنهایی و 1/81 درصد ازحمایت همسردرامر شیردهی برخوردار بودند.این متغیرها در دو گروه از نظر آماری معنی دار بودند. )05/0 (p< نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله لزوم شناسایی زنان در معرض خشونت به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از آن در سلامت مادران که در پی آن سلامت خانواده و جامعه را نیز در بر میگیرد توصیه می گردد
 • نقش زنان در مدیریت و اقتصاد خانواده

  نویسنده مسئول : سحر حقیقت خواه
  سایر نویسندگان : سحر حقیقت خواه ، سمیه خداداد ، الهه حقیقت خواه
 • چکیده مقاله:
  چکیده هنگامی که زن به میدان جهاد اقتصادی پا می نهد باید دوشادوش همسر خویش ، با کنترل و نظارت صحیح دخل و خرج و اصلاح هزینه ها، به اندوختن درآمدها و بهبود وضعیت معیشت خانواده کمک کند . این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اشتغال زنان و نقش آن ها در مدیریت اقتصادی خانواده و بهبود وضعیت معیشتی آن به عمل آمده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به کتابخانه و جمع آوری مطالب و مطالعه آن ها صورت گرفته است . اهمیت پژوهش در این است که گاه اشتغال زنان به مدیریت جداگانه خانواده و درآمدها و منابع مالی منجر می شود و هریک از زن و مرد به دلخواه ، درآمدهای خود را هزینه می کند که احتمال مصرف اقلام غیر ضروری( تهیۀ غذا در بیرون از خانه ، سپردن کودک به مهدکودک با وجود توانایی نگهداری ، تعویض پی در پی لوازم خانه و ... ) را افزایش می دهد و نتایج زیانباری در پی داشته باشد . نتیجه این پژوهش این است که با مدیریت صحیح زنان در منابع مالی خانواده و ایجاد موازنه بین درآمدها و مصارف ، بهبود موقعیت اقتصادی خانواده ها تحقق می یابد .
 • مقايسه تنظيم تمايزيافتگي و سلامت رواني بين زنان متاْهل داراي رضايت زناشويي بالا وپايين دانشگاه آزاد واحد اهواز

  نویسنده مسئول : فاطمه رستگار
  سایر نویسندگان : فاطمه رستگار* سعیدبختیارپو*** .گروه روانشناسی پردیس علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،ايران. (( Rastegar.email.com 2. گروه روانشناسی واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،ايران. ( نویسنده مسئول Saeedb81@yahoo.com)
 • چکیده مقاله:
  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی مقايسه ای تمايز يافتگي و سلامت رواني بين زنان متاْهل داراي رضايت زناشويي بالا و پايين دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه آماري نيز با استفاده روش نمونه گیری تصادفي طبقه اي تعداد 200 نفر از زنان متاهل انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشوئی اینریچ، تمایز یافتگی اسكورون و فريدلندر، و سلامت روانی گلدبرگ و هیلر بود. اين پژوهش از نوع علي – مقايسه اي می باشد. یافته ها نشان داد که زنان متاْهل داراي رضايت زناشويي بالا نسبت به زنان متاْهل داراي رضايت زناشويي پايين از تمايز يافتگي بيشتري برخوردارند. زنان متاْهل داراي رضايت زناشويي بالا نسبت به زنان متاْهل داراي رضايت زناشويي پايين از سلامت رواني بهتري برخوردارند.
 • بررسی تاثیر R&D و تجارت بر اشتغال زنان ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

  نویسنده مسئول : آرش کتابفروش بدری
  سایر نویسندگان : منیره دیزجی آرش کتابفروش بدری
 • چکیده مقاله:
  نقش سرمايه انساني و نيروي كار در صحنه هاي اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است؛ به طوري كه مي توان گفت با تكيه بر نيروي كار كارآمد، مي توان فرآيند رشد و توسعه را سرعت بخشيد. در اين رابطه، مقوله اشتغال به موجب اثرات، تبعات و پيامد هاي اقتصادي كه از خود به جاي مي گذارد، از جمله موضوعاتی است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين در همه كشورها مسئله اشتغال از مهم ترين اهداف برنامه ريزي هاي به شمار مي رود به طوري كه مي توان گفت هيچ برنامه اي بدون توجه به مسئله اشتغال نمي تواند نتيجه مطمئني را به همراه داشته باشد. اصولا ايجاد اشتغال و حل مسئله بيكاري بهترين پشتوانه براي اجرا و پيشبرد اهداف برنامه ريزي ها به حساب مي آيد و در اين مسير سيستم هايي موفقند كه بتوانند موضوع اشتغال را به خوبي حل و فصل كنند. در این راستا نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه بسیار کلیدی است. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه و در نتیجه تسریع روند توسعه اقتصادی می شود. به همین منظور این پژوهش در تلاش است تا به بررسی تاثیر R&D و تجارت بر اشتغال زنان ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از مدل پانل دیتا و روش گشتاورهاي تعميم يافته در بازه ی زمانی 2001 تا 2014 بپردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که R&Dو تجارت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زنان در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین ارزش افزوده تولید اثر مثبت و شاخص قیمت مصرف کننده اثر منفی بر اشتغال زنان داشته اند.
 • تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی کارآفرینی زنان

  نویسنده مسئول : مریم زینی
  سایر نویسندگان : 1- مریم زینی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت، واحد تبریز ، mar.me6866@gmail.com) 2- منیره دیزجی (نویسنده مسئول، استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137وmdizaji@yahoo.comوdizaji@iaut.ac.ir Corresponding author, Department of Economics, Tabriz Branch, Islamic Azad university, Tabriz, Iran)
 • چکیده مقاله:
  آموزش یکی از جنبه های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه ی کشور های جهان واقع شده است.با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت شده که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی.طي دهه های اخير، پذيرش دانشجو بدون توجه به ظرفيت اشتغال زايي از سوي نظام آموزش عالي در بخش دولتي و نيزدر بخش غيردولتي (دانشگاه آزاد)،همراه باكاهش توان ظرفيتسازي اشتغال در بخش دولتي و تورم نيروي انساني در بخش خدمات، موجب افزايش نرخ بيكاري بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهها شده است. در سالهای اخير، زنان گرایش بيشتری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده اند و آمار ورود زنان و دختران به دانشگاهها هرساله رو به افزایش بوده است این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی درصد بيکاری نيز در ميان بانوان تحصيل کرده به صورت شایان توجهی در حال افزایش است.بررسي تأثيرات آموزش و آموزش عالي در سطوح مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان، نشان از بهبود موقعيت آنان در زندگي فردي و اجتماعي دارد. حضور زنان در مدارس، دانشگاهها و مراكز مختلف آموزشي به آنان فرصت ميدهد تا بخشي از مهارت هاي زندگي را فراگيرند و از همه مهمتر تجربه حضور در عرصه هاي عملي نهادهاي اجتماعي مدرن را به دست آورند و از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه اي همانند ايران (كه با فقر سرمايه هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است)، زنان حتي ميتوانند نيروي شتاب دهنده توسعه محسوب شوند. در این مقاله سعی بر آن شده، به روش توصیفی و کتابخانه ای به تعریف کارآفرینی، اهمیت و ضرورت کارآفرینی و آموزش آن،اهداف آموزش کارآفرینی در دانشگاه های کشور پرداخته شده و در آخر جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بهبود کارآفرینی زنان ارائه شود.
 • تاثیر آموزش زنان بر بهبود میزان عملکرد شغلی در کشورهای در حال توسعه

  نویسنده مسئول : آرش کتابفروش بدری
  سایر نویسندگان : آرش کتابفروش بدری
 • چکیده مقاله:
  آموزش نقش کلیدی در اشتغال را بر عهده دارد. در واقع آموزش فرآيندي است که براي ترغيب به يادگيري مهارت هاي جديد سازماندهي شده است. مهارت‌های جديد بايد منجر به تغييرات رفتاري گردد و يادگيرنده را در دستيابي به اهدافش ياري رساند. افزایش مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی باعث افزایش رفاه اجتماعی، سطح تولید و کیفیت زندگی می گردد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی، سیاسی و غیره کار مفید و ثمر بخش، دارای اهمیت فراوان می باشد. موقعیت زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان متحمل زحمات مضاعفی هستند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا به بررسی آموزش زنان و تاثیر آن بر میزان علمکرد شغلی و اشتغال آنان در 15 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پانل دیتا در بازه زمانی 2000 تا 2014 بپردازد. نتایج بررسی ها بیانگر این است که مخارج آموزشی زنان تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان عملکرد شغلی و اشتغال آن ها داشته است. به طوری که با صرف هزینه های بیشتر آموزشی زنان از سوی دولت ها در زمینه های مختلف می توان شاهد افزایش اشتغال و بهبود عملکرد شغلی آنها بود. همچنین میزان مخارج بهداشت و سلامت نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر عملکرد شغلی و اشتغال زنان کشورهای مورد بررسی داشته است.
 • توسعه اقتصادی شهرها با تقویت نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

  نویسنده مسئول : فرحناز خادم فسقندیس
  سایر نویسندگان : فرحناز خادم فسقندیس
 • چکیده مقاله:
  چکیده اقتصاد شهرها ارتباط مستقیمی با اقتصاد ملی دارد و هرگونه تلاش برای بهبود وضعیت بهبود اقتصادی شهرها در شرایط کنونی از مسیر دست یابی به ارکان و راهبردهای اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد . اقتصاد مقاومتی بر آن است تا با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و ترویج فرهنگ کار ، در راستای اصلاح الگوی مصرف ، با تقویت روح خود باوری و خودکفایی در شهروندان در مسیر توسعه گام بردارد. براین اساس خانواده و به خصوص زنان ، با نقش مدیر اقتصادی و به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی جامعه در تربیت و پرورش انسانها ، نقش به سزایی در رشد نیروی کار داشته و عهده دار اصلی بهره وری نیروی کار در جریان تولید و اصلاح الگوی مصرف و حمایت از منابع داخلی می باشند ، هدف پژوهش حاضر به چالش کشیدن معضلات اقتصادی شهرها جهت برون رفت از مشکلات و آسیب های زندگی شهری در جوامعی که با مسایل و مشکلات جهانی سعی در خود اتکایی داشته و این مهم با همکاری تمام آحاد جامعه به خصوص زنان و قرار گیری در چهارچوب اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی امکان پذیر خواهد بود . در این مقاله با تدقیق موارد مطروحه و استفاده از روش تحقیق مطالعه اسنادی و توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل گردید که زنان در شرایط کنونی نقش برجسته ای در راستای توسعه اقتصادی شهرها بر مبنای اصول و راهبردهای اقتصاد مقاومتی دارند که بر این اساس راهکارهایی جهت توانمند سازی و ارتقای بهره وری هر چه بیشتر زنان ارائه شده است . در این راستا تسهیل توسعه اقتصادی شهرها با حضور و تقویت نقش موثر زنان می توان در مقابل سیاست های نادرست دشمنان و جوانب دیگر جهت بهبود معیشت در سطوح خانوارهای مختلف برای بهگشت زندگی مسیری روشن را گشود.
 • خیزش زنان از خاکستر مردان سیاست

  نویسنده مسئول : شهره شهسواری فرد
  سایر نویسندگان : شهره شهسواری فرد
 • چکیده مقاله:
  در حال حاضر شمار زنانی که بر مسند قدرت در جهان تکیه دارند، کمتر از سالهای گذشته است و حتی پنج درصد از مجموع رهبران جهان هم تشکیل نمی دهند. جامعه ايران معاصر، در حال گذار از نگرش هاي سنتي به ايستارهاي نوين است. ويژگي دوران گذار، بهم ريختگي اوضاع عمومي جامعه و تحولات رفتاری و انديشه اي است. اما در ميان این تحولات، زنان جايگاهي شايسته در عرصه مشاركت سياسي نيافته و به عنوان موجود ناكامل سياسي مورد قضاوت قرار گرفته اند. در این مطالعه نگارنده به صورت توصیفی – تحلیلی به بررسی خیزش زنان در صحنه سیاسی در ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده با پي جويي آسيب هاي اجتماعي زنان، که به دلايل گوناگون ريشه در باورها و ساختارهاي ديرينه اجتماعي و اقتصادي دارد، زنان از شبكه تعاملات اجتماعي دور شده اند و راه نيل آنان به سطوح عالي قدرت سياسي دشوار شده است. به عبارتی همچنان مشارکت زنان در رده های بالای سازمانی دارای موانع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفی و سلیقه ای است .و با وجود اینکه تعداد زنان متخصص در جامعه و نیروی کار افزایش یافته است اما پیشرفت آنها در مشاغل تصمیم گیری چندان محسوس نبوده است .
 • ارزیابی تاثیر حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره بر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسنده مسئول : علی اکبر نونهال نهر
  سایر نویسندگان : دکتر علی اکبر نونهال نهر- بهروز پاک خیال
 • چکیده مقاله:
  دهه اخیر در ایران شاهد شکوفایی حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بوده ایم. از جمله این تحولات می توان به حضور زنان در سطوح عالی مدیریت در بنگاه های اقتصادی کشور اشاره نمود که البته بحث های خاص خود را در شرایط موجود به همراه داشته است. با توجه به اینکه مردان و زنان دارای گرایش های روانشناختی و اجتماعی متفاوتی می باشند، در تحقیق حاضر به صورتی جامع به بررسی تاثیر حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره شرکتها بر ویژگی های کیفی گزارش های حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1389 تا 1394 پرداخته شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که حضور زنان در هیئت مدیره شرکتها موجب افزایش گزارشگری محافظه کارانه غیر شرطی می گردد، ولی بر افزایش گزارشگری محافظه کارانه شرطی تاثیر گذار نبوده است. به عبارت دیگر، حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره شرکتها موجب بهبود در کیفیت گزارش های حسابداری و افزایش محافظه کاری آینده نگرانه و ماورای الزامات استانداردهای حسابداری می شود.
 • نقش زن درسلامت خانواده وجامعه

  نویسنده مسئول : رباب محمدیان
  سایر نویسندگان : 1عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمراغه mohammadianrobab@yahoo.com 2 - شهرام پیری 2 - عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمراغه Pirishahram67@yahoo.com 3 - فریده نیکنام 3 - عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمراغه Faride1nik@yahoo.com 4 – سالاراحدی 4 – دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز Salarahadi5451@gmail.com
 • چکیده مقاله:
  یکی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری رفتار فرد، خانواده بشمار میآید. اگر خانواده های یك جامعه به صورت متعادل و سالم باشند جامعه نیز از سلامت روانی برخوردار خواهد بود. فضایی که فرد در آن زندگی میکند با دو عامل اصلی در رشد شخصیتی تأثیرگذار میباشد که آن دو عامل اصلی پدر و مادر هستند. پدر و مادر مربیان و معلمین افراد در زندگی اند و محیط خانه اصلی ترین آموزشگاه برای فرد است دراین بین زنان تضمین کننده سلامت خانواده هستند زنان درانجاممسئولیت جهت تأمین بهداشت وسلامت جامعه نقش مهم ومؤثری عهده دارهستند،زیراآنان نه تنهامسئول سلامت خودهستندبلکه بیشترین مرا قبت رابرای سلامت وبهداشت خانواده خودانجام میدهندو به طورمعمول مدیریت و برنامه ریزی سلامت خانواده را هم به عهده دارند و به عنوان اساسی ترین عناصر بنیادین جامعه نقش بسزایی را در شکل گیری شخصیت و رفتاری جامعه دارند پس وضعیت سلامت زنان تأثیربسیاری پرسلامت فرزندان،خانوادہ،جامعه ومحیط پیرامون آن دارد. براین اساس چنانچه مشکلاتی اعم ازسوءتغذیه،کارطاقت فرسا،زایمانهای مکررودیگرمسائل فرهنگی واجتماعی مؤثربرسلامت آنهانادیده انگاشته شود،سلامتی حانواده آنان درکنارسلامتی خودشان دچاراسیب خواهدشد. این مقاله مروری، با استفاده از مقالات موجود در پایگاههای مطالعاتی، مجلات، کتابها و گزارشهای داخلی و خارجی ضمن بررسی پیشینۀ تاریخی سیاستها و برنامه های سلامت زنان در سطح بین المللی و ملی و رویکردهای مهم و تأثیرگذار درزمینۀ تحقیقات، شاخصهای ارزیابی و مطالعات سلامت زنان را در شناخت نیازها و خدمات و مراقبتهای سلامت زنان و امر مشارکت آنان در تصمیمگیری را بررسی و پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد نظام سلامت و مدیریت آن در ارتقای سلامت و نقش زنان ارائه میکند. واژه های کلیدی: زن، سلامت، خانواده، جامعه
 • مقاله مروری نقش زنان در تحولات اجتماعی سیاسی زنان ایران

  نویسنده مسئول : فریده نیکنام
  سایر نویسندگان : فریده نیکنام عضو هیات علمی گروه پرستاری (داخلی – جراحی) دانشگاه آزاد اسلامی مراغه 1.Farideh niknam academic member of Medical surgical Nursing Department ( Azad University of Marageh) مرتبه علمی: مربی (farideh1nik@yahoo.com) رباب محمدیان عضو هیات علمی گروه پرستاری (داخلی– جراحی)دانشگاه آزاد اسلامی مراغه-مرتبه علمی: مربی 2.Robab mohamadian academic member of Medical surgical Nursing Department (Azad University of Marageh) شهرام پیری عضو هیات علمی گروه پرستاری (روان پرستاری)دانشگاه آز
 • چکیده مقاله:
  مشارکت سیاسی به عنوان یکی از شاخص‏های عمده توسعه تلقی می‏شود. زنان به عنوان بخشی ازسرمایه‏های انسانی هر جامعه، با مشارکت سیاسی خود می‏توانند نقش تعیین کننده‏ای در اداره کشور داشته باشند. هر جامعه‏ای برای تحقق اهداف توسعه‏ گرایانه، بایستی از تمامی منابع انسانی خود بهره گیرد. زنان هرجامعه، نیروی محوری و بنیادی محسوب می‏شوند که اشتغال و فعالیت آنان دوشادوش مردان به عنوان بخشی از جمعیت فعال جامعه، تأثیرفراوانی در رشد، توسعه و سازندگی جامعه دارد؛ ولی عدم حضور زنان درفرآیند مشارکت سیاسی ، سبب ایجاد یک بحران یا آسیب اجتماعی در جامعه می‏گردد. این پژوهش یک مطالعه مروری جهت بررسی سیر نقش زنان در تحولات اجتماعی سیاسی زنان ایران است که بر پایه جستجو درکتب تاریخی و داده پایگاه های داخلی تدوین گردیده است. نتیجه گیری: گذشته از عوامل اقتصادی اجتماعی و پیشینه تاریخی که در کنار مجموعه عوامل مؤثر در اتفاق مشارکت سیاسی زنان نقش دارند، مجموعه اصول اعتقادی و قانونی ناظر بر مشارکت سیاسی زنان مهم ترین است. در این راستا، مجموعه عواملی که همراه یکدیگر موجبات اعتقادی و اجرای قانونی مشارکت سیاسی زنان را در ایران را فراهم می کند، شامل: احکام اسلامی(قرآن کریم ) ؛ نظریات امام خمینی (قدس سره) - مقام رهبری؛ قانون اساسی. بر این اساس زنان در کنار مردان، بلکه جلوتر از آنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشته اند. کلمات کلیدی: نقش، زنان ، تحولات اجتماعی، تحولات سیاسی، انفلاب اسلامی