فرآیند شرکت در همایش


1- شرکت کننده بدون مقاله:

شرکت کنندگان جهت حضور در همایش در سایت همایش ثبت نام نموده و در روز همایش به محل پذیرش مراجعه کرده و حضور خود را اعلام می نمایند. پس از پایان همایش، متقاضیان گواهی شرکت در همایش با امتیاز فرهنگی را دریافت خواهند نمود.2-شرکت کننده با مقاله:

شرکت کنندگان جهت حضور در همایش در سایت همایش ثبت نام نموده و سپس فایل ZIP چکیده مقاله  را در دو فرمتword و pdf (مطابق دستورالعمل  تنظیم چکیده مقاله) ارسال می نمایند. 


 متقاضیان می توانند مقالات خود را از طریق ایمیل همایش نیز ارسال نمایند. در این صورت فایل ZIP ارسالی باید حاوی چکیده مقاله در دو فرمت word  و pdf (مطابق دستورالعمل تنظیم چکیده مقاله) و یک فایل word حاوی اطلاعات نویسنده رابط باشد.منظور از اطلاعات نویسنده رابط،نام و نام خانوادگی ، رشته و مقطع تحصیلی،محل کار یا تحصیل ، آدرس محل کار یا تحصیل ،تلفن و ایمیل می باشد.
وظایف نویسندگانمقالات ارائه شده توسط نویسندگان می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. ارائه مقاله ها برگرفته از پایان نامه الزاما باید به نام دانشجو و استاد راهنمای مربوطه باشد و آوردن نام دیگر افراد خلاف مقررات می باشد. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط ضروری است. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود و از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از انتشار همزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده خودداری شود.

فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به توافق رسیده باشند. قابل ذکر است که مقاله‌ها پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد.

شرایط تنظیم و تدوین مقاله

هدف از ارائه مقاله ها اشاعه و گسترش دانش مطالعات زنان درحوزه‌های نظری و کاربردی و در راستای محورهای همایش می باشد.

مقاله های ارسالی در قالب word   2003 یا  2007 ارسال گردد و  حداکثر در 18 صفحه و با فونت Bmitra و سایز 13 باشند.

هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن، فاکس و پست الکترونیکی باشد.

مقاله شامل قسمت های چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، ابزار و روش و نتایج و بحث  بوده که در آن :

چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روش ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حدود 250 واژه) نوشته شود. چکیده انگلیسی (در انتهای مقاله و بعد از ذکر منابع) باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

واژه های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده های فارسی و انگلیسی آورده شود.

مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

در قسمت ابزار و روش ها؛ وسایل کار، طرح آماری، نحوه داده سازی و شیوه اجرای پژوهش مشخص و روشن بیان شود.

 نتایج و بحث شامل درج یافته های تحقیق، بحث مستدل ( با مرجع ) و نتیجه گیری خواهد بود. نتایج و بحث را می توان با هم یا جداگانه تدوین کرد. شکل ها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار (به استثنای نقشه) تکرار شوند.

 

 

 نحوه نگارش منابع در متن مقاله

در مواردی که از کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی و همچنین منبع اصلی تالیف شده به زبان فارسی استفاده می گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان(نه مترجم) ، به زبان فارسی ذکر گردد.

 به صورت:

 (نام خانوادگی نویسنده به زبان فارسی، سال چاپ کتاب ترجمه شده در ایران، شماره صفحه یا صفحات)

             مثال: برای منبعی با یک نویسنده (رابینز، 1381، 54-58)

              برای منبعی با دو نویسنده (رابینز و فریمن، 1380، 255)

نام ها و اصطلاحات خارجی شامل نام اشخاص، محل ها، علائم اختصاری، واژه های علمی و غیره در متن به فارسی نوشته شود و در زیرنویس همان صفحه با ذکر شماره به زبان اصلی آورده شود.

در مواردی که کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی، دارای بیش از سه نفر نویسنده بود باید صرفاً  نام خانوادگی نویسنده اول (نه مترجم) ذکر گردد و سپس از واژه ((و دیگران)) استفاده گردد.

 به صورت:

 ( - و دیگران، سال چاپ کتاب ترجمه شده در ایران، شماره صفحه یا صفحات)

           مثال: (توماسون و دیگران، 1381، 54-58)

 در مواردی که یک منبع فارسی برای مرتبه دوم و ... به صورت متوالی در متن مقاله تکرار می گردد از روش زیر استفاده  می شود.

 به صورت:

 ( همان منبع، شماره صفحه یا صفحات)

              مثال: (همان منبع ، 75)

 ب) منابع انگلیسی (Last Name, year, p)

 در مواردی که از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد، باید نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به زبان انگلیسی ذکر گردد.

 به صورت:  (Last Name,year,p)

                     مثال:  برای منبعی با یک نویسنده (Robbins, 2001, 85-88)

                     برای منبعی با دو نویسنده (Stoner & Friman, 2002, 253)

   در مواردی که کتاب یا مقاله به زبان اصلی ، دارای بیش از سه نفر نویسنده بود، باید صرفاً  نام خانوادگی نویسنده اول ذکر گردد و سپس از واژه ((& et al)) استفاده شود.

         به صورت:  (Last Name & et al, year, p)

         مثال: (Thomason & et al, 2000, 214, 229)

   در مواردی که یک منبع انگلیسی برای مرتبه دوم و ... به صورت متوالی در متن مقاله تکرار می گردد از روش زیر استفاده  می گردد.

 به صورت: (Ibid,  p)

        مثال: (Ibid, 38)

 

نحوه نگارش منابع پایانی مقاله

 تمام منابع ذکر شده در متن مقاله، ابتدا به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول (هم در مورد کتاب و هم مقاله)، منظم گردیده و سپس کلیه منابع فارسی و پس از آن کلیه منابع انگلیسی به ترتیب یاد شده آورده شود.  برای ذکر کامل آدرس منابع و به منظور یکسان سازی آدرس دهی در صفحه منابع، از روش زیر استفاده شود:

  

¨  کتاب به زبان اصلی:

 نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک(سال انتشار کتاب)، ((عنوان کتاب))، ناشر، محل نشر، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

 

¨  مقاله به زبان اصلی:

 نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک(سال انتشار مجله)، ((عنوان مقاله))، نام مجله، شماره مسلسل تکشماره ، ناشر، ماه یا فصل انتشار تکشماره ، شماره صفحه یا صفحات.

 

¨  کتاب تالیفی یا ترجمه شده به فارسی:

 نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک ، ((عنوان کتاب))، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت تالیفی بودن این قسمت حذف می گردد)، ناشر، محل نشر، تاریخ انتشار، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

 

¨  مقاله از مجلات تخصصی فارسی:

 نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، ((عنوان مقاله))، نام مجله، ناشر، شماره مسلسل تکشماره ، ماه یا فصل انتشار، شماره صفحه یا صفحات.

  

توجه :

 در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، برای هر یک از نویسندگان دیگر، ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نویسنده آخر، در منابع فارسی حرف ((و))، و در منابع خارجی علامت ((&)) خواهد آمد.

 

در صورت استفاده از منابع اینترنتی در مقاله، در صفحه منابع از الگوهای زیر استفاده نمایید:

 

¨  کتاب الکترونیکی:

 نام خانوادگی ، نام مولف ((عنوان کتاب))، محل نشر، ناشر ، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش(در صورت موجود بودن) < نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل > . [تاریخ مشاهده]

 

¨  مقالات الکترونیکی:

 نام خانوادگی ، نام مولف، ((عنوان مقاله))، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه (در صورت موجود بودن) [Online] .< نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل > . [تاریخ مشاهده]

 

¨  پایان نامه یا رساله الکترونیکی:

 نام خانوادگی، نام نویسنده ((عنوان پایان نامه))،مقطع تحصیلی و رشته، دانشگاه، سال دفاع از پایان نامه یا رساله [Online] .< نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> . [تاریخ مشاهده]