کمیته های برگزاری

مهدی باغمیشه

محمد پیشنمازی

فرسام میثاق

اکبر صدیقی

بهرام کسکین

حسن رفاقت

جلال حسن زاده

خانم دکترنیما آذرمیر

خانم دکترزهره چرندابی

دکترفرزین مدرس

خانم دکترسحرخوش فطرت

دکتررضاشاهی

دکتر حمیدرضامراثی

دکتر حسین خیری

دکتر مهرداد لکستانی

دکتر شهرام رضاپور

دکتر بهزاد نعمتی

دکتر کاظم قنبری

دکتر محمد جاویدی

دکتر غلامرضا حجتی

دکترعلی اصغر جدیری

دکتر کریم ایواز

خانم دکتر مینا اتفاق

دکتر حمید مرتضی اصل

دکتر علی سلیمی

دکتر صفیه محمدیان

دکتر قدرت عبادی

دکتر صداقت شهمراد

یعقوب محمودی

محمدجهانگیری راد