مقالات پذیرفته شده • ساخت و بررسی خواص نانو ذرات فریت نیکل روی تهیه شده به روش سل ژل

  نویسنده مسئول : فرناز دهسال
  سایر نویسندگان : فرناز دهسال ، آیلار همایون فرد ،محمد رضا خانلری
 • چکیده مقاله:
  درتحقیق حاضر ، نانو ذرات فریت نیکل روی (x=0.3) با استفاده از پیش ماده نیترات آهن، نیترات روی، نیترات نیکل و اسید سیتریک به روش سل-ژل تولید شده است .همچنین به ساخت لایه های نازک فریت نیکل روی نیز پرداخته ایم .آنالیز حرارتی نانو ساختار تهیه شده، به وسیله روش DTA/TG همراه با مطالعه طیف پراش اشعه ایکس نمونه ها XRD)مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه های حاصل نشان می دهد که با کلسینه کردن ژل لایه نشانی شده در دمای 400 درجه ی سانتی گراد به مدت 1 ساعت ، نانو درات فریت نیکل روی با ساختار بلوری مکعبی تولید ی متبلور می گردند . میانگین اندازه دانه ها با استفاده از آنالیز XRD تقریبا زیر 20 نانومتر برآورد میشود.دراین تحقیق طیفFTIR نمونه های تولیدی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 • کاربرد لیزرهای نیمه هادی تنظیم پذیر در آلودگی

  نویسنده مسئول : فاطمه بهاری
  سایر نویسندگان : فاطمه بهاری ، دکتر عبدالرحیم بهاروند
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله تکنیک های اندازه گیری تأثیر آلاینده های گازی موجود در اتمسفر مورد بررسی قرار می گیرند .در این جهت به لزوم پیدایش لیزر برای پیشبرد این تکنیک ها در اسپکتروسکوپی اشاره شده و به مقایسه این روش ها پرداخته می شود .
 • بررسی آهنگ تغییر ارتفاع در جذب خود به خود جوهر در کاغذ به عنوان یک محیط نامنظم

  نویسنده مسئول : لیلا کیانی
  سایر نویسندگان : کیانی ، لیلا ؛ دویرانی، فتح اله
 • چکیده مقاله:
  در اين مقاله، جذب خود به خود سيال در کاغذ صاف و همچنین کاغذ مچاله شده مورد مطالعه قرار گرفته است. کاغذ مچاله شده محيط بي نظم در نظر گرفته شده که تغيير فيزيکي پيدا کرده است. به کمک پردازش تصاوير با استفاده از يک برنامه مطلب، افزايش ارتفاع سيال در محيط و ناهمواري فصل مشترک به وجود آمده بررسي و تابع همبستگي ارتفاع- ارتفاع براي ساختارهاي به وجود آمده مورد مطالعه قرار گرفته. نتايج به دست آمده براي کاغذ صاف و مچاله شده با يکديگر مقايسه شده است.
 • بررسی مدل گرانشی تعمیم یافـته F(T,theta

  نویسنده مسئول : سید علیرضا تهجدی
  سایر نویسندگان : سید علیرضا تهجدی - سید داود ساداتیان
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله به مطالعه مدل کیهانشناسی F(T,theta می پردازیم . بعد ازمعرفی و بررسی این مدل ودر نظر گرفتن چند مدل پیشنهادی از تابع F(T,theta برای این مدل به بررسی بعضی کمیت های کیهانشناسی در این چارچوپ پرداخته و رفتار آنها را بررسی می کنیم و در نهایت معادلات خود را با داده های رصدی مقایسه می نماییم
 • بررسی سرعت حاملهای الکتریکی در گرافن نانوریبون دولایه

  نویسنده مسئول : سیدنورالله هدایت
  سایر نویسندگان : محمدجوادکیانی1، سید نورالله هدایت3 - محمدتقی احمدی2 1- گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد یاسوج ، kianiph@gmail.com 2- عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه ارومیه ،taghi@fke.utm.my 3- دانشجوی دکترا-گروه فیزیک دانشگاه ارومیه ، sn.hedayat@yahoo.com
 • چکیده مقاله:
  Bilayer graphene nanoribbone shows remarkable carrier transport property which leads them as a promising material for nanoelectronic application. Also BGN compared to the carbon nanotubes (CNTs), illustrates many advantages such as, flexibility, transparent electrodes, low production cost and high surface area. In this paper, carrier velocity on BGN as a fundamental parameter in both degenerate and non-degenerate regimes are investigated. Presented analytical model indicates that carrier velocity of negative normalized Fermi energy shifts to the thermal energy which shows nondegenerat approximation is dominant. On the other hand degenerate approximations can be used in the normalized Fermi energy more than zero which specifies that degenerate approximation will be overriding.
 • مطالعه اثر غلظت فسفات بر گاف الکتريکي و اپتيکي نيمرساناهاي آمورف با ترکيب ZnO-V2O5-P2O5

  نویسنده مسئول : مهدي ميرزايي
  سایر نویسندگان : مهدي ميرزايي
 • چکیده مقاله:
  نيمرساناهاي غيرکريستالي با رابطه Zn(X)-V2O5(30)-P2O5(70-X) و X=10,20,30,40 mol% ساخته شد و ويژگي¬هاي الکتريکي و اپتيکي نمونه¬ها مطالعه شده است. گاف الکتريکي و اپتيکي با افزايش محتواي فسفات در ترکيبات افزايش يافت. بعلت وجود پنتااکسيد واناديم، رسانش نسبتا بالايي در ترکيبات مشاهده شد. رسانش در اين ترکيبات بر اساس جهش ميان سايتهاي پلاروني توضيح داده شد. اين نيمرساناها جهت کاربرد بعنوان کانال نوع N در ادوات اثر ميداني مناسب و داراي کاربرد هستند.
 • کسر الکترون های گریزان تله ای در پلاسمای توکامک

  نویسنده مسئول : محمود مصلحی فرد
  سایر نویسندگان : محمود مصلحی فرد - صمد سبحانیان- ناصر علی نژاد - اصغر صدیق زاده
 • چکیده مقاله:
  در پلاسمای توکامک و بویژه به هنگام گسیختگی الکترونهای پر انرژی با سرعت نسبیتی بالا تولید می شوند. این الکترون ها با سرعت قابل مقایسه با سرعت نور به نام الکترون گریزان در اثر برخورد با دیواره توکامک خسارتهای جدی بر اجزا تشکیل دهنده وارد می کنند. شناخت و کاستن الکترون گریزان از موضوعات پژوهشی سالهای اخیر است. الکترونهای گریزان تله ای از الکترونهای عبوری که دارای انرژی های عمودی هستند ، قابل تفکیک است . الکترونهای تله ای تابش سنکروترونی شدیدتر از تابش الکترونهای دریسر تولید می کنند. حضور الکترونهای گریزان تله ای به وضعیت شعاعی الکترونهای گریزان تاثیر می گذارد زیرا که آنها در نزدیکی محور مغناطیسی متمرکز هستند.
 • نگاهی به ریشه های تاریخی فلسفه حاکم بر تعبیر کپنهاگی فیزیک کوانتوم

  نویسنده مسئول : مهدی نبوی نیا
  سایر نویسندگان : مهدی نبوی نیا
 • چکیده مقاله:
  تعبیر کپنهاگی فیزیک کوانتوم تعبیر رایج و غالب فیزیک کوانتوم است ، با آن عظمت و موفقیت خیره کننده اش ،اما این تعبیر دارای ریشه ها و پیش شرط های عمیق فلسفی می باشد که کمتر به آن پرداخته می شود و بدون توجه به آنها فیزیک کوانتوم به سادگی قابل درک نخواهد بود پس به روشنی می توان دریافت که آشنایی با ریشه های فلسفی تعبیر کپنهاگی فیزیک کوانتوم و سیر تاریخی آن ما را در درک هر چه بهتر این موضوع یاری خواهد نمود.
 • ویژگیهای الکتریکی سیستم دوزیمتری تابش گاما بر اساس ماسفتهای تجاری

  نویسنده مسئول : بهارک اسلامی
  سایر نویسندگان : اسلامی، بهارک
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله حساسیت به تابش و پایداری با زمان بعد از پرتودهی (محو شدگی) برای ماسفتهای تجاری حساس به تابش گاما بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش قدرمطلق بایاس گیت، حساسیت افزایش می یابد حال انکه محو شدگی کاهش می یابد. شیفت ولتاژ استانه هنگام تابش دهی گاما و نیز محو شدگی در دمای اتاق، بر حسب رفتار چگالی بارهای مثبت اکسید گیت و نیز چگالی دامهای میانی انالیز شده است.
 • افزايش غير خطيت كر در يك سامانه اتمي

  نویسنده مسئول : حسين جعفرزاده
  سایر نویسندگان : جعفرزاده ، حسين ؛ رحيمي، هادي
 • چکیده مقاله:
  ما اثر توليد همدوسي خودبخودي را بر روي كر غير خطي در يك سيستم اتمي چند ترازي بررسي كرده‌ايم. مشاهده مي‌شود كه با افزايش ميزان اثر همدوسي خودبخودي، غير خطيت كر افزايش يافته و قابل كنترل مي‌شود و هنگامي‌كه اين اثر به بيشترين مقدار خود مي‌رسد، ميزان كر غير خطي تقريباً ده برابر زماني است كه اثر تداخل كوانتومي وجود ندارد.
 • تعیین طیف فوتونوترونی و دز معادل در اتاق شتابدهنده خطی رادیودرمانی بیمارستان 5 آذر گرگان

  نویسنده مسئول : مهدیه اصحابی
  سایر نویسندگان : مهدیه اصحابی، رحیم خباز، علیرضا خوشبین خوش نظر
 • چکیده مقاله:
  هدف از این مطالعه تعیین طیف فوتونوترونی و دز معادل در نقاط مختلف از اتاق درمان یک شتابدهنده خطی MV 15 است. در این محاسبات از کد MCNPX در شبیه سازی ترابرد فوتونوترونها استفاده می شود. این طیف در چند نقطه از اتاق درمان و در فواصل مختلف از ایزوسنتر و راهرو محاسبه می گردد. نزدیک ایزوسنتر طیف نوترون ناشی از نوترون های تبخیری وknock-on هستند. هنگامی که فاصله از ایزوسنتر زیاد می شود نوترونهای تبخیری کاهش مییابند، این در حالی است که نوترونهای حرارتی و فوق حرارتی بدون در نظر گرفتن فاصله از ایزوسنتر ثابت باقی میمانند. همچنین دیوارها نقش مهمی در افزایش دز معادل بازی میکنند.
 • برآورد سهم شار فوتونوترونهای پراکنده و حرارتی در اتاق رادیوتراپی با شتابدهنده خطی به روش مونت کارلو

  نویسنده مسئول : مهدیه اصحابی
  سایر نویسندگان : مهدیه اصحابی، رحیم خباز، علیرضا خوشبین خوش نظر
 • چکیده مقاله:
  مهمترین هدف در پرتو درمانی، درمان قطعی تومور و حفظ بافتهای سالم مجاور است. فوتونوترونها در شتابدهندههای خطی درون اتاق رادیودرمانی از اهمیت بالایی برخوردارند. در اینجا با استفاده ازشبیهسازی مونت کارلو رفتار شار فوتونوترونهای پراکنده شده و حرارتی( E<0.414 eV) در اتاق رادیودرمانی بررسی شده است. بدین منظور کد MCNPX در مطالعه وابستگی شار نوترون درون اتاق رادیوتراپی مورد استفاده قرار گرفته شد. در این تحقیق با شبیه سازی های مختلف ابتدا سامانه سادهسازی شده از سر شتابدهنده طراحی گردید و سپس با قرار دادن این طرح جدید در اتاق رادیودرمانی، ضریب شار پراکنده شده و شار حرارتی برآورد گردید.
 • بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات هسته/پوسته FePt/CuInS2

  نویسنده مسئول : مینا سرداری
  سایر نویسندگان : مینا سرداری-حسین اکبری-حسین زینلی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش شيميايي Polyol نانوذرات FePt با سایز 4.24nm با خصوصیات سوپرپارامغناطیس در دمای اتاق سنتز شدند. افزودن پوسته نیمه¬رسانای CuInS2 اطراف نانوذرات هسته باعث تغییر در خواص مغناطیسی نانوذرات هسته شده، بطوریکه نانوذرات FePt/CuInS2 در دمای اتاق رفتار فرومغناطیسی نشان داده¬اند
 • بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات FePt/AgInS2و FePt/CuInS2

  نویسنده مسئول : مینا سرداری
  سایر نویسندگان : مینا سرداری-حسین اکبری-حسین زینلی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش شيميايي Polyol نانوذرات CuInS2 با سایزی در محدوده 40-50 نانومتر و ناوذرات AgInS2در محدوده سایز 20-30 نانومتر در دمای اتاق سنتز شدند. افزودن هسته ی مغناطیسی FePt و استفاده از نانو ذرات CuInS2 , AhInS2به عنوان پوسته باعث تغییرخواص اپتیکی نانوذرات پوسته شده، بطوریکه نانوذرات FePt/CuInS2 وFePt/AgInS2دارای باند گاف انرژی کمتری نسبت به نانو ذرات CuInS2 وAgInS2خالص شدند.
 • بررسی عملکرد آشکارساز حالت جامد RAD7 در پروتکل های مختلف

  نویسنده مسئول : امیر جلیلی مجارشین
  سایر نویسندگان : امیرجلیلی مجارشین ، ناصر کریمی2، احمد حشمتی سیس3
 • چکیده مقاله:
  آشکارساز با اطاقک نیم کروی پیشرفته ای به نام RAD7 وجود دارد که میتواند همزمان ذرات رادیواکتیو 222Rn و 220Rn را به عنوان پیش نشانگر زلزله آشکارسازی کند و برای مدها و پروتکل های مختلف کاربرد دارد. ما دراین پروژه با دو پروتکل Sniff و Grab در مدهای مختلفی از Sniff ، Normal و Auto سعی در بهینه سازی نتایج حاصل از آشکارسازی ذرات 222Rn و 220Rn برای پروتکل های مختلف در هوا، آب توسط سیستم RAD7 را خواهیم داشت.
 • بررسی تاثیر شدت دوز در دوزیمتری با استفاده از ماسفتهای تجاری

  نویسنده مسئول : بهارک اسلامی
  سایر نویسندگان : اسلامی ، بهارک
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله از ماسفت های تجاری برای بررسی قابلیت انها به عنوان دوزیمتر تابش گامای ناشی از چشمه Co 60 استفاده شده است. بررسی بر اساس مطالعه تاثیر شدت دوز تابش دهی انجام یافته است. مطابق نتایج بدست امده، ماسفتهای مورد مطالعه رفتار خطی خوبی در شیفت ولتاژ استانه شان با دوز تابش و همچنین با تاثیر شدت دوز و نیز بازپخت در دمای اتاق از خود نشان می دهند.
 • محاسبه ترازهای انرژی ایزوتوپ‌های عنصر فلوئور با استفاده از کد مدل لایه ای OXBASH و مقایسه آن‌ها با نتایج تجربی

  نویسنده مسئول : الهام کفاش
  سایر نویسندگان : الهام کفاش؛ سعید محمدی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله به محاسبه ترازهای انرژی ایزوتوپ‌های عنصر فلوئور با استفاده از کد مدل لایه ایOXBASH می‌پردازیم.این کد با استفاده از یکی از پر کاربردترین مدل‌های هسته ای که مدل پوسته ای (لایه ای)است،به محاسبه این ترازهای انرژی می‌پردازد. .پس از اجرای برنامه برای هر ایزوتوپ،این کد تعدادی فایل در اختیار ما قرار می‌دهد و هر کدام از این فایل‌ها حاوی مجموعه ای از داده‌ها است. در اینجا کد OXBASH، انرژی برانگیختگی حالت پایه،ترازهای انرژی و هم چنین احتمال قرار گیری نوکلئون ها در هر یک از ترازها را محاسبه کرده است.اجرای برنامه‌ها هنگامی موفقیت آمیز است که با نتایج تجربی مطابقت داشته باشد.
 • مطالعه مشخصه الکتريکي واريستورهاي ساخته شده از نانو ذرات اکسيد روي با ناخالصی اکسيد نيکل

  نویسنده مسئول : مهدي ميرزايي
  سایر نویسندگان : مهدي ميرزايي
 • چکیده مقاله:
  در اين مقاله ساختار و منحني جريان – ولتاژ سراميک الکترونيکي ساخته شده با نانو ذرات اکسيد روي با ناخالصي اکسيد نيکل مطالعه شده است. نانو ذرات اکسيد روي و اکسيد نيکل با روش پليمريزاسيون تهيه شد که ذرات توزيع نسبتا يکنواخت داشت. پودر به دست آمده در فشار بالا تبديل به قرص و در دماي 900 درجه سانتيگراد و در زمان دو ساعت زينتر شد. مطالعه منحني جريان - ولتاژ نشانگر رفتار غير اهمي در ولتاژهاي بالا بود. رفتار فوق با تشکيل سد پتانسيلي در محل اتصال دانه‌هاي تشکيل دهنده واريستور و کاهش سد پتانسيلي با افزايش ولتاژ توضيح داده شد.
 • مکانیسمی جدید برای گسیل اشعه‏ي ایکس توسط نیروی اثرگذار در پلاسمای ایجادشده توسط لیزر پرتوان در سطح دیواره‏ي هولرام در محصورسازی گداخت لختی

  نویسنده مسئول : هادی عبدالهی
  سایر نویسندگان : هادی عبدالهی، صمد سبحانیان
 • چکیده مقاله:
  تولید اشعه‏ي ایکس در گداخت محصورسازی لختی(ICF) به روش غیر مستقیم معمولا توسط سه مکانیسم عمده‏ي تابش ترمزی، بازترکیب تابشی و گذار خطی توصیف می شود. در اینجا نشان می دهیم که نیروی اثرگذارِ (پاندرماتیو) ناشی از لیزر پرتوان ورودی میتواند با شتاب دادن الکترونها در پلاسمای شکل گرفته در سطح دیواره‏ي هولرام، موجب گسیل اشعه‏ي ایکس گردد. طیف انرژی اشعه‏ي ایکس گسیل شده بر حسب مقادیر نوعی آزمایشهای تجربی ICF و همچنین به ازای طول مقیاس تغییرات قابل قبول برای شدت لیزر، تخمین زده شده است. نتائج امکان گسیل اشعه‏ي ایکس نرم را توسط نیروی اثرگذار تایید می کنند.
 • درهمتنیدگی و اختلاف کوانتومی برای کدگذاری چگال در چارچوب شتاب‌دار

  نویسنده مسئول : مهرنوش فرهمند
  سایر نویسندگان : مهرنوش فرهمند - حسین محمدزاده - حسین مهری دهنوی - ربابه رحیمی
 • چکیده مقاله:
  کدگذاری چگال هنگامی که یکی از ناظرها به طور یکنواخت شتاب می‌گیرد مطالعه می‌شود. درهمتنیدگی و برهمکنش غیرکلاسیکی، اختلاف کوانتومی، را برای این فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد. احتمال موفقیت در کدگذاری چگال تابعی نزولی از پارامتر شتاب است. برای درهمتنیدگی و اختلاف کوانتومی نیز رفتار مشابهی مشاهده می‌شود.
 • حسگر زیستی تشدید پلاسمون سطحی با استفاده از بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایه ی نقص وابسته به مکان

  نویسنده مسئول : سحر روحی فر
  سایر نویسندگان : سحر روحی فر، حبیب تجلی، حمید پاشایی عدل
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله با استفاده از ترکیب بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایه‌ی نقص وابسته به مکان با حسگر زیستی تشدید پلاسمونی شامل تک لایه‌ی فلز، حسگری طراحی شده است که به واسطه‌ی آن بهبود در حساسیت حسگر برای تشخیص سرطان سینه بررسی گردیده است. طرز کار این حسگر، تشخیص بر اساس تغییر ضریب شکست سلول از حالت سالم به حالت سرطانی است که به روش ماتریس انتقال و از طریق جابه‌جایی زاویه‌ی تشدید پلاسمون سطحی در نمودار طیف بازتابندگی بررسی شده است.
 • کاربردپلاسمادرتولیدشیشه های نوین با تکنولوژی نانو

  نویسنده مسئول : مهدی یوسف زاده بیرق
  سایر نویسندگان : مهدی یوسف زاده بیرق
 • چکیده مقاله:
  امروزه پيشرفت فعاليت ها در حوزه نانو مواد با پشتوانه و سرمايه هاي روز افزون مالي ادامه دارد و شركتها به دنبال شناخت روشهاي جديد هستند . پيشرفت در روش هاي توليد با كيفيت و بازدهي محصول را بهبود مي بخشد و باعث ايجاد افقي روشن در زمينه توليد انبوه مي گردد . عمومي شدن بحث فناوري نانو و سود دهي بالاي آنها موجب شده تا بيشتر محققان در زمينه گسترش كاربردهاي فناوري نانو به كار خود ادامه دهند . نيرومحركه همه اين فعاليتها ، گسترش مداوم نانو مواد به علاوه خصوصيات و قابليتهاي جديدي است كه كشف شده است . همچنين براي افزايش تعداد تقاضا براي نانو مواد ، نوآوريهايي انجام مي شود تا عملكرد آنها اصلاح يافته و سود دهي افزايش يابد . در این مقاله روشهایی از تولید شیشه های نوین توسط پلاسما وبا استفاده از تکنولوژی نانو مورد بررسی قرار گرفته است به برخی از انواع شیشه های نوین مانند شیشه های رنگی حاوی نانو ذرات وشیشه های خود تمیز شونده وشیشه های ویژه خودروهای مدرن اشاره شده است که در تولید آنها از علم فیزیک پلاسما استفاده شده است.
 • پتانسیل و نیروی اثر گذار یک موج لیزر در یک پلاسمای همگن نسبیتی الکترون- یون

  نویسنده مسئول : ابراهیم حیدری
  سایر نویسندگان : ابراهیم حیدری
 • چکیده مقاله:
  با در نظر گرفتن اندرکنش یک پالس لیزر پر شدت با پلاسمایی دو ذره ای شامل الکترون و یون، تصحیحات نسبیتی لازم بر نیروی اثر گذار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نشان خواهیم داد که تاثیرات نسبیتی ناشی از سرعت ذرات باردار موجود در پلاسما، علاوه بر حرکت های طولی، حرکت های عرضی فرکانس بالای پلاسما را نیز شامل می گردد. همچنین خواهیم دید که به علت مکانیسم نیروی اثر گذار نسبیتی موجود، بر خلاف میدان های همگن، در این جا علاوه بر نوسانات صورت گرفته، سوقی خالص نیز برای پلاسما به سمت نواحی با میدان های ضعیف وجود خواهد داشت.
 • خواص اپتیکی غیر خطی ماده رنگ رودامین6G در ماتریس پلیمری PVA

  نویسنده مسئول : سيده نفيسه رضوي
  سایر نویسندگان : رضوی ، نفیسه؛ عطاران کاخکی ، ابراهیم ؛ متولی‎زاده، لیلی
 • چکیده مقاله:
  رنگ‎های الی جزء موادی هستند که محدوده ای از طول موج ها را جذب می نماید. از جمله این مواد رنگ می توان به رودامین G6 اشاره کرد. از ویژگی‎های این ماده خاصیت نوری غیر خطی آن است. ضریب شکست و ضریب جذب تابع شدت نور تابشی است. برای تعیین ویژگی‎های نوری غیر خطی، محلول این رنگ در پلیمر PVA (پلی وینیل الکل) مورد بررسی قرار گرفته است. در انجام اینکار از روش روبشی Z-Scan و روش طیف سنجی مرئی – فرابنفش استفاده شده است. اندازه گیری مقدار ضریب شکست غیر خطی 5......./0 سانتی متر مربع بر وات و طول موج جذب 260و 280 نانومتر نشان می دهد .
 • بررسی خودکانونی شدگی نسبیتی باریکه های لیزر نئودیمیم یاگ و دی اکسید کربن در پلاسما

  نویسنده مسئول : سکینه علیزاده
  سایر نویسندگان : سکینه علیزاده، محمد کوهی
 • چکیده مقاله:
  دراین مقاله پدیده خودکانونی باریکه‌های لیزرگاوسی کسینوس هیپربولیکی نئودیمیم-یاگ و دی اکسید کربن بررسی شده است. با توصیف انتشار باریکه لیزر کسینوس هیپربولیکی در پلاسما، معادله دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر رفتار پهنای باریکه در رژیم نسبیتی استخراج شد. حل عددی معادله تحول پهنای باریکه لیزر با روش اویلر انجام گرفت. با تغییردادن پارامترکیفی نرمالیزه تغییرات پهنای باریکه لیزر با فاصله انتشار نرمالیزه محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهند، برای هر دو باریکه لیزر، با افزایش پارامتر واگرایی به دلیل افزایش شدت پدیده خودکانونی در فاصله‌های انتشار کوتاه تر اتفاق می‌افتد. همچنین در شرایط یکسان پدیده خودکانونی شدگی باریکه لیزر نئودیمیوم یاگ محسوس تر از دی اکسید کربن است.
 • جذب نوري نانو ذرات در محدوده نورفرابنفش ومرئی با استفاده تئوري "مي"

  نویسنده مسئول : کاظم نقوی
  سایر نویسندگان : کاظم نقوی-مسلم ملکشاهی
 • چکیده مقاله:
  چکیده نوسانات جمعی ازالکترون‌های باند هدایت منجر به رزونانس پلاسمون سطحی (SPR)می‌شود که یک باند جذبی درطیف uv/vis ایجاد می‌کند و به‌عنوان باند جذب پلاسمون سطحی(SPAB) شناخته شده است.جذب و پراکندگی نور توسط نانو ذرات به اندازه، شکل هندسی، نوع نانوذرات فلزی و هم چنین دی‌الکتریک محیط اطراف نانو ذرات بستگی دارد. محاسبات تئوری بر روی سطح مقطع جذب نانوذرات کروی شکل طلا که در محیطی با ضریب شکست ۱/۵ پراکنده شده است و با شبیه‌سازی سری‌های می محاسبه‌شده برای ذرات با شعاع‌های متفاوتی در بازه‌ی ۵ تا ۹۹ نانومتر تعیین گردیده است و نتایج به عنوان طیف‌های جذبی ارائه شده است، که نشان‌دهنده باند جذب وسیع در ناحیه‌ی مرئی می‌باشد. موقعیت پیک و میزان جذب ماکسیمم برای باند پلاسمون سطحی مشخص گردید و معلوم شد که به اندازه ذره وابسته است. جذب ماکسیمم با افزایش اندازه‌ی ذره افزایش می‌یابد و موقعیت پیک به سمت طول‌موج‌های بلندتر میل می‌کند،و درنتیجه موقعیت SPR افزایش می‌یابد.
 • بررسی خودكانونی شدگی در نقاط كوانتومیAlGaN/GaN 

  نویسنده مسئول : سیدمحسن حسینی
  سایر نویسندگان : حسینی، سیدمحسن؛ واحدی ، علی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله نظری اثر پهنای چاه پتانسیل، اندازه نقطه کوانتومی، اندازه سد پتانسیل ومقدار نقص ویاناراستی بر ضریب شکست غیرخطی و خودکانونی شدگی ساختار جدید نقطه کوانتومی GaN/AlGaN بررسی شد. با حل عددی معادله شرودینگر در مختصات کروی، توابع موج، پذیرفتاری نوری، بالاخره طول خودکانونی شدگی در این ساختار بدست آمدند. مشاهده گردید که ساختار پیشنهادی دارای خواص فیزیکی مناسبی برای پدیده خودکانونی شدگی است.وضمنا خودکانونی شدگی با درنظرگرفتن پراش نیز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دادند که خودکانونی شدگی در حضور پراش کاهش می یابد.
 • بهبود قدرت تفکیک فضایی در حسگرهای توزیعی فیبر نوری برپایه همبستگی، با استفاده از روش همبستگی فازی

  نویسنده مسئول : محسن منصورسمائی
  سایر نویسندگان : محسن منصورسمائی، عبدلله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی
 • چکیده مقاله:
  قدرت تفکیک فضایی، یک پارامتر مهم در ارزیابی حسگرهای توزیعی فیبر نوری است. حسگرهای برپایه بریلوئن از مهم‌ترین حسگرهای توزیعی فیبری به حساب می‌آیند. بیشترین قدرت تفکیک فضایی که برای این حسگرها بدست آمده به میزان چند متر و یا حتی چند سانتی‌متر بوده است. در این مقاله ما به معرفی یکی از حسگرهای بریلوئن برپایه همبستگی خواهیم پرداخت و به کمک روش همبستگی فازی نشان خواهیم داد که این حسگرها دارای قدرت تفکیک فضایی درحد میلی‌متر برای 200 متر از طول فیبر سنجش و یا به عبارتی تشخیص بیش از 20.000 نقطه جدا از هم در این فاصله خواهند بود.
 • رسیدن به قدرت تفکیک فضایی درحد میلی‌متر برای 17.5 کیلومتر از فیبر سنجش، در حسگرهای توزیعی فیبر نوری برپایه پراکندگی بریلوئن

  نویسنده مسئول : محسن منصورسمائی
  سایر نویسندگان : محسن منصورسمائی، عبدلله ملک زاده، سودابه نوری جویباری، رسول پاشایی
 • چکیده مقاله:
  قدرت تفکیک فضایی یکی از مهم‌ترین پارامترها در حسگرهای توزیعی فیبر نوری برپایه پراکندگی بریلوئن است که به عوامل متعددی بستگی دارد. تلاش‌های محققان در سال‌های اخیر منجر به رسیدن قدرت تفکیک فضایی تا حد متر و یا سانتی‌متر برای طول سنجش در حد کیلومتر شده است. در این مقاله ما روش همبستگی فاز دروازه زمانی را معرفی می‌کنیم که به کمک آن می‌توان به قدرت تفکیک فضایی 8.3 میلی‌متر برای 17.5 کیلومتر از طول فیبر سنجش رسید.
 • بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی ترکیب پادپرووسکیت SiCFe3

  نویسنده مسئول : حسن جندلی
  سایر نویسندگان : صالحی، حمداله؛ جندلی، حسن ؛ امیری، پیمان
 • چکیده مقاله:
  در این کار با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن؛ خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیب پادپرووسکیت مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از بستۀ محاسباتی کوانتوم اسپرسو ، بر مبنای نظریۀ تابعی چگالی و روش شبه پتانسیل انجام شده است. نتایج نشان می دهد که این ترکیب در ساختار مکعبی حالت غیر مغناطیسی دارد و فاقد گاف نواری است و فلز می یاشد.تجزیه وتحلیل چگالی حالت¬های کل و جزئی نشان می¬دهد که رسانش به طور عمده ناشی از اربیتال d مربوط به اتم آهن می باشد.
 • بهینه سازی به دام افتادن الکترون در شتابدهنده میدان دنباله لیزری با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی و پالس لیزری فرکانس متغیر

  نویسنده مسئول : مهدی عصری
  سایر نویسندگان : مهدی عصری
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، تاثیر استفاده همزمان از پالس لیزری فرکانس متغیر و میدان مغناطیسی محوری روی گیرافتادن و شتاب الکترونها در میدان دنباله لیزری یک بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. نشان دادیم که استفاده از پالس لیزری با تغییر فرکانس گوسی و پارامتر تغییر فرکانس منفی در حضور میدان مغناطیسی خارجی در خلاف جهت انتشار پالس لیزری، دامنه میدان دنباله را در حدود سه برابر نسبت به حالت پالس لیزری فرکانس ثابت در پلاسمای غیر مغناطیده افزایش می دهد. علاوه براین باعث می شود الکترونها با انرژی اولیه کمتر خیلی سریع به دام بیفتند و به انرژی نهایی در حدود 55/. گیگا الکترون ولت برسند.
 • اعمال اثرات انتقال نوکلئون¬ها در فرآیند شبه الاستیک و همجوشی برای واکنش های 16O+144Sm و 16O+154Sm با استفاده از پتانسیل پروکسیمیتی نسخه ی 2010

  نویسنده مسئول : وحید زنگانه
  سایر نویسندگان : زنگانه، وحید ؛ ابراهیمی کلوکن، فائزه ؛ تاجیک، عطیه
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله اثرات انتقال نوکلئون ها را بر روی سطح مقطع شبه الاستیک و همجوشی مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین کارآمدی پتانسیل¬ پروکسیمیتی نسخه 2010 را در توجیه هم زمان هر دو فرآیند پراکندگی شبه الاستیک و همجوشی در انرژی های نزدیک سد کولنی با در نظر گرفتن توزیع تجربی سد پتانسیل بررسی کرده ایم. در این راستا کانال سطح مقطع پراکندگی شبه الاستیک با در نظر گرفتن کانال انتقال بعنوان نمونه برای دو واکنش و محاسبه و نتایج با مقادیر تجربی و همچنین مقادیر سطح مقطع های محاسبه شده بدون در نظر گرفتن کانال انتقال مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد سطح مقطع پراکندگی شبه الاستیک و همجوشی با در نظر گرفتن کانال انتقال تطابق بیشتری با مقادیر تجربی دارند.
 • مطالعه گرمایش اهمیک غیرخطی و اثرات نیروی پاندرموتیو بر روی همگرایی و واگرایی بیم های لیزری گوسی در پلاسمای کم چگال برخوردی مغناطیده

  نویسنده مسئول : معصومه محمودی داریان
  سایر نویسندگان : شراره چاوشی، معصومه محمودی داریان، مهدی اتحادی ابری
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله برهمکنش غیرخطی پالس لیزر با پلاسمای کم چگال مغناطیده همگن به صورت تئوری مطالعه می شود. خصوصیات انتشار بیم لیزر گوسی با پلاریزاسیون خطی مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن اثرات نیروی پاندرموتیو و گرمای اهمیک ناشی از الکترونهای پلاسما ، معادله دیفرانسیلی مرتبه دوم پهنای پالس لیزر حاکم بر همگرایی و واگرایی بیم لیزر به¬دست می آید.
 • مقايسه پارامترسازي محل و ارتفاع سد هم‌جوشي با استفاده از مدل تابع چگالي انرژي اسكريم با مدل پتانسيل MWS

  نویسنده مسئول : وحید زنگانه
  سایر نویسندگان : زنگانه، وحید؛ میرزایی، مهدی،ابراهیمی کلوکن ،فائزه؛تاجیک ،عطیه
 • چکیده مقاله:
  در اين مقاله مقایسه ای بین محل و ارتفاع سد همجوشی حاصل از پارامتربندي پیشنهاد شده بر اساس تابع چگالي انرژي اسكريم(نسخه SkM*) و مدل پتانسيل(M.W.S) Modified Woods-Saxon خواهیم داشت. نتايج حاصل ازروابط ما با واكنش‌هاي تجربي موجود بين 48 ≤ ZPZT ≤ 1520 و نتايج مدل‌هاي پتانسيل اسكريم و MWS در توافق هستند‌ و خطاي مطلق روابط پيشنهاد شده، كمتر از مدل پتانسيل MWS است. همچنين سطح مقطع هم‌جوشي را نيز محاسبه كرده‌ايم كه انحراف ميانگين سطح مقطع همجوشی در انرژیهای بالای سد برای 95 واکنش، بطور كلي کمتر از نتایج مدل پتانسيل MWS مي‌باشد.
 • بررسی خواص پلاسمونیکی نانو پوسته ها¬ی کروی سیلیکون- نقره

  نویسنده مسئول : مینا پیرعلائی
  سایر نویسندگان : پیرعلایی مینا؛ عسگری اصغر
 • چکیده مقاله:
  نانو ذرات فلزی، بسته به پارامترهایی از قبیل شکل، سایز، جنس و ضریب شکست محیط اطرافشان، جاذب و پراکننده های بسیار خوبی برای امواج الکترومغناطیس به حساب می آیند. درحیطه¬ی بررسی اثرات شکل نانو ذرات، اخیرا نانو ذرات به شکل نانو پوسته، بعلت قابلیت بالای تنظیم پذیری فرکانس تشدید پلاسمونیکی¬ خود، توجه زیادی را به سمت خود جلب کرده اند. در این مطالعه، با استفاده از مدل درود برای توصیف تابع دی الکتریک نقره، وابستگی سطوح مقطع پراکندگی ، جذب و خاموشی نانوپوسته از جنس نقره با هسته سیلیکونی، به طول موج نور فرودی محاسبه شده است و نشان داده شده است که تغییر ضخامت پوسته در نانو پوسته های سیلیکون- نقره باعث ایجاد تمایل به سرخ پیک تشدید پلاسمونیکی این نانوذرات می شود. همچنین وابستگی فاکتور افزایش میدان به طول موج و تغییر آن برای فواصل مختلف نسبی از مرکز نانو پوسته محاسبه شده است و وابستگی فاکتور افزایش میدان به زاویه در فواصل مختلف نیز بررسی شده است .
 • مطالعۀ ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری و الکترونی انبوهۀ تیتانیوم کاربید

  نویسنده مسئول : یاسمین لویمی مطلق
  سایر نویسندگان : صالحی ، حمداله ؛ لویمی مطلق ، یاسمین؛ امیری ، پیمان
 • چکیده مقاله:
  در این مفاله ویژگیهای ساخناری و الکترونی انبوههً تیتانیوم کاربید در یک ساختار سدیم-کلرید گونه بابکارگیری نظریهً تابعی چگالی و رهیافت شبه پتانسیل و بسط تابع موج الکترون های ظرفیت براساس امواج تخت و با تقریب¬های GGA Ultrasoft وGGA بااستفاده از کد کوانتوم اسپرسو مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج بدست آمده از ساختار نواری بیانگر فلز بودن ترکیب می باشد که چگالی حالت ها نیز آن را تایید می¬کند.هچنین محاسبات تراکم پذیری و مدول حجمی بیانگر تراکم پذیری بالای این ترکیب می باشد که می توان از آن در ابزار برش استفاده کرد.
 • محاسبۀ ویژگی های ساختاری و الکترونی ترکیبات هویسلر(Co2CrAl و Co2CrGa)

  نویسنده مسئول : مرضیه حلوایی
  سایر نویسندگان : صالحی ، حمداله ؛ حلوایی، مرضیه ؛ امیری، پیمان
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات Co2CrX(X=Al,Ga) با روش امواج تخت تقویت شدۀ خطی با پتانسیل کامل(FP-LAPW )درچارچوب نظریۀ تابعی چگالی مورد بحث قرار گرفته است. برای محاسبۀ پتانسیل تبادلی-همبستگی از تقریب شیب تعمیم یافته( GGA) استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده هر دو ترکیب به طور کامل نیم فلز هستند و داده های به دست آمده سازگاری خوبی با نتایج تجربی دارند.
 • دوربری کوانتومی حالت های متشکل از مدهای میدان فرمیونی میان ناظرهای شتابدار از طریق کانال فاز برگردان

  نویسنده مسئول : مریم زونیا
  سایر نویسندگان : مریم زونیا ، محمود شامیرزایی
 • چکیده مقاله:
  اثر محیط بر هماندهی فرایند دوربری کوانتومی بین دو ناظر یکی لخت و دیگری شتابدار بررسی می‌شود. اثر برگردان فاز، روی کانال کوانتومی دوربری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برهم¬کنش های تک تک ناظرها با محیط و همچنین برهم¬کنش همزمان هردو ناظر مورد بحث قرار می¬گیرد. هماندهی دوربری به صورت تابعی از شتاب ناظر، پارامتر کانال و مولفه کیوبیت ارسال شده به دست می¬آید و موارد مختلف با یکدیگر مقایسه می¬گردند.
 • بررسی باند انرژی برای ایزوتوپ های کادمیوم در مدل IBM-1

  نویسنده مسئول : امیر جلیلی مجارشین
  سایر نویسندگان : جلیلی مجارشین ، امیر1؛ جعفریزاده، محمدعلی1؛ فولادی، ناصر1 ؛ صبری، هادی1؛ ناصر، کریمی2؛ احمد، حشمتی سیس3
 • چکیده مقاله:
  مدل اندرکنش بوزونی IBM-1 برای بررسی ساختارهای هسته ای حالت ترازهای پایه برای ایزوتوپ های 104-122 Cd به کار می رود. سه حد تقارنی نوسانی U(5)، دورانی گامای ناپایدار SO(6) و دورانی چرخندهSU(3) را داریم که از گروه یکانی U(6) شروع و به گروه O(2) ختم می شود.در این مقاله خصوصیات ایزوتوپ های 106-116 Cd برای منطقه گذار U(5) ~ SO(6) را بررسی خواهیم کرد. . این مقادیر بدست آمده با نتایج تجربی سازگاری دارند.
 • نانو ساختارها در کتابخانه ها

  نویسنده مسئول : وحید آقاکیشی زاده
  سایر نویسندگان : آقاکیشی زاده،وحید ؛ ذوقی، فرشاد
 • چکیده مقاله:
  نانوساختارها ترکیباتی با ساختار فیزیک و شیمیایی خاصی هستند. که لازم است کتابداران شناخت هر چه اندکی از آن داشته باشند؛ تا بتوانند در حفاظت و نگهداری از مواد و منابع کتابخانه ای، ارتقا سرویس دهی به مراجعان و خرید تجهیزات مناسب با توجه به ویژگی های آنها تصمیم های مناسب را اتخاذ نمایند. همچنین هدف مقاله حاضر بررسی فعالیت های دانشمندان در حوزه نانو ساختارها در زمینه تجهیزات و فناوری های مرتبط با کتابخانه ها می باشد با توجه به عدم وجود پیشینه های پژوهشی در حوزه تجهیزات کتابخانه این پژوهش اولین مطالعه در این موضوع می باشد. روش پژوهش حاضر مروری می باشد که به روش کتابخانه ای به بررسی مواد نانوساختار و قابلیت استفاده از این مواد در فعالیت های مرتبط با ساختمان و تجهیزات کتابخانه هاپرداخته است. نتایج حاصله نشان داد که مواد نانو ساختاری در ارتقای مواد، منابع، تجهیزات فیزیکی کتابخانه مهم هستند و از مرور ‍‍‍‍ پیشینه ها چنین استنتاج می شود که آینده تجهیزات کتابخانه ها در قبضه قدرت نانوساختارها خواهد بود.
 • خواص طیف تراگسیلی بلور فوتونی پلاسمایی مغناطیده با چگالی ناهمگن

  نویسنده مسئول : فهیمه کرمی
  سایر نویسندگان : کرمی قره قشلاقی، فهیمه؛ جمشیدی قلعه، کاظم؛
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، ویژگی های طیف تراگسیلی بلور فوتونی یک بعدی با آرایش AP)N)، که A یک ماده دی الکتریک، P لایه پلاسما و N شماره تناوب هستند، بررسی شده است. توزیع چگالی الکترونی لایه های پلاسما در جهت عمود بر تناوب ساختار به صورت خطی ناهمگن در نظر گرفته شده است. و برای بدست آوردن طیف تراگسیل از روش ماتریس انتقال دامنه میدانها استفاده شده است. در داخل گاف باند فوتونی و در غیاب میدان خارجی اعمالی به تعداد N-1 مد نقص مشاهده شد. با اعمال میدان، مدها فشرده و به سمت فرکانس های بزرگ جابه جا می شوند. چنین ساختاری می-تواند در طراحی فیلترهای نوری فشرده ساز قابل کنترل مفید باشد.
 • محاسبه اتلاف انرژی ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری طبق مدل تجمعی

  نویسنده مسئول : سجاد پایون
  سایر نویسندگان : 1-پایون، سجاد 2- حقیقت زاده، آزاده 3-مالکی نیا، بابک
 • چکیده مقاله:
  گداخت سریع در واقع جدید ترین روش گداخت لیزری توسط سوخت بلوک پلاسمای شتاب یافته توسط لیزر است. در این روش گداخت را می توان با افزایش اولیه چگالی توسط لیزر یا پرتوهای ایکس انجام داد که باعث افزایش دمای سوخت می شود. آنچه که در این مدل گداخت مهم است اتلاف انرژی ذرات باردار شتابدار است که، یک خودگردانی را در انجام گداخت باعث می شود. در محاسبات ارائه شده در این مقاله، اتلاف انرژی ذره آلفا برای مدل گداخت سریع در دمای keV 80 و با انرژی و برای پروتون ها در این گداخت با انرژی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که، با در نظر گرفتن آثار نسبیتی در مدل تجمعی، علاوه بر افزایش برد توقف ذرات باردار شتابدار پر انرژی، اتلاف انرژی نیز افزایش یافته است.
 • مطالعه همزیستی شکلی در هسته Pt ۱۹۲

  نویسنده مسئول : زهرا جهانگیری تازه کند
  سایر نویسندگان : هادی صبری -محمد علی محمدی - مرتضی محسنی- زهرا جهانگیری تازه کند
 • چکیده مقاله:
  دراین مقاله همزیستی شکل های کروی و تغییر شکل یافته محوری در هسته Pt ۱۹۲ بررسی شده است. هامیلتونین ناحیه گذار فازی شکلی در مدل اندرکنش بوزونی بر پایه مولد های جبر آفین SU(1,1) مورد استفاده قرار گرفته و ثابت های این هامیلتونین در مقایسه با اطلاعات تجربی برازش شده است. مقدار پارامتر کنترلی هامیلتونین ترکیب شکل های کروی وتغییر شکل یافته محوری را نشان می دهد. همچنین بهترین نتیجه برای طیف انرژی با افزایش سهم شکل کروی حاصل شده است
 • بررسی پراکندگی نقطه ای در گرافین به روش نیمه کلاسیک

  نویسنده مسئول : لیلا جهانی
  سایر نویسندگان : لیلا جهانی، دکتر حکیمه محمدپور
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، ترابرد الکترونی گرافین با استفاده از معادله بولتزمن در تقریب زمان واهلش محاسبه شده است. با در نظر گرفتن سازوکارهای پراکندگی از ناخالصی فرومغناطیسی رسانندگی را به روش نیمه کلاسیک بدست می آوریم. در این محاسبات نشان خواهیم داد که در حد دماهای پایین در حالت¬هایی که اسپین نوعی بالا به اسپین نوعی پایین تبدیل می شود و برعکس رسانندگی چگونه تغییر می کند.
 • توان تابش برمشترالانگ در پلاسمای همجوشی DTو ¬He3D

  نویسنده مسئول : بهارک اسلامی
  سایر نویسندگان : بهمنی، جواد1 ؛ اسلامی، بهارک2
 • چکیده مقاله:
  چكيده در هر راكتور همجوشي بررسي توان همجوشی و توان اتلافي براي تعيين دما كاري داراي اهميت بسزايي است. محاسبات در اين مقاله نشان می¬دهند چگالي توان برمشترالانگ برای هر دو پلاسما He3D و DT در دمای Kev10 تقریباً یکسان است. در دمایKev100 توان برمشترالانگ برای پلاسما DT کمتر از پلاسما He3D است. در پلاسما DT و He3D به ترتيب در دمای حدودKev 4 و Kev12 چگالی توان همجوشی از توان اتلافي تابش برمشترالانگ بیشتر است. بنابراین راکتورهاي همجوشی DT در دمای کمتری توان همجوشی از توان تابش برمشترالانگ بیشتر است و این موضوع برتری انتخاب پلاسما DT نشان می¬دهد.
 • بررسي الگوهاي حاصل از بازتاب پرتوايكس برای تشخیص بافت سالم و سرطانی معده

  نویسنده مسئول : سارا محمدی بیلانکوهی
  سایر نویسندگان : سارا محمدی بیلانکوهی،
 • چکیده مقاله:
  با توجه به شیوع چشمگیر سرطان معده در کشور و لزوم تشخیص بهنگام و درمان این بیماری، در این مقاله با استفاده از نمونه های تهیه شده از بیماران سرطانی و مقایسه طیف بازتاب پرتو ایکس و تحلیل آنها، اقدام به شناسایی بافت هاي سالم وسرطانی کردیم. نتایج نشان می دهد استفاده از طیف بازتابی اشعه ایکس با توجه به شدت قله های مشاهده شده برای نمونه های سالم و سرطانی، روش قابل قبولی برای تشخیص زودهنگام این بیماری می باشد.
 • انتقال از راه دور کوانتومی در زنجیره ی اسپینی XX هایزنبرگ سه کیوبیتی تحت تاثیر ناخالصی

  نویسنده مسئول : بهرام بهمنی
  سایر نویسندگان : بهرام بهمنی، قادر نجارباشی، لیلا بالازاده
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، تله پورت کوانتومی را بوسیله مدل XX هایزنبرگ سه کیوبیتی تحت میدان مغناطیسی یکنواخت با ناخالصی بررسی می کنیم. برای ارزیابی تاثیر ناخالصی، میانگین وفاداری را برای این مدل محاسبه می کنیم.
 • نقش کاربردی فیزیک در روش های درمانی مدرن

  نویسنده مسئول : فائزه بخش آبادی
  سایر نویسندگان : بخش آبادی،فائزه1؛رشته بر،نیلوفر2
 • چکیده مقاله:
  چکیده سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان امروز محسوب می شود.برای درمان انواع سرطان از روش های مختلف درمانی از قبیل جراحی ،شیمی درمانی،پرتو درمانی وهورمون درمانی استفتده می شود.حدود40% از بیمارن سرطانی به منظور درمان یا تسکین بیماری خود،تحت پپرتو درمانی قرار می گیرند.در این روش درمانی،سلول های سرطان با استفاده از پرتو های ایکس،گاما و یا ذرات هسته ای از بین می روند.این فرآیند با کمک دو روش پرتو درمانی خارجی و پرتو درمانی داخلی انجام می گیرد.در این مقاله به نقش فیزیک در درمان انواع بیماری ها و روش های تشخیصی بیماری به کمک دست آورد های حاصل از فیزیک پرداخته شده است.
 • اثرنیروی گریزازمرکز برتعادل پلاسمای توکامک

  نویسنده مسئول : مهسا وطنی
  سایر نویسندگان : مهساوطنی-دکترمحمود مصلحی فرد
 • چکیده مقاله:
  اثرات نیروی گریزاز مرکزناشی از انرژی جنبشی چرخشی از طریق سوق نیروی گریز ازمرکز ونیروی ایینه ای افزاییش می یابد.افزایش نیروی ایینه ای منجر به توزیع چگالی سطح شاری می شودوباعث تغییر در مدهای ناپایداری الکترون به دام افتاده می شود.
 • بررسی معادله ی دیراک در حضور پتانسیل کولنی در گرافین

  نویسنده مسئول : سمیه وحیدپور
  سایر نویسندگان : سمیه وحیدپور-حمداله صالحی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله معادله ی دیراک در حضور پتانسیل کولنی در گرافین در محدوده ی انرژی های پایین حل گردید و نتایج حاصل از آن به ازای طیف های پیوسته و گسسته مورد بررسی قرار گرافت. نتایج به دست آمده با مفاهیم اولیه و دیگر داده های موجود سازگاری خوبی دارد
 • مقایسه مکانیسمهای مختلف شتابدهنده های پلاسمایی و معرفی موثرترین آنها

  نویسنده مسئول : مصطفی صالح زاده
  سایر نویسندگان : صالح زاده ، مصطفي1 ؛ سبحانیان ، صمد2 1 گروه فیزیک،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران 2 گروه فیزیک،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران
 • چکیده مقاله:
  شتاب دهنده های رایج متعارف خطی یا حلقوی شتاب دهنده هایی هستند که از نظر اندازه بسیار بزرگ و ساخت و راه اندازی آنها هزینه زیادی می طلبد در بهترین حالت به کمک این سیستم می توان به ذرات تا انرژی MeV 100 شتاب داد. این نوع شتابدهنده ها به علت محدودیتهای فیزیکی و مهندسی ذاتی نمی توانند گرادیانهای شتابدهی بالاتر از یک حد معینی را تحمل کنند، اما پلاسما به علت میدان های الکتریکی قوی در آن محیط ایده آلی برای شتاب دهی ذرات باردار میباشد. تا حال چندین طرح آزمایشگاهی و شبیه سازی شده برای شتاب دهی توسط این سیستم پلاسمایی انجام شده که برخی از آنها با موفقیت همراه بود. موفقیت ها زمانی چشمگیر بودند که تکنیکCPA (تقویت پالس فشرده) کشف شد. امروزه با استفاده از پالسهای کوتاه لیزرهای توان بالا میدانهای ردپای پلاسما با دامنه بزرگ که به صورت امواج طولی الکترواستاتیک تولید و منتشر می شوند به گرادیان میدانهای حدود GV/m 100 دست می یابند. با این میدانها ذرات میتوانند تا انرژیهایTW 1 شتاب بگیرند.
 • پارامتر فشرده سازی اسپینی برای حالت همدوس درهم تنیده ی دو مده

  نویسنده مسئول : نسرین هاشمی
  سایر نویسندگان : قادر نجار باشی-نسرین هاشمی-سودا میرزایی
 • چکیده مقاله:
  فشرده سازی، نوسانات کوانتومی را بین دو مشاهده پذیر جابه جا ناپذیر توزیع می کند،به طوری که از رابطه عدم قطعیت پیروی می کند. در این مقاله فشردگی اسپین را برای حالت همدوس درهم تنیده ی دو مده محاسبه کرده ونتیجه آن را با سنجه ی تلاقی مقایسه می کنیم.
 • بررسی پدیده گرمایش اطلاعات دوجانبه در پس زمینه ی لیفشیتز با نمای ناقض فرامقیاس

  نویسنده مسئول : محمدرضا شکوهی طرقی
  سایر نویسندگان : محمدرضا شکوهی طرقی- معین میرزا امرجی- محمدرضا تنهایی اهری
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله به بررسی رفتار مقیاسی اطلاعات دوجانبه برای سیستمی که خارج از تعادل ترمودینامیکی است، می پردازیم. برای این منظور از روش هولوگرافی استفاده می کنیم و بررسی خود را در پس زمینه ی لیفشیتز با نمای ناقض فرامقیاس برای دو نوار باریک انجام می دهیم و فرض می کنیم سیستم با فرونشانی کوانتومی از تعادل خارج گشته است. همچنان که نشان داده خواهد شد اطلاعات متقابل در زمان های اولیه رفتار ثابت، غیرخطی و خطی، بسته به شرایط مسئله از خود نشان خواهد داد سپس به یک حد بیشینه رسیده و رفتار نزولی و بعد از آن ثابت خواهد داشت.
 • بررسی نظری معادلات مدل مد جفت شدگی گذرا در شدت طیف الکترومغناطیسی عبوری از موجبر

  نویسنده مسئول : سارا محمدی بیلانکوهی
  سایر نویسندگان : سارا محمدی بیلانگوهی
 • چکیده مقاله:
  بهینه¬سازی ابزار بلور فوتونیک، از جمله موج¬برها و جداکننده¬ی توان بلور فوتونیک یکی از اهداف مهم در شبیه سازی برای طراحی این ابزارها است؛ بدین منظور به واسطه معادلات نظریه مد جفت شده¬ی گذرا، عبور طیف الکترومغناطیسی از این گونه ساختارها بررسی می¬شود. در این مقاله، به مطالعه¬ی نظریه مد جفت شده گذرا می¬پردازیم. این نظریه نشان می¬دهد با تضعیف جفت شدگی، میزان طیف الکترومغناطیسی عبوری از موج¬بر و جداکننده افزایش می¬یابد.
 • بررسی طیف هموگلوبین با لیزر در مبتلایان به تالاسمی نوع β

  نویسنده مسئول : ارزو کرمی رباطی
  سایر نویسندگان : آرزوکرمی رباطی ، ازاده کرمی رباطی ، دکتر حسین روح الامینی نژاد
 • چکیده مقاله:
  این بررسی برروی تغییرات طیف نوری مبتنی بر لیزر از هموگلوبین خون سالم و خون ناسالم بیمارانی با تالاسمی نوع بتا استفاده شده است. از دو نوع لیزر با طیف جذبی 532نانومتر و630 نانومتر استفاده شده است. این سیستم بر اساس اختلاف طیف نور جذبی دو نمونه خون سالم و تالاسمی، به کار گرفته می شود که در حال حاضر به عنوان یک روش ساده و دقیق برای تعیین دو نوع هموگلوبین ارائه می شود.
 • سنتز و بررسی اثر پوسته نیمه رسانای In2S3 در خواص مگنتو اپتیکی نانو ذرات هسته - پوسته FePt/In2S3

  نویسنده مسئول : زهرا نجف پور
  سایر نویسندگان : نجف¬پور، زهرا1 اکبری، حسین 1 زینلی، حسین2
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش شیمیایی Polyol نانو ذرات In2S3 با خواص نیمه¬رسانایی بطور موفقیت آمیز سنتز شدند و اثرات نیمه-رسانایی این نانوذرات بعنوان پوسته،، روی نانوذرات هسته مغناطیسی FePt مورد مطالعه قرار گرفت .برای بررسی خواص مغناطیسی و اپتیکی انالیز های مختلفی مثل VSM،ZFC-FC ، Uv-Vis و انرژی گاف نواری برای نانو ذرات FePt/In2S3 در دمای اتاق و دماهای پایین تر از دمای اتاق اندازه گیری شد .نتایج حاصل بیان کننده خصوصیات همزمان بارز نیمه¬رسانایی و فرومغناطیسی در دمای اتاق می¬باشد.
 • بررسی اثر زمان واهلش بر جمعیت فوتون ها ، توان خروجی ، بهره و مدولاسیون سیگنال کوچک لیزر نقطه کوانتومیInAs/GaAs

  نویسنده مسئول : محمد مصطفوی
  سایر نویسندگان : مصطفوی، محمد1 ؛ رجایی، اسفندیار2
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله برای مطالعه دینامیک گسیل فوتون از دو تراز انرژی حالت پایه(Gs) و برانگیخته (Es) یک سیستم لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs ، روش های عددی بر اساس معادلات آهنگ ارائه و با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه ی چهارم محاسبه شده اند. همچنین نتایج عددی در تغییرات جمعیت فوتون ها بر حسب زمان و نیز تغییرات بهره اپتیکی و توان خروجی بر حسب جریان با زمان های واهلش متفاوت بررسی شده اند. همچنین با حل تحلیلی معادلات آهنگ لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs تابع پاسخ مدولاسیون سیگنال کوچک لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs را برای تراز حالت پایه و حالت برانگیخته برای لیزر نقطه کوانتومی بدست آورده ایم و سپس تابع پاسخ مدولاسیون را بر حسب زمان واهلش برای Es و Gs شبیه سازی کرده ایم.و مشاهده کردیم که افزایش زمان واهلش موجب بهبود مشخصه های دینامیک و مدلاسیون در لیزردهی از تراز Es می شود.
 • تاخیراندازهای فازی مادون قرمز برپایه شبه بلورهای فوتونی یک بعدی

  نویسنده مسئول : حسين جعفرزاده
  سایر نویسندگان : هادی رحیمی و حسین جعفرزاده
 • چکیده مقاله:
  به طور مختصر، در این مقاله، با استفاده از روش ماتریس انتقال و در ناحیه طول موجی مادون قرمز، تاخیراندازهای فازی بر اساس بلورهای فوتونی شبه تناوبی یک بعدی را مورد مطالعه قرار می دهیم. در این مقاله مشاهده می کنیم که در داخل باند ممنوعه، اختلاف فاز موج بازتابشی به آرامی تغییر می کند درحالیکه در خارج باند ممنوعه اختلاف فاز تغییرات سریعی دارد. مزایای استفاده از چنین تاخیراندازهای فازی نسبت به تیغه های ربع موج و نیم موج مرسوم بیان شده است.
 • مطالعه ی چرخش فارادی و مدولاسیون نور عبوری در گرافن

  نویسنده مسئول : پریسا احمدنژاد سعدآبادی
  سایر نویسندگان : پریسا احمدنژاد سعدآبادی
 • چکیده مقاله:
  گرافن سخت ترین و نازک ترین ماده ای است که بشر تا کنون به آن دست یافته است. گرافن ورقه ای دو بعدی از اتم های کربن در یک پیکر بندی شش ضلعی یا لانه زنبوری می باشد. در این کار چرخش قطبش نور در میدان مغناطیسی خارجی پدیده فارادی، بررسی شد. نتایج نشان می دهند اندازه ی زاویه ی فارادی و شدت نور عبوری با افزایش مقدار میدان مغناطیسی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
 • بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو اندرکنشی واقع در تابش با لیزر

  نویسنده مسئول : آصف خیراندیش
  سایر نویسندگان : ناصر سپهری جوان،؛ حسین محمدزاده ؛ افسون فرهومند ؛ آصف خیراندیش
 • چکیده مقاله:
  بررسی نحوه تعامل نانو ذرات با میدان های شدید الکترومغناطیسی یکی از مسائل اساسی در تئوری غیرخطی نانوکامپوزیت ها و نیز علم پلاسمونیک می باشد. این دینامیک غیرخطی در مسائلی مانند تولید هماهنگ، نانو کانونی شدن، خود همگرایی و غیره دارای اهمیت اساسی می باشد. در این مقاله با استفاده از یک مدل کلاسیکی شبیه مدل لورنتس- درود به حل تحلیلی معادلات حرکت زنجیر ای از نانو ذرات کروی در اندرکنش با یک لیزر پرداخته ایم. اندرکنش هر ذره با دو ذره مجاور لحاظ شده است. با استفاده از رهیافتی اختلالی معادلات حرکت برای هماهنگ های اول و دوم میدان های الکترومغناطیسی حل شده و نشان داده شده است که هندسه سیستم نقش کلیدی در دینامیک ذرات دارد.
 • محاسبه اثریک میدان گرانشی ضعیف بر روی نیروی کازیمیر

  نویسنده مسئول : معصومه شاه بهرامی
  سایر نویسندگان : پیرمرادیان ،رضا ؛ شاه بهرامی، معصومه
 • چکیده مقاله:
  هدف ما در این مقاله بررسی تاثیر میدان گرانشی ضعیف بر روی نیروی کازیمیر می باشد. نیروی کازیمیر، نیروی خلاء یا نیروی انرژی نقطه صفر است که معلول انرژی میدانهای موجود در فضای مابین دو جسم است. تحت یک اختلاف ضعیف متریک، ما ابتدا تانسور انرژی- تکانه یک میدان اسکالر را در یک پس زمینه عمومی بدست می آوریم وسپس تصحیحات انرژی میدان اسکالر را بطوری که شرایط مرزی دیریکله را برآورده کند تا مرتبه اول اختلال متریک محاسبه می نماییم. ما نشان می دهیم که نتایج بدست آمده، زمانی که اثر کازیمیر را در مختصات فرمی مطالعه می کنیم منطبق بر پژوهش های پیشین در این زمینه می شود.
 • اصلاح تیغه ی منطقه ای فرنل مربعی شکل به منظور کاهش پراش های ثانویه

  نویسنده مسئول : سید مرتضی طاهری بالانجی
  سایر نویسندگان : ثباتیان، آرش؛ طاهری بالانجی، سید مرتضی؛ طاهری بالانجی، سید مجتبی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، به منظور مینیم سازی پراش های ثانویه تیغه ی منطقه ای فرنل مربعی شکل نوع بدیعی به نام فرکتال مربعی را معرفی می کنیم که در آن کنج های تیغه ی منطقه ای فرنل مربعی حذف و بجابی آن، دو ضلع همگرا افزوده می شود، بطوری که باعث افزایش بازده پراشی نسبت به حالت های کلاسیکی و قبلی خود یعنی تیغه ی منطقه ای فرنل دایره ای و مربعی شکل می گردد. بخصوص اینکه، این قطعه ی پراشی جدید دارای الگویی بهتر و مناسبتری نسبت به حالت غیر تصحیح شده ی خود در -200mm از صفحه ی کانونی دارد.
 • تولید آرایه ای از نقاط روشن کانونی توسط تیغه ی منطقه ای فرنل مربعی چرخشی با ساختار منطقه-ای چند گانه در غیاب گرداب های اپتیکی

  نویسنده مسئول : سید مجتبی طاهری بالانجی
  سایر نویسندگان : ثباتیان، آرش: طاهری بالانجی، سید مجتبی: طاهری بالانجی، سید مرتضی
 • چکیده مقاله:
  تیغه ی منطقه ای مربعی دورانی با ساختار منطقه ای چندگانه(MRBSSZP) نوع منحصر بفردی از تیغه ی منطقه ای فرنل مربعی شکل می باشد که قابلیت تولید آرایه ای از نقاط روشن کانونی و گرداب های اپتیکی را دارد. ما در این مقاله به تحلیل و بررسی توزیع شدت و توزیع فازی این قطعه پراشی به ازای مقادیر بخصوصی از شار توپولوژی در صفحه¬ کانونی پرداخته و آشکارا نشان می دهیم که می توان توسط MRBSSZP به تولید آرایه ای از لکه های روشن کانونی که توسط مناطق تاریک محاط شده اند دست پیدا کرد، بطوری که تعداد این نقاط روشن قابل کنترل بوده و از نظر توزیع فازی، دارای جهش فازی از π به –π می باشند.
 • بررسی تاثیر دمای زیر لایه بر تشکیل فاز آناتاز در لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسیDC

  نویسنده مسئول : مریم جامعی
  سایر نویسندگان : جامعی ، مریم1 ؛ حقیقت زاده، آزاده *2 ؛ مزینانی، بابک3
 • چکیده مقاله:
  لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم با ضخامت 250 تا 500 نانومتر با استفاده از روش کندو پاش مغناطیسیDC روی زیر لایه شیشه تهیه شده اند.برای لایه نشانی از هدف فلز تیتانیوم به صورت ورق و گاز ترکیبی آرگون و اکسیژن و زیرلایه هایی با دماهای مختلف استفاده شده است.دستگاه پراش اشعه X (XRD) با توجه به شرایط مختلف لایه نشانی نمونه های آمورف و آناتاز را نشان داده است.نمونه های با دمای زیرلایه پایین تر ساختار آمورف ونمونه های با دمای زیر لایه 150 تا 400 درجه سانتی گراد فازکریستالی آناتاز را نشان داده اند. همچنین ارتباط اندازه دانه های سطح و زبری سطح با دمای زیر لایه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 • تولید چهار نقطه روشن کانونی قابل کنترل توسط تیغه ی منطقه ای فرنل فرکتال مربعی با ساختار فازی چندگانه

  نویسنده مسئول : سید مرتضی طاهری بالانجی
  سایر نویسندگان : ثباتیان، آرش؛ طاهری بالانجی، سید مرتضی؛ طاهری بالانجی، سید مجتبی
 • چکیده مقاله:
  تیغه ی منطقه ای فرنل فرکتال مربعی با ساختار فازی چندگانه، یک قطعه پراشی اپتیکی است که در آن با جابجایی نوارهای مشکی و روشن با یک دیگر می توان چهار نقطه روشن در صفحه ی کانونی تولید کرد به نحوی که در آن ،می توان با افزایش تعداد ساختارهای فازی، فاصله ی لکه های روشن کانونی از همدیگر را افزایش داد بطوری که آنها را تحت کنترل قرار داد. در آخر نیز نتایج آزمایشگاهی بدست آمده را با نتایج نظری مورد مقایسه قرار داده و مشاهده می شود که تشابه بسیار نزدیکی بین آنها وجود دارد.
 • اثرات ترموالکتریک درپیوندگاه گرافن فرومغناطیس

  نویسنده مسئول : فتانه بریمانی ورندی
  سایر نویسندگان : بریمانی ورندی، فتانه؛ واحدی، جواد
 • چکیده مقاله:
  دراین مقاله اثر ترموالکتریک درپیوندگاه گرافن فرومغناطیس را مورد بررسی قرار داده¬ایم. ضرایب سیبک در حالت موازی، پادموازی و همچنین ضریب مگنتوسیبک را محاسبه کردیم. نتایج نشان می¬دهند که در حد طول¬های کم و در همه¬ی دماها ضریب سیبک حالت موازی همواره مثبت است به این معنی که در این شرایط همواره اسپین بالا به عنوان حامل غالب عمل می¬کند و با افزایش طول جایش را به اسپین¬ پایین می¬دهد. همچنین می¬توان با اعمال پتانسیل گیت، شرایط تغییر علامت در توان حرارتی مورد نظر را ایجاد کرد بطوریکه بتوان از نظر نوع اسپین سیستم را درجهت دلخواه مهندسی نمود.
 • مشخصه یابی نسبی عملکرد سلول های خورشیدی حساس شده با رنگدانه های طبیعی و صنعتی برپایه های نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و دی اکسید روی

  نویسنده مسئول : نادیا نوری کوچی
  سایر نویسندگان : 1-نادیا نوری کوچی 2-حسن فاطمی امام غیث 3-احمد فتحی هفشجانی
 • چکیده مقاله:
  سلول های خورشیدی رنگدانه ای به گونه ای طراحی شده اند ، که هزینه ی ساخت آن ها به نسبت سلول های خورشیدی مرسوم کمتر است. .هدف از این تحقیق ساخت و مقایسه عملکرد سلول های خورشیدی رنگدانه ای بر پایه ها ی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و دی اکسید روی با استفاده از رنگدانه های طبیعی (چای قرمز) و صنعتی (N719) می باشد. لایه ی متخلل اکسیدهای نیمرسانا به روش دکتر بلید ساخته شده و با رنگدانه های طبیعی و صنعتی حساس شدند. نتایج بدست آمده بر اساس عملکرد فوتوولتاییک این سلول ها ، آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی انجام شده بر روی آن ها و در نظر گیری پارامترهای دیگر، ارجحیت بکارگیری رنگدانه طبیعی را به عنوان حساس کننده نشان می دهد.
 • بررسی خواص بازتابنده ی نوترون در مواد مختلف با استفاده از کد MCNP

  نویسنده مسئول : مریم نورانی
  سایر نویسندگان : نورانی، مریم ؛ ذوالفقارپور، فرهاد؛ عظیم خانی، سارا
 • چکیده مقاله:
  برای افزایش بهره وری و بهبود اقتصاد نوترون در رآکتورها از بازتاب دهنده های نوترون استفاده می شود. این بازتاب دهنده ها باعث عدم نشت نوترون می شوند و می توانند سوخت رآکتور را سریع تر به جرم بحرانی برسانند. مواد مختلفی از قبیل بریلیوم، دوترون، کربن، آب، سرب و ... می توانند این خاصیت را برآورده کنند. در این مقاله با استفاده از کد MCNP جرم بحرانی اورانیوم بر حسب درصد غنی سازی برای بازتابنده های متفاوت آورده شده است. نتایج نشان می هد بریلیوم، دوتریوم و کربن انتخاب بسیار مناسبی برای این منظور هستند. همچنین افزایش ضخامت بازتابنده نوترون باعث افزایش ضریب تکثیر نوترون می شود.
 • بهره انرژی واکنشهای گداخت هیدروژن- بور11 و دوتریوم-تریتیوم با مکانیزم اشتعال ضربه ای

  نویسنده مسئول : رحیمه عاشقی باراز
  سایر نویسندگان : رحیمه عاشقی باراز محمد کوهی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله بهره انرژی واکنشهای گداخت هیدروژن-بور11 و دوتریوم-تریتیوم با مدل اشتعال ضربه¬ای برای حالت غیر هم فشار مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات جرم کل سوخت مشتعل شده و بهره برحسب انرژی لیزر محرک به ازای ضریب افت فشارهای مختلف برای هر دو سوخت محاسبه شد. با کاهش ضریب افت فشار، فشار لکه داغ مرکزی افزایش یافته و جرم سوخت افزایش می¬یابد. بنابراین، با مدل اشتعال ضربه¬ای در پیکربندی غیرهم¬فشار بهره بالا با انرژی آستانه کم قابل حصول است. نتایج نشان می دهند برای رسیدن به بهره ده برای سوخت هیدروژن-بور11، حدود 40 برابر انرژی بیشتری نسبت به دوتریوم-تریتیوم مورد نیاز است.
 • درهمتنیدگی کوانتومی حالت های کوانتومی ابر متقارن

  نویسنده مسئول : میثم نوید قاسمی زاد
  سایر نویسندگان : جعفریزاده ، محمد علی ؛ نوید قاسمی زاد ، میثم ؛ عابدی روان ، بهرام
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله درهمتنیدگی حالت های متعلق به ابر فضای هیلبرت موسوم به ابرکیوبیت ها بررسی می گردد. برای این منظور ابرکیوبیت از مقایسه با کیوبیت معمولی بعنوان نمایشی از گروه ارتوسمپلکتیک(Orthosymplectic ) یکانی در نظر گرفته شده و بدین طریق پارامتریزه میگردد. سپس حالت های جایگشتی متقارن و پادمتقارن از این فرم پارامتریزه ساخته و برای آن ها ابر تنگل (super tangle ) محاسبه میشود. از جمله نتایج بلافصل آن اثبات ابرمتقارن بودن فرم ارائه شده است.
 • جابجایی بزرگ جانبی پرتو گاوسی در بازتاب از ساختار های لایه ای چپگرد

  نویسنده مسئول : ربابه طالب زاده
  سایر نویسندگان : طالب زاده، ربابه و باوقار مهرداد
 • چکیده مقاله:
  در اين مقاله جابجايي گوس-هانچن (جابجايي پرتو يا جابجايي جانبی) و پهناي پرتو گاوسي در بازتاب از بلور فوتونيكي يك بعدي متشكل از لايه هاي چپگرد و راستگرد بررسي شده است. در اين مطالعه حالات سطحي را مي يابيم و نشان مي دهيم كه اين حالات متناظر با شارش انرژي پيشرو و پسرو و ناشي از برانگيختگي حالات سطحي پيشرو و پسرو مي باشند. همچنين مطالعات ما نشان مي دهد كه جابجايي گوس-هانچن و پهناي پرتو، وابسته به زاويه پرتو فرودي اند. بعلاوه، پهناي پرتوي براي بعضي زوايا حدود 5 برابر پهناي پرتوي گاوسي فرودي خواهد
 • جابجایی پرتویی تنظیم پذیر در بازتاب از ساختارهای لایه ای D-(EM)N و C-(EM)N

  نویسنده مسئول : ربابه طالب زاده
  سایر نویسندگان : باوقار مهرداد و طالب زاده ربابه
 • چکیده مقاله:
  امواج الکترومغناطیسی با قطبش TE و TM در بلور فوتونیکی یک بعدی بررسی شده است که این بلور متشکل از لایه های تک منفی می باشد که توسط لایه ای از مواد معمولی یا چپگرد از محیط چگالتر جدا شده است (که به ترتیب ساختارهای C-(EM)N یا D-(EM)N می نامیم). نشان دادیم که زمانیکه ضخامت نسبی لایه ها کوچکتر از یک است، در ساختار C-(EM)N فقط امواج سطحی TE منتشر می شوند در حالیکه در ساختار D-(EM)N فقط امواج سطحی TM منتشر می شوند. همچنین با تحریک امواج سطحی پیشرو (پسرو) با قطبش TE (TM) جابجایی پرتویی یا گوس-هانچن مثبت (منفی) قابل ملاحظه ای را یافتیم.
 • بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات مگنتیت جانشانی شده با کلسیم

  نویسنده مسئول : زینب نجف وند دریکوندی
  سایر نویسندگان : زینب نجف وند دریکوندی
 • چکیده مقاله:
  در این پژوهش نانو ذرات مگنتیت و نانو ذرات مگنتیت جانشانی شده با کلسیم با استفاده از نسبت های استوکیومتری از پودر کلراید های فلزی با درجه خلوص ۹/۹۹ % و هیدروکسید سدیم (NaOH) به عنوان عامل رسوب به روش همرسوبی تهیه شده است. ابتدا نانو ذرات مگنتیت در شرایط مورد نظر ساخته شده است سپس اثر جانشانی کلسیم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات مگنتیت مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیب فازی، ریز ساختارها، نوع پیوندهای موجود در پودرها و ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات با استفاده از آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD)، بیناب سنج فرو سرخ دور (far FT-IR) و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس نشان می دهد که همه نمونه ها به صورت تک فاز در ساختار اسپینلی مکعبی متبلور شده اند. نتایج حاصل از طیف سنجی فرو سرخ دور نشان می دهد که ساختار بلوری مگنتیت شکل گرفته است. نتایج حاصل از مغناطش سنج نمونه لرزشی نشان می دهد که با افزایش مقدار کلسیم، مغناطش اشباع نمونه ها کاهش می یابد.
 • تحلیل میانگین شدت باریکه لیزر گاوسی در اتمسفر متلاطم

  نویسنده مسئول : محسن علیمردانی
  سایر نویسندگان : علیمردانی ، محسن1 ؛ ثروت خواه، مجتبي2 ؛ حسینی ، قاسم3
 • چکیده مقاله:
  در این پژوهش، با استفاده از روش های بورن و ریتوف، میانگین شدت باریکه گاوسی یک لیزر در اتمسفر متلاطم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راه، از مدل طیفی کولموگروف جهت شبیه سازی تلاطم اتمسفر استفاده گردیده است. سرانجام نمودار شدت باریکه در شرایط تلاطم اتمسفری مختلف و هم چنین در فواصل مختلف از فرستنده ترسیم و مورد بررسی قرار گرفته است.
 • کنترل پاسخ غیرخطی کر با استفاده از القاء شفافیت الکترومغناطیسی در سیستم چهارترازی

  نویسنده مسئول : زهرا ابراهیمی حامد
  سایر نویسندگان : زهرا ابراهیمی حامد، کاظم جمشیدی قلعه
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، حساسیت اپتیکی مرتبه سوم یک سیستم اتمی چهار ترازی، با بکارگیری القاء شفافیت الکترومغناطیسی، بطور نظری بررسی شده است. مشاهده شده که بزرگی و علامت بخش موهومی و حقیقی حساسیت اپتیکی غیرخطی سیستم شدیدا وابسته به شدت میدان کنترل می باشد. علاوه بر این بهره غیر خطی و جذب خطی می تواند با تغییر شدت و ناتنظیمی میدان کنترل در راستای بالا بردن غیرخطی کر بهینه شود.
 • محاسبه ثابت جفت‎شدگی قوی با استفاده از مشاهده‎پذیرهای شکل رویداد

  نویسنده مسئول : تورج غفاری
  سایر نویسندگان : تورج غفاری
 • چکیده مقاله:
  برخی از مشاهده پذیرها در فیزیک برای محاسبه و اندازه گیری ثابت پیوندی قوی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله با استفاده از داده‎های حاصل از نابودی الکترون-پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV60، نحوه محاسبات مربوط به اندازه گیری ثابت پیوندی قوی با استفاده از اندازه گیری پارامتر های شکل رویداد در مرتبه سوم، (NNLO) ، بیان می گردد. میانگین اندازه گیری های انجام شده برای ثابت پیوندی قوی، به ازای مشاهده پذیرهای مختلف، برابر است با 009/0±121/0 که در توافق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده در انرژی های دیگر می باشد.
 • نوسانات در اسپیکولهای خورشیدی

  نویسنده مسئول : علیرضا آهنگرزاده
  سایر نویسندگان : آهنگرزاده مارالانی، علیرضا ؛ ضیغمی، سیما ؛ توابی، احسان ؛ عجبشیری زاده، علی
 • چکیده مقاله:
  رصدهای مرئی نوساناتی را در شدت اسپیکولها و نیز حرکات ظاهری محور آنها نشان می دهد. چنین مشاهداتی از زمان پرتاب فضاپیمای هینوده اهمیت بیشتر یافته است. تلسکوپ اپتیکی خورشیدی سوار بر این فضاپیما، تفکیک فضائی و زمانی کافی برای مشاهده این نوسانات را بدست می دهد. در این تحقیق از سری های زمانی مشاهده شده توسط SOT/Hinode در Ca II H (نانومتر 396.8 ) استفاده کرده و فرکانس نوسانات توسط آنالیز موجک در ارتفاعات مختلف را بدست آورده و همدوسی نوسانات با اختلاف فاز ما بین ارتفاعات مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.
 • محاسبه ی درهم تنیدگیِ حالت های گراف تا پنج کیوبیت

  نویسنده مسئول : سعید حدادی
  سایر نویسندگان : احمد آخوند سعید حدادی محمدعلی چمن مطلق
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، برای محاسبه ی درهم تنیدگی حالت های گراف، از پارامتر تلاقیِ تعمیم یافته که یکی از معیار های سنـجش درهم تنیدگی است، استفاده می شود. بر این اساس، طبقـه بندی جدیدی برای درهم تنیدگی حالت های گراف ارائه خواهد شد. نتـایج این طبقـه بندی با دسته بندی حالت های گراف تحت عمل مکمل سازیِ موضعی مقایسه می شود.
 • شبه درهمتنیدگی دو ذره اسپینوري شتاب دار در وراي تقریب تک مد

  نویسنده مسئول : مریم اظهری
  سایر نویسندگان : محمدزاده، حسین ؛ فرهمند، مهرنوش ؛ اظهري چقوشی، مریم
 • چکیده مقاله:
  حالت شبه دره متنیده در چارچو بهاي نالخت براي دو ناظر شتا بدار در وراي تقریب تک مد بررسی م یشود. درهمتنیدگی حالت با استفاده از منفیت لگاریتمی مورد مطالعه قرار م یگیرد، نشان داده م یشود میزان درهمتنیدگی و همینطور محدوده پارامتر خلوص براي درهمتنیدگی حالت، به شدت توسط احتمال حضور ذره در نواحی چپ یا راست ریندلر تاثیر م یپذیر . د
 • بررسی ساختار باند فوتونی بلورهای فوتونی ابررسانای دو بعدی با شبکه مثلثی

  نویسنده مسئول : علی اصغر صدقی
  سایر نویسندگان : علی اصغر صدقی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش نگاشت دیریکله-نویمن، ساختار باند فوتوني امواج الکترومغناطيسي در يک شبکه مثلثی از ميله هاي ابررسانایYBCO با سطح مقطع دایروی که در زمینه ای از ماده دی الکتریک قرار گرفته اند، محاسبه شده است. اين ساختار، ناحیه ممنوعه فرکانسي یا همان گاف باند فوتونی از خود نشان مي دهد. تغییرات پهنای گاف باند فوتونی بر حسب ثابت شبکه و ثابت دی الکتریک ماده زمینه به ازای هر دو قطبش E و H محاسبه شده و در نتیجه گاف باند فوتونی با بیشترین پهنا به دست آمده است.
 • بررسی اثر دوران محور دو میله مماس بر هم بر روی گاف باند فوتونی مطلق در بلورهای فوتونی ناهمسانگرد با شبکه مربعی

  نویسنده مسئول : علی اصغر صدقی
  سایر نویسندگان : علی اصغر صدقی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش بسط موج تخت بر پایه معادلات ماکسول و استفاده از بسته نرم افزاری دانشگاه MIT جهت محاسبه ساختار باند فوتونی (MPB) ، ساختار باند فوتوني امواج الکترومغناطيسي در يک شبکه مربعی از ميله هاي ناهمسانگرد Te با سطح مقطع دایروی که در زمینه هوا قرار گرفته اند، محاسبه شده است. در هر نقطه شبکه، دو میله مماس بر هم در نظر گرفته شده است. اين ساختار، ناحیه ممنوعه فرکانسي یا همان گاف باند فوتونی از خود نشان مي دهد. اثر تغییر شعاع میله ها و زاویه دوران محور آنها بر روی ساختار باند و گاف باند فوتونی به ازای هر دو قطبش E و H بررسی شده است و در نتیجه گاف باند فوتونی مطلق حاصل از برهمنهی دو قطبش، با بیشترین پهنا به دست آمده است.
 • اثر پوسته Ag2S در خواص مگنتو- اپتیکی نانوذرات FePt

  نویسنده مسئول : زهرا نجف پور
  سایر نویسندگان : نجف¬پور، زهرا1 اکبری، حسین 1 زینلی، حسین2
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش شيميايي Polyol نانوذرات Ag2S با خواص نیمه¬رسانایی بطور موفقیت آمیز سنتز شدند و اثرات نیمه¬رسانایی این نانوذرات بعنوان پوسته، روی نانوذرات هسته مغناطیسی FePt مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی خواص مغناطیسی و اپتیکی آنالیزهای مختلفی مثل VSM،ZFC-FC ، Uv-Vis و انرژی گاف نواری برای نانوذرات FePt/Ag2S در دمای اتاق و دما¬های پایین¬تر از دمای اتاق اندازه¬گیری شد. نتایج حاصل بیان کننده خصوصیات همزمان بارز نیمه¬رسانایی و فرومغناطیسی در دمای اتاق می¬باشد.
 • تداخل کوانتومی در اتصال مولکولی در حضور الکترودهای نیمه رسانا

  نویسنده مسئول : زهرا سرتیپی
  سایر نویسندگان : زهرا سرتیپی-جواد واحدی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از مدل تنگ بست و فرمالیسم تابع گرین، به بررسی اثر تداخل کوانتومی یک اتصال نیمه رسانا/ مولکول/ نیمه رسانا می¬پردازیم. به منظور اینکه بتوانیم رابطه میان ساختار الکترونیکی و حضور تداخل کوانتومی را نمایش دهیم، از یک مدل ساده به واسطه اتصال های توپولوزیکی خاص آن استفاده می¬کنیم. طیف عبور، چگالی حالت و ویژگیهای ترموالکتریک در این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می¬دهند، مدل ساده حلقوی که در بین الکترودهای نیمه رسانا AS,AB ساندویج می شود در نمودار گسیل آن فانو رزونانس ظاهر می گردد. علاوه بر این، برای حالت های سطحی متفاوتی از الکترودهای نیمه رسانا که به یک مدل ساده با توپولوژی حلقوی متصل شده است، نمودار سیبک مقادیر منفی و یا مثبت می باشد.
 • مطالعه اثر تغییرات چگالی الکترونی بر روی رسانندگی اپتیکی گرافن دو لایه در پاشندگی انرژی غیرسهمی وار

  نویسنده مسئول : هاجر دادخواه
  سایر نویسندگان : هاجر دادخواه-حسین غفاری
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله ، رساننند گی اپتیکی طولی گرافن دو لایه، بصورت تحلیلی محاسبه می گردد. سپس نمودار رساننندگی اپتیکی گرافن دولایه بر حسب انرژی فوتون در چگالی های مختلف الکترونی ، در پاشندگی انرژی سهمی وار و غیر سهمی وار ،بااستفاده از برنامه متلب بصورت تحلیلی رسم می گردد .و در نهایت ،اثرات تغیییر چگالی الکترونی بر روی رساننندگی اپتیکی گرافن دو لایه،در پاشندگی انرژی غیر سهمی وار ، از روی نمودارهای حاصله مورد بررسی قرار گرفته و با حالت پاشندگی انرژی سهمی وار مقایسه می گردد. In this paper, the longitudinal optical conductivity in bilayer graphene is calculated analytically.Then ,the bilayer graphene optical conductivity curve is plotted analytically, as a function of photon energy, in different electron densities, for nonparabolic and parabolic energy dispersion,by MATLAB program. Finally ,the electron density changing effects ,on the bilayer graphene optical conductivity is investigated,in nonparabolic energy dispersion and compared with parabolic energy dispersuon situation,by obtained curves.
 • محاسبه ناهم خوانی هندسی کوانتومی برای سیستم دو کیوتریتی

  نویسنده مسئول : فرزانه ممقانیان
  سایر نویسندگان : فرزانه ممقانیان - عذرا هیبتی - اسفندیار فیضی- نقی بهزادی عینی
 • چکیده مقاله:
  در این نوشتار به اهمیت ناهم خوانی کوانتومی در فرایندهای کوانتومی اشاره شده است. سپس به فرم بلوخ ماتریس چگالی برای سیتم های کیودیتی و کیوتریتی پرداخته شده. همچنین خواص ناهم خوانی هندسی تریس نرمی برای سیستم های دو کیوتریتی مطالعه شده و ناهم خوانی هندسی برای پایه های ورنر کیوتریت ، محاسبه گردیده است. در نهایت معیار تریس نرمی با معیار هیلبرت اشمیت در پایه های ورنر مقایسه شده است.
 • شبیه سازی و بررسی پوششهای محافظ در برابر تابش های رادیواکتیو و ارائه ترکیب بهینه برای آن

  نویسنده مسئول : شیوا شه شناس
  سایر نویسندگان : معصومه خبازی، شیوا شه شناس، محمد غفوری ساربانقلی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله طرح اولیه ای برای پوشش های محافظ در برابر اشعه رادیو اکتیو ارائه شده است که چنانچه به صورت لباس محافظ طراحی شود میتواند خطرات ناشی از قرار گرفتن در محیط های اکتیو را به مراتب کاهش داده و یا این امکان را فراهم میکند که کارکنان در این محیط ها بتوانند زمان طولانی تری را بدون آسیب سپری کنند. طراحی اولیه با استفاده از نرم افزار MCNPx صورت گرفته و بهترین ترکیب و آرایش برای این پوشش محافظ انتخاب شده است. این ترکیب ممکن است به دلیل روشهای صنعتی موجود برای ساخت اندکی دستخوش تغییر قرار گیرد. استفاده از تکنولوژی نانو در تولید این محصول میتواند ترکیبی یکنواخت تر با وزن و حجم کمتر را بدست دهد. طراحی ارائه شده در ضخامتی کمتر ازmm 5 میتواند نوترون ها و اشعه گامای در محدوده انرژی MeV2 را تا 70 درصد تضعیف نماید.
 • مقایسه شتابگیری الکترونها توسط پالسهای ویستلر با نمایه های گاوسی و لورنتزی

  نویسنده مسئول : سمیرا نصیری
  سایر نویسندگان : سمیرا نصیری - دانشجوی دکتری فیزیک اتمی و مولکولی(پلاسما)- دانشگاه صنعتی سهند تبریز دکتر صمد سبحانیان-استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی
 • چکیده مقاله:
  ویستلرها (امواج صفیری) امواج الکترومغناطیسی فرکانس پائینی هستند که در یونسفر تولید و در امتداد موازی با میدان مغناطیسی زمین منتشر میشوند. پالسهای ویستلری همانند امواج آلفن میتوانند الکترونها را در پلاسمای یونسفری شتاب دهند. چون برای فركانسهاي كمتر از نصف فرکانس سیکلوترونی الکترونی ، هم سرعت گروه و هم سرعت فاز این امواج با فرکانس افزایش مییابند، لذا امواج با فرکانس پائینتر دیرتر رسیده و بدین ترتیب شکل یک پالس کوتاه به خود میگیرند. در این مقاله، شتابدهی الکترونها توسط یک پالس لورنتزی و همچنین توسط یک پالس گاوسی بررسی میشود. نشان داده شده است که در حالیکه دامنه پالس در ضمن برهمکنشش با الکترونهای پلاسما از طریق نیروی پاندروموتیو کاهش مییابد، انرژی جنبشی الکترونها به تدریج افزایش مییابد. تغییرات این افزایش انرژی جنبشی با چگالی پلاسما و همچنین با شدت میدان مغناطیسی محاسبه شده و نتایج بصورت نمودار نشان داده شده است.
 • بررسی همبستگی های کوانتومی برای سیستم سه ذره ای با اسپین 1/2 در مدل هایزنبرگXXX در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت

  نویسنده مسئول : صفا جامی
  سایر نویسندگان : زهره حق پناه صفا جامی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله یک سیستم متشکل از سه ذره با اسپین1/2 را درمدل هایزنبرگ xxx در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت در نظر گرفته ایم. تغییرات ناهمخوانی هندسی و معیار توافق را به ازای تغییرمیدان ، دما و قدرت برهمکنش بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهد که بطور کلی ناهمخوانی هندسی و معیار توافق با افزایش دما و افزایش میدان ،کاهش وبا افزایش قدرت برهمکنش افزایش می یابند.
 • طیف تراگسیل نانوبلورهای فوتونی ابرسانای HTS-D) N ) وLTS-D) N )

  نویسنده مسئول : سریه ابراهیم پور
  سایر نویسندگان : ابراهیم پور سریه و طالب زاده ربابه
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، طیف تراگسیل نانوبلورهای فوتونی شامل مواد ابررسانای دمای بالا و پایین موسوم به (HTS-D) N و (LTS-D) N را مطالعه کردیم. نتایج ما با بهره گیری از روش ماتریس انتقال و مدل دو شاره ای نشان داد که طیف تراگسیل این ساختارها به تغییرات ضخامت لایه دی الکتریک و لایه ابررسانا و همچنین تغییرات زاویه فرودی خیلی حساس می باشند. طوریکه با افزایش ضخامت لایه دی الکتریک و کاهش ضخامت لایه ابررسانا، جابجایی به سمت چپ طیف تراگسیل نانوبلور فوتونی شامل ابررسانای دمای بالا را برعکس جابجایی به سمت راست طیف تراگسیل نانوبلور فوتونی شامل ابررسانای دمای پایین مشاهده کردیم. درحالی که با افزایش زاویه فرودی رفتار مشابهی از هردو نانوبلور فوتونیکی دیدیم
 • مطالعه ضریب جذب سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی PbSe

  نویسنده مسئول : سعیده فرهودی
  سایر نویسندگان : فرهودی، سعیده، واحدی، علی
 • چکیده مقاله:
  ضریب جذب پارامتر بسیار مهمی است که می تواند مشخصات ساختار مورد نظر را به سلول خورشیدی ساخته شده از آن ارتباط دهد. نمودارضریب جذب بر حسب طول موج فوتون تابشی برای کسرهای مولی مختلف (Xd) ونمودار ضریب جذب بر حسب انرژی فوتون تابشی برای اندازه نقاط کوانتومی مختلف نشان می دهند که با افزایش اندازه نقاط کوانتومی محل پیک به سمت انرژی های کمتر یعنی طول موج های بلندتر شیفت پیدا می کند. نمودارهای ضریب جذب بر حسب طول موج نشان می دهند که بیشینه های جذب در ناحیه طول موجی 5/ تا 2 میکرون می باشد که قسمتی از ناحیه مرئی و مادون قرمز طیف خورشید را می تواند در بر گیرد.
 • شبیه سازی حالت گربه شرودینگر درهم تنیده

  نویسنده مسئول : نادره نژاد پور حسین
  سایر نویسندگان : نادره نژاد پور حسین محمد بهلول
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله گربه شرودینگر را از دو جنبه برهم نهی حالت ها و درهم تنیدگی میکرو ماکرو بررسی می کنیم. سپس با ارائه طرحی درهم تنیدگی بین گربه و یک مود را به وجود می آوریم و مشاهده را از حالت مستقیم به غیر مستقیم تقلیل می دهیم. با بررسی توزیع ویگنر به بررسی توزیع حالت ها در فضای فاز برای گربه در هر دو حالت برهم نهی بین حالت های زنده و مرده و درهم تنیدگی بین حالت گربه و تک مود می پردازیم.
 • مطالعه وابستگی دمایی بلورهای فوتونی یک بعدی سه گانه دی الکتریک- بلورمایع- نیم رسانا

  نویسنده مسئول : طاهره فروتن فرد کمار علیا
  سایر نویسندگان : طاهره فروتن فرد کمار علیا، فریده فروتن فرد کمار علیا، دکتر علی واحدی
 • چکیده مقاله:
  امروزه بلورهای فوتونی بسیار مورد توجه اند. در مقاله حاضر بلورفوتونی سه گانه یک بعدی دی الکتریک-بلورمایع-نیم رسانا معرفی و حساسیت دمایی آن در پرتو ورودی با دو زاویه مختلف بررسی شده است. بلورفوتونی پیشنهادی با دو ساختار 10= N دوره ای به صورت SiO2/UCF-35/AL0.5Ga0.5Asو SiO2/UCF-35/AL0.8Ga0.2As قرار دارد که طبق نتایج پهنای گاف باند در آن با افزایش دما علاوه بر حرکت به سمت طول موج های کوتاه تر گسترده تر هم می شود.
 • بررسی پذیرفتاری نوری غیرخطی مرتبه ی سوم گرافین

  نویسنده مسئول : sanaz zaerin
  سایر نویسندگان : ساناز زائرین- دکتر علی واحدی
 • چکیده مقاله:
  در این کار ویژگیهای نوری و پذیرفتاری غیر خطی مرتبه ی سوم گرافین تک لایه و چند لایه مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ضخامت و ضریب شکست بر روی پذیرفتاری غیر خطی و دامنه ی هارمونیک مرتبه ی سوم برای نور تابشی گاوسی مطالعه شد. نتایج بدست آمده بیان می کنند پذیرفتاری غیر خطی مرتبه ی سوم گرافین از مرتبه ی 17-10 متر مربع بر ولت مربع می باشد و با افزایش ضریب شکست، پذیرفتاری غیر خطی و دامنه ی هارمونیک مرتبه ی سوم بیشتر می شوند.
 • بازسازی تجربی دو جبهه موج تداخلی مجهول

  نویسنده مسئول : جواد امیری
  سایر نویسندگان : جواد امیری
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله با استفاده از داده های تجربی نشان داد می شود که با ترکیب معادله انتقال شدت و فاز (TIE) با روش انتقال فاز می‍ توان دو جبهه موج مجهول تداخلی را بدون داشتن موج مرجع با دقت قابل قبول بازسازی نمود. موانع تجربی بررسی و برای آنها راه حل ارائه شده است.
 • معادله جنبشی (فوکر-پلانک) در پلاسمای برخوردی

  نویسنده مسئول : فاطمه بهارلونژاد
  سایر نویسندگان : فاطمه بهارلونژاد محمود مصلحی فرد
 • چکیده مقاله:
  معادله فوکر- پلانک شکل عمومی تری از معادله گرمایی یا معادله پخش است که انیشتین برای بررسی حرکت براونی از آن بهره برد. ما در این مقاله با به کارگیری تابع توزیع انرژی الکترونی وابسته به زمان و بسط سری تیلور و در نظر گرفتن گذار انرژی الکترون های موجود در پلاسما از یک مقدار مشخص به مقادیر بالاتر، بسط کرامرز- مویال را بدست آورده و با فرض حد 0→t و صرف نظر از مراتب بالاتر از دو ضرایب کرامرز- مویال، معادله جنبشی (فوکر- پلانک) را در پلاسمای برخوردی بدست آوردیم که نشان دهنده تغییرات زمانی تابع توزیع انرژی الکترونی، (f(E,t، پلاسما است.
 • مطالعه اثرات تغییر چگالی الکترونی برروی رسانندگی اپتیکی طولی در گرافن دو لایه

  نویسنده مسئول : حسین غفاری
  سایر نویسندگان : غفاری حسین ، رهبری مریم
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، رسانندگی اپتیکی طولی گرافن دو لایه با استفاده از تابع دی الکتریک و بوسیله تعریف عملگر چگالی، به صورت نظری محاسبه می گردد. سپس رسانندگی اپتیکی طولی گرافن دو لایه بر حسب انرژی فوتون، در چگالی های مختلف الکترونی،بصورت تحلیلی ، با استفاده از برناهه متلب1 رسم می شود.و در نهایت اثرات تغییر چگالی الکترونی بر روی رسانندگی اپتیکی در گرافن دو لایه با استفاده ازنمودار های بدست آمده، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.
 • مطالعه اثر توان کند و پاش بر تشکیل فاز آناتاز در لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش کند و پاش مغناطیسیDC

  نویسنده مسئول : مریم جامعی
  سایر نویسندگان : جامعی ، مریم1 ؛ حقیقت زاده، آزاده *2 ؛ مزینانی، بابک3
 • چکیده مقاله:
  در این پژوهش لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم با استفاده از روش کندو پاش مغناطیسیDC و با ضخامت 250 تا 500 نانومتر روی زیر لایه شیشه تهیه شده اند. از هدف فلز تیتانیوم به صورت ورق و گاز ترکیبی آرگون و اکسیژن و توان های کند و پاش مختلف برای لایه نشانی استفاده شده است.دستگاه پراش اشعه X (XRD) با توجه به شرایط مختلف لایه نشانی نمونه های آناتاز را نشان داده است.نمونه های با توان پایین تر ساختارکریستالی ضعیف تر ونمونه های با توان 300 تا 450 وات فازکریستالی بهتری را نشان داده اند. همچنین ارتباط اندازه دانه های سطح و زبری سطح با توان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 • سنتز و شناسایی فاز لایه های نازک فریت نیکل روی تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

  نویسنده مسئول : آیلار همایون فرد
  سایر نویسندگان : آیلار همایون فرد ، فرناز دهسال ، محمدرضا خانلری
 • چکیده مقاله:
  امروزه مواد نانو ساختار در حوزه های مختلف به دلیل بروز خواص بهینه، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند.در این کار تجربی به تهیه لایه نازک فریت نیکل روی به روش اسپری پایرولیزیز پرداخته شده است.در این کار از ترکیب استوکیومتری از پودرهای نیتراتی Ni(NO3).6H2O و Zn(NO3)2.6H2O و Fe(NO3)3.9H2O استفاده گردیده است .به منظور مشخصه یابی ساختاری و مطالعات اپتیکی، آزمون های تفرق اشعه ایکس(XRD) و طیف سنجی UV برای فیلم نازک فریت نیکل روی مورد استفاده قرار گرفتند.این فیلم نازک ابتدا توسط اسپری پایرولیزیز در دمای 400 درجه سانتی گراد لایه نشانی و بعد در دمای600 درجه سانتی گراد بازپخت می شود . اندازه دانه های نمونه محصول نهایی پس از 4 ساعت بازپخت nm 17 به دست آمد. نتایج تشکیل فاز فریت با قله ترجیحی(113) در لایه های نازک تولیدی را تائید می کند. نانولایه های تولیدی از شفافیت نسبتاً خوبی برخوردارند.
 • حالت های همدوس زوج و فرد تعمیم یافته ی su(1,1) برای نوسانگر شبه هماهنگ

  نویسنده مسئول : بهنام علی محمدزاده
  سایر نویسندگان : بشیر مجاوری - علیرضا دهقانی- بهنام علی محمدزاده
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، حالت های همدوس زوج و فرد تعمیم یافته ی su(1,1) برای نوسانگر شبه هماهنگ معرفی می شوند. همچنین با معرفی روابط جابجایی بین عملگرهای مربوطه، به بررسی چلاندگی به عنوان یک ویژگی آماری مهم پرداخته شده است. در نمودارهای رسم شده، در مولفه ی مربوط به چلاندگی مشاهده گردید که این نتیجه ی بسیار مهمی از نظر غیرکلاسیکی بودن حالت های مربوطه می باشد. در مولفه ی دیگر، ، هیچ چلاندگی ای دیده نشد.
 • حالت های همدوس زوج و فرد فوق هندسی su(2) برای ترازهای لاندائو و ویژگی های غیرکلاسیکی آن ها

  نویسنده مسئول : بهنام علی محمدزاده
  سایر نویسندگان : بشیر مجاوری- بهنام علی محمدزاده- علیرضا دهقانی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، حالت های همدوس فوق هندسی su(2) زوج و فرد را برای ترازهای لاندائو معرفی می کنیم. سپس با استفاده از پارامتر مندل و تابع همدوسی مرتبه ی دوم، ویژگی های غیر کلاسیکی حالت های معرفی شده مورد بررسی قرار می گیرند.
 • بررسی رفتار تابع ویگنر برای حالت فشرده دو مده تولید شده توسط محیط کر و شکافنده باریکه

  نویسنده مسئول : سودا میرزائی
  سایر نویسندگان : سودا میرزائی-قادر نجارباشی
 • چکیده مقاله:
  يكي از روش هاي بررسي ويژگي هاي غيركلاسيكي حالت ها استفاده از تابع توزيع شبه احتمال ويگنر است . حالت های فشرده نور یکی از موضوعات مهم در اپتیک کوانتومی است که با برهم کنش های اپتیکی غیرخطی تولید می شوند. در این مقاله با استفاده از محیط کر و شکافنده باریکه حالت فشرده دو مده درهم تنیده تولید کرده و رفتار تابع ویگنر حالت تولید شده را بررسی می کنیم. در پایان نشان می دهیم این تابع حاوی اطلاعاتی در مورد درهم تنیدگی حالت درهم تنیده دو مده می باشد.
 • طراحی بهینه مقسم توان نوری اتصال Y مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی تیغه ای

  نویسنده مسئول : حسین فرح بخش
  سایر نویسندگان : حسین فرح بخش ، کامبیز عابدی
 • چکیده مقاله:
  برای تقسیم توان نوری بین کانال‌های خروجی روش‌های متعددی وجود دارد یکی از این روش‌ها استفاده از بلورهای فوتونی می‌باشد. در این تحقیق مقسم توان نوری اتصال Y، مبتنی بر بلورهای فوتونی تیغه‌ای دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار طراحی شده، با ایجاد حفره‌های اضافی و نقص‌ها در خمش های و اتصال می‌تواند توان نوری ورودی را نسبت به تحقیقات انجام شده قبلی به‌صورت مساوی و با تلفات کمتر، بین دو شاخه در پورت‌های خروجی‌ها تقسیم کند. مقدار توان انتقالی در هر کانال خروجی برابر %49 می‌باشد. ساختار طراحی شده می‌تواند در شبکه‌های فیبر نوری پیشرفته و مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسرهای نوری مورد استفاده قرار گیرد. برای شبیه‌سازی ساختار طراحی شده، از روش اختلاف محدود در حوزه زمان (FDTD) استفاده شده است.
 • طراحی و شبیه سازی مقسم توان نوری تداخل چند مد مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی تیغه ای

  نویسنده مسئول : حسین فرح بخش
  سایر نویسندگان : حسین فرح بخش - کامبیز عابدی
 • چکیده مقاله:
  برای تقسیم توان بین شاخه‌های خروجی به صورت مساوی، راه‌های متعددی وجود دارد، بسیاری از آن‌ها بر اساس بلورهای فوتونی ارائه شده است. در این مطالعه به بررسی مقسم‌های توان نوری تداخل چند مد، مبتنی بر بلورهای فوتونی تیغه‌ای دوبعدی پرداخته شده است و مقسم توان نوری تداخل چند مد، طراحی و شبیه سازی شده است. ساختار طراحی شده، توان ورودی را به صورت مساوی در یک فرکانس مشخص با توان انتقالی برابر 23 درصد در هر کانال خروجی تقسیم می‌کند؛ ساختار ارائه شده نسبت به تحقیقات انجام شده قبلی از توان انتقالی بیشتری برخوردار است. از مزایای این مدل مورد بحث می‌توان به سهولت ساخت اشاره کرد. این ساختار می‌تواند در شبکه‌های فیبر نوری پیشرفته، مالتی پلکسر / دی مالتی پلکسرها و مدارات مجتمع نوری استفاده شود. مقسم های توان، مؤلفه‌های ضروری در مدارات فتوالکتریک هستند که از روش اختلاف محدود در حوزه زمان (FDTD) برای طراحی شبیه‌سازی آن‌ها استفاده می‌شود.
 • Modeling a Resonant tunneling FET on graphene

  نویسنده مسئول : حکیمه محمدپور
  سایر نویسندگان : حکیمه محمدپور
 • چکیده مقاله:
  A field effect transistor on a semiconductor graphene nanoribbon (GNR) is modeled. The regions at two ends of the GNR are highly n-type doped and play role of reservoirs namded source and drain contacts. Two dielectric layers are placed on top and bottom of the GNR and a metallic gate is located on its top above the channel region. At this pape the gate length less than the channel length is assumed. The two un-gated regions of channel act as quantum barriers between channel and the contacts. By applying gate voltage, discrete energy levels are generated in channel and resonant tunneling transport occurs through these levels. By solving the NEGF and 3D Poisson equations self consistently, we have obtained the electron density and current with negative differential resistance (NDR).
 • بررسی تاثیر نوع الکل و کاتالیزور بر رشد نانولوله های کربنی با به کار بردن روش HFCVD

  نویسنده مسئول : سحر اسفندیاری زنگ ملک
  سایر نویسندگان : محمود قرآن نویس، سحر اسفندیاری زنگ ملک، سعید نصیری لاحقی
 • چکیده مقاله:
  در اين كار تاثير نوع الكل و کاتالیزور بر رشد نانولوله های كربني رشد يافته بر روي زيرلايه سيليكوني، با استفاده از روش HFCVD بررسي شده است .به اين منظور از اتانول وn -پروپانول به عنوان منبع كربني، گاز H2 به عنوان گاز رقيق كننده و حامل و آهن و طلا به عنوان کاتالیزور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که منبع کربنی اتانول و کاتالیزور آهن مناسبترین مورد برای رشد CNTs می باشند
 • بررسی تأثیر میدان مغناطیسی و درجه نافزونوری q بر روی طول غلاف مغناطیده برخوردی

  نویسنده مسئول : محسن محمدنژاد
  سایر نویسندگان : محمدنژاد، محسن ؛ ارقند حصار، افشین
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، با استفاده از مدل سیالی و روش پتانسیل سقدی اف، پتانسیل دیواره محاسبه گردیده و تأثیر درجه نافزونوری بر آن بررسی می شود. با حل عددی معادلات ناحیه غلاف، طول غلاف بدست آمده و تأثیر میدان مغناطیسی و درجه نافزونوری بر روی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده می شود با اعمال میدان مغناطیسی می¬توان ضخامت غلاف را کنترل نمود.
 • کنترل فازی میدان¬های لیزری پلاسمونی در تولید هارمونیک¬های مرتبه بالا

  نویسنده مسئول : معصومه ملک زاده
  سایر نویسندگان : آقبلاغی، رضا؛ ملک زاده، معصومه؛ انوری، ندا؛
 • چکیده مقاله:
  در این کار اختلاف فاز بر روی میدان پلاسمونی موضعی چیرپ شده اعمال می¬شود و با بهینه¬سازی این فاز به روش شبیه¬سازی، طیف هماهنگ¬های مرتبه بالا تولید می¬شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در فازهای مختلف انرژی و طیف¬های مختلفی داریم. برای فازهای مختلف این طیف¬ها را با یکدیگر و با حالت بدون اعمال فاز مقایسه می¬کنیم و بهترین حالت برای طیف هارمونیک¬های مرتبه بالا و ناحیه قطع را به دست می¬آوریم.
 • تاثیر گرانش در رابطه پاشندگی امواج MHD در تاج خورشیدی

  نویسنده مسئول : زکیه حسینی
  سایر نویسندگان : زکیه حسینی-صمد سبحانیان
 • چکیده مقاله:
  به علت میدان مغناطیسی کورونا انتشار امواج آلفن و مغناطوصوتی سریع و کند امکان پذیر است معمولا روابط پاشندگی این امواج را بدون در نظر گرفتن نیروی گرانشی به دست میآورند. در این مقاله ما با در نظر گرفتن نیروی گرانش این روابط پاشندگی را به دست آوردهایم. نشان داده میشود که این رابطه پاشندگی کلی در حالات خاص (بدون میدان مغناطیسی و بدون اثر گرانش) به روابط ساده تری کاهش میابد. منحنی پاشندگی کلی و منحنیهای پاشندگی مربوط به حالتهای خاص به دست آمدهاند.
 • بررسی عوارض درمان با I 131 در بيماران با پركاري تيروئيدي

  نویسنده مسئول : الناز عظیمی زنگ آباد
  سایر نویسندگان : عظیمی ، الناز1 ؛دبیری اسکویی، شهرام 2
 • چکیده مقاله:
  در استفاده از این رادیودارو, شبهاتی در مورد ایجاد عوارض برگشت ناپذیر در بین پزشکان و نگرانیهایی در بین بیماران وجود دارد ,ضرورت بررسی این عوارض و نیز اینکه عوارض حاد در چه محدوده ای از دوز 131 I بروز می کند حس می شد. از این رو ما در پی بررسی عوارض جانبی 131 I برآمدیم تا نگرانیهای موجود در این رابطه را کنار زده و نمایی واقعی تر از 131 I را برای طبیبان و مبتلا یان نشان میدهیم. ما در این مقاله از روش گذشته نگر و بررسی پرونده بیماران هیپر تروئید تحت مداوا توسط 131 I و پی گیری 18 ماهه آنها استفاده کردیم. این دارو اگر بطور دقیق و صحیح با توجه به عوامل دخیل در دوزیمتری آن تجویز شود، اثرات سوء چندانی نخواهد داشت.
 • بررسی عوارض درمان با I 131 در بيماران با کانسر تیروئید

  نویسنده مسئول : الناز عظیمی زنگ آباد
  سایر نویسندگان : عظیمی زنگ آباد ، الناز1 ؛دبیری اسکویی، شهرام 2
 • چکیده مقاله:
  هدف از انجام این مطالعه بررسي عوارض مهم حاصل از يددرماني در بيماران كانسر تيروئيدي از جمله: عارض شدن اين علايم در محدوده‌اي از دوز 131 I ، در سنين مجاز به استفاده از راديو يُد و پاسخ به درمان در چند بار استفاده از 131 I می باشد. ما در این مقاله از روش گذشته نگر و بررسی پرونده بیماران کانسر تروئید تحت مداوا توسط 131 I و پی گیری 18 ماهه آنها استفاده کردیم. این دارو اگر بطور دقیق و صحیح با توجه به عوامل دخیل در دوزیمتری آن تجویز شود، اثرات سوء چندانی نخواهد داشت.
 • بررسی اثر مقدار سیلیسیم روی ویژگی های الکتروفیزیکی واریستور های کامپوزیتی بر مبنای سیلیسیم- پلی آنیلین

  نویسنده مسئول : فرانک طایفی اردبیلی
  سایر نویسندگان : فرانک طایفی اردبیلی ، مجتبی پرهیزکار ، محمد غفوری ، آرزو ولائی
 • چکیده مقاله:
  واریستورهای کامپوزیتی سیلیسیم – پلیمر به روش پرس گرم در فشار60 مگا پاسکال و در دمای °C130 تهیه شدند. بررسی مشخصه های جریان- ولتاژ نمونه ها نشان می¬دهد که با افزایش مقدار سیلیسیم ولتاژ شکست از 110ولت به 70 ولت کاهش یافته ولی جریان نشتی افزایش می¬یابد. همچنین با افزایش مقدار سیلسیم سد پتانسیل از 0.290الکترون ولت به 0.264 الکترون ولت کاهش می¬یابد، برخلاف ولتاژ شکست و سد پتانسیل ضریب غیر خطی واریستور ها با افزایش سیلیسیم از 4.11 به 4.77 افزایش می¬یابد. . آنالیز طیف جذبی نمونه ها نشان می دهد که با افزایش مقدار سیلیسیم در نمونه ها شدت جذب بعلت افزایش گاف انرژی واریستور ها کاهش پیدا می کند.
 • تولید امواج تراهرتز در اندرکنش لیزر با نانوذرات گرافیت

  نویسنده مسئول : فرانک روحی
  سایر نویسندگان : سپهری جوان ، ناصر ؛ شیرعلیپور، نرگس؛ روحی، فرانک
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله، میدان تابش تراهرتز تولید شده به وسیله ی زنش دو موج لیزر گوسی با نانوذرات که چگالی آن ها در فضا مدوله شده است، مطالعه شده است. فرض شده است که محیط متشکل از نانوذرات گرافیت با دو نوع جهت گیری متفاوت و با توزیع برابر می باشد. اندرکنش میدانهای دو لیزر موجب ایجاد نیروی اثرگذار می شود که به نوبه خود سبب تولید جریان در راستای قطبش لیزرها با فرکانس زنش می شود. با اختیار مقادیر مناسب برای فرکانس لیزرها و نیز مدولاسیون چگالی نانوذرات، چنین جریان غیرخطی می تواند سبب ایجاد تابش تراهرتز شود. ملاحظه می شود زمانی که فرکانس زنش تراهرتز در نزدیکی فرکانس موثر پلاسمون باشد، این تابش بیشینه میشود.
 • اثر شدت لیزر بر شتاب دهی الکترون دراندرکنش لیزر-الکترون

  نویسنده مسئول : علیرضا پاک نژاد
  سایر نویسندگان : علیرضا پاک نژاد-علیرضا ستوده خیابان.
 • چکیده مقاله:
  در این تحقیق، اندرکنش پالس لیزر قطبیده خطی با الکترون در نظر گرفته شده است. با حل معادله حرکت نسبیتی الکترون در میدان تابشی لیزر، تغییرات انرژي الکترون نسبت به انرژي اولیه آن و همچنین تاثیر شدت لیزر بر شتاب گیري الکترون بررسی شده است. نشان داده می شود که در یک اندرکنش نسبیتی، میزان شتاب گیري الکترون به مقدار شدت لیزر بستگی داشته بطوري که با افزایش شدت لیزر و انرژي اولیه الکترون، پیک انرژي الکترون افزایش می یابد. همچنین با متوقف کردن پالس لیزر توسط لایه نازکی از یک جسم جامد که عمق پوسته کوچکی دارد، می توان الکترون هاي شتاب گرفته را از پالس لیزر جدا نمود.
 • اثر میدان مغناطیسی بر میزان درهمتنیدگی دو ذره با اسپین1/2 در مدل هایزنبرگXXZ

  نویسنده مسئول : صفا جامی
  سایر نویسندگان : زهره حق پناه صفا جامی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله تغییر میزان درهمتنیدگی بین دو ذره با اسپین 􏰁􏰀 را به ازاي تغییر دما و قدرت برهمکنش و میدان مغناطیسی غیر یکنواخت با استفاده از معیار توافق در مدل هایزنبرگ xxz بررسی کرده ایم. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما درهم تنیدگی کاهش می یابند و با افزایش α در هم تنیدگی افزایش می یابند. همچنین اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت در هم تنیدگی را کاهش می دهد.
 • سنجه های مختلف برای ناهمخوانی کوانتومی

  نویسنده مسئول : ایوب ولیزاده
  سایر نویسندگان : ایوب ولیزاده- اسفندیار فیضی
 • چکیده مقاله:
  ناهمخوانی کوانتومی نوعی از همبستگی های کوانتومی است که در یک سیستم دو جزئی بصورت تفاضل میان اطلاعات متقابل کوانتومی و همبستگی های کلاسیکی تعریف شده است. در حالت کلی این نوع از همبستگی متفاوت از درهمتنیدگی است و حتی ممکن است برای حالت های جداپذیر نیز غیر صفر باشد. تا کنون ناهمخوانی کوانتومی تنها برای یک گروه محدود از حالت های کوانتومی دوکیوبیتی بصورت واضح محاسبه شده است و تحلیل آن برای حالت های کوانتومی عمومی ناشناخته است.]1و2[ در این مقاله 3 سنجه برای ناهمخوانی کوانتومی را معرفی می کنیم و سپس برای یک مجموعه از حالت های دوکیوبیته معروف به حالت های با بیشینه آمیختگی کناری این سنجه ها را با هم مقایسه خواهیم کرد.
 • طراحی و شبیه سازی شتاب سنجMEMS خازنی و بررسی اثرات ضخامت جرم موثر و شعاع حفره های زدایش بر روی عملکرد آن

  نویسنده مسئول : الیار پورعلی
  سایر نویسندگان : زمانی ، زهرا ؛ پورعلی، الیار؛ دهقان نیری، فاطمه؛ عفيفي، احمد
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی MEMS به منظور اندازه گیری هايي با حساسیت متوسط، مورد بحث و بررسي قرارگرفته است. برای این هدف، تمامی قسمت های شتاب سنج از جمله جرم موثر، فنر ها، الکترود هاي تشکيل دهنده آن بر اساس ماشين کاري سطحي پلي سيليکان تشکيل شده است. تأثير پارامترهاي مهم بر روي عملکرد شتاب سنج خازنی با استفاده از نرم افزار COMSOL مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که شتاب سنج طراحی شده، دارای سیگنال خروجی با حساسیت 1mV/g در بازه ±50g می باشد. برای مطالعه بیشتر ساختار،‌برخی پارامتر ها از جمله، ضخامت جرم موثر و شعاع حفره های زدایش را تغيیر داده و اثرات آن ها را مطالعه کرده ایم.
 • دارونیسم کوانتومی درمحیط های مختلف

  نویسنده مسئول : کاظم دهقانی
  سایر نویسندگان : 1-کاظم دهقانی2-اسفندیار فیضی
 • چکیده مقاله:
  کوانتوم داروینیسم، یک بیان نظری است که چگونگی ظهور عینیت مربوط به دنیای کلاسیک را از دل دنیای کوانتوم بیان می کند. مشکل انتقال از دنیای کوانتوم به کلاسیک این است که، برخلاف حالت های کوانتومی که شکننده هستند وعمل اندازه گیری باعث به هم ریختن آنها می شود، حالت های کلاسیکی خاصیت عینی بودن رادارند و پایدار هستند. درنظریه کوانتوم داروینیسم، اطلاعات سیستم، به طور غیرمستقیم وتوسط اندازه گیری تکه های محیطی که سیستم را احاطه کرده است، به دست می آید و با استفاده از تئوری های واهمدوسی وانتخاب برتر ناشی ازمحیط، مشکل انتفال از کوانتوم به کلاسیک راحل می کند. در این مقاله نشان خواهیم دادکه، میزان اطلاعات سیستم که به این روش به دست می آید، توسط آنتروپی محیط اطرافش محدود می شود.
 • مقایسه جمعیت اتم ها ومولکول های میونی در لایه کریستالی اورتودوتریم و دوتریم نرمال در دمای 3کلوین

  نویسنده مسئول : قاسم حسینی
  سایر نویسندگان : حسینی، قاسم1؛ قیصری، روح اله2،علیمردانی محسن1 1مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان فارس، شیراز 2گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
 • چکیده مقاله:
  چكيده در دو دهه¬ی، از فیلم¬های نازک دوتریم (کریستال) در آزمایش¬های طیف سنجی اشعه ایکس میونی استفاده شده¬ است. فراوانی اتم های میونی نقش مهمی در میزان تولید مولکول¬های میونی و در نتیجه بهره¬ی تولید اشعه ایکس دارد. در این مقاله، فراوانی اتم ها و مولکول های میونی در دو لایه¬ی نازک کریستالی اورتو-دوتریم و دوتریم نرمال (با احتساب اثر فرار اتم از لایه) محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند حالت مولکولی اورتو(پارا) لایه¬ی هدف، تأثیر قابل ملاحظه ای بر جمعیت اتم های میونی ندارد. بااین وجود، بیشینه جمعیت مولکول های میونی در لایه دوتریم نرمال بیشتر است. دلیل این اختلاف، احتمالاً به ممنوعیت واانگیختگی چرخشی K=1→K=0 در محیط اورتو-دوتریم برمی¬گردد؛ که خود باعث کند شدن اتم های میونی بالای 10 میلی الکترون ولت می شود.
 • شناسایی عناصر تشکيل دهنده نمونه رسوبی دریاچه شورابیل با استفاده از فعال سازی نوترونی و آشکارساز NaI

  نویسنده مسئول : حسین طاهرپور
  سایر نویسندگان : حسین طاهرپور ،فرهاد ذوالفقارپور
 • چکیده مقاله:
  در این پژوهش نمونه رسوبی از دریاچه شورابیل اردبیل تهیه شده است. این نمونه در مقابل باریکه نوترونی حاصل از چشمه امرسیوم - برلیوم به مدت شش روز پرتودهی و سپس با استفاده از آشکارساز NaI طیف گامای حاصل از فعال سازی مشخص گردید و انرژی و نیمه عمر هر یک از قله¬های طیف محاسبه و با استفاده از جدول نیمه عمر، ایزوتوپ های حاصل از فعال سازی ، عناصر سازنده مشخص شد.
 • بهبود جذب در سلول خورشیدی Cu(In1-xGax)Se2 با استفاده از کانتکت پشتی نقره همراه با مکانیزم تله اندازی نور

  نویسنده مسئول : زهرا مستشاری راد
  سایر نویسندگان : مستشاری راد ، زهرا؛ پورعلی، اليار؛ آخوندی خضرآبادی ، محمدصادق
 • چکیده مقاله:
  کاهش ضخامت لایه جاذب، یک راه متداول برای کاهش هزینه های تولید است. اما با کاهش میزان ضخامت لایه جاذب، میزان جذب نور نیز کاهش می یابد. برای غلبه بر این مشکل، راه کار های متفاوتی پیشنهاد شده است. در این مقاله، نتایج شبیه سازی را برای سلول خورشیدی CIGS بهینه شده به نمایش خواهیم گذاشت. در این سلول، از کانتکت پشتی نقره برای کاهش تلفات نوری و همینطور از یک مکانیزم مهندسی گاف باند و نانوساختارهای نقره، برای تله اندازی نور و افزایش جذب نور در لایه جاذب استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که با این روش می توان میزان جذب نور را به مقدار 56/1%، در مقایسه با سلول بدون مهندسی گاف باند و با کانتکت پشتی Mo ، بهبود بخشید.
 • بررسی میزان تضعیف پرتو های گاما توسط نانو کامپوزیتZnO ، در مقایسه با نمونه سربی

  نویسنده مسئول : فرناز ناصحی کلجاهی
  سایر نویسندگان : فرناز ناصحی - بهروز صالحپور-اختای جهانبخش-بهارک دیوبند
 • چکیده مقاله:
  هدف اصلی این تحقیق طراحی حفاظی سبک برای پرتوهای گاما بر پایۀ نانو کامپوزیت ها می باشد. نانوکامپوزیتی که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته ترکیبی از نانوذرات اکسید روی در زمینۀ پلیمر آکریل آمید است. نانوذرات در ۴ ترکیب درصد وزنی و نیز یک نمونه کامپوزیت با درصد وزنی٦/٨٨ با ذرات میکرونی اکسیدروی تهیه شده است. ضریب تضعیف خطی و جرمی نمونه ها نیز برای دو منبع137Cs و 60 Coتوسط آشکار ساز یدور سدیم اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده نشانگر این است که نانوکامپوزیت ساخته شده که دارای چگالی حجمی درحدود است در مقایسه با سرب با چگای حجمی در حدود دارای قابلیت عبور نسبی کمتری برای پرتوهای گاما می باشد.
 • اثرجانشینی نانو ذرات Y/Pr بر روی خواص ساختاری ابررسانای دمای بالای Y2.7Pr0.3Ba5Cu8O18-𝛿

  نویسنده مسئول : مریم رنجبرکردقشلاقی
  سایر نویسندگان : مریم رنجبرکردقشلاقی، وحید دادمهر
 • چکیده مقاله:
  ابررسانای دمای بالای Y2.7Pr0.3Ba5Cu8O18-𝛿 به روش سُل-ژل و به کمک پودرهای نیترات مس3آبه، نیترات باریم،نیترات ایتریم5آبه و نیتراتPr تهیه شده است که پودرهای ذکرشده در طی مرحله ی فایرینگ تبدیل به نانوپودرهای اکسیدBa ،Y،Cu وPr می شوند.جانشینیPr در فاز متقارن این ساختار رخ می دهد.تحلیل داده های پراش اشعه ی X توسط نرم افزارMAUD مشخص نمود که،جانشینی یون های Pr در جایگاه (Y)در فاز متقارن با گروه تقارنیPmmm صورت می گیرد.همچنین تصاویرFE-SEM اندازه ی میانگین دانه ها را170nm ارائه می دهد.
 • ابرجبرلی کوانتومی (gl(1|1 : از ابردوجبرهای لی تا ماتریس های-R جهانی کوانتومی

  نویسنده مسئول : علی اقبالی
  سایر نویسندگان : علی اقبالی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از فرمول بندی لیاخوفسکی و مدروف یک ابرجبر لی کوانتومی جدید از ابردوجبر لی هم مرز ({gl(1|1) , C^2_p=1+A_{1,1) بدست آورده می شود. همچنین ابرگروه لی متناظر شامل ماتریس-R کوانتومی تعیین می شود. در این راستا ساختار ابرجبر هاف نسبت داده شده به ابرگروه لی کوانتومی (1|1)GL بدست آورده می شود.
 • تاثیر توان موج الکترومغناطیسی ورودی به یونسفر در گرمایش آن

  نویسنده مسئول : حمید قاطع علیشاهی
  سایر نویسندگان : قاطع علیشاهی، حمید؛ محمدی، محمدعلی؛ حسین پور، محبوب
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله تاثیر توان موج الکترومغناطیسی پمپ شده به یونسفر زمین بر گرمایش آن به صورت تئوری مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده شده است که با افزایش توان موج الکترومغناطیسی، تغییرات دمایی الکترون و در نتیجه گرمایش آن نیز افرایش می یابد و سایر پارامترهای یونسفر همانند چگالی جریان، ضریب رسانندگی و فرکانس امواج ثانویه تولید شده، با تغییر توان موج پمپ تغییر می کنند.
 • تاثیر ضخامت پوسته روی پذیرفتاری نوری مرتبه سوم نقاط کوانتومی هسته-پوسته

  نویسنده مسئول : آرزو جهاندیده
  سایر نویسندگان : جهاندیده، آرزو1 ؛ کوهی، محمد2
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله پذیرفتاری های نوری غیرخطی مرتبه سوم اثر الکترواپتیک مربعی و تولید هارمونیک سوم نقاط کوانتومی هسته-پوسته¬ی CdSe/ZnS و هسته-پوسته¬ی معکوس شده¬ی ZnS/CdSe مورد بررسی قرار گرفته است. با حل عددی معادله شرودینگر به روش شوتینگ در تقریب جرم موثر پذیرفتاری های نوری غیر خطی مرتبه سوم محاسبه شد. نتایج نشان می دهند، با افزایش ضخامت پوسته، به دلیل کاهش ترازهای انرژی هر دو پذیرفتاری نوری اثر الکترواپتیک مربعی و تولید هارمونیک سوم افزایش یافته و پیک تشدید به طرف انرژیهای پایین انتقال می¬یابد.
 • بررسی روش های دورسنجی نشت گاز متان

  نویسنده مسئول : سارا شریفی
  سایر نویسندگان : سارا شریفی
 • چکیده مقاله:
  چكيده تشخیص گاز متان برای حفظ ایمنی محیط زیست و سلامت انسان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. و نظارت بر آن درمناطق بسیاری از جمله صنایع نفت و گاز، اماکن تجاری و مسکونی و محل های دفن زباله، مورد نیاز است. برای تشخیص و اندازه گیری متان از روش های مختلفی از جمله طیف سنجی، الکتروشیمیایی، کروماتوگرافی و روش حالت جامد استفاده می شود که در اینجا مزایا و معایب تکنیک های طیف سنجی را مورد بررسی قرار داده ایم. کلید واژگان: متان، تشخیص گاز متان، طیف سنجی.
 • تأثیر پوشش دی الکتریک بر جذب لیزر توسط نانوذرات فلزی

  نویسنده مسئول : افسون فرهومند
  سایر نویسندگان : ناصر،سپهری جوان ؛ ندا، امجدی ؛ افسون، فرهومند
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله تأثیرات پوششهای دی الکتریک متفاوت روی جذب لیزر توسط نانوذرات فلزی مطالعه شده است. با استفاده از نظریه می و ماکسول-گارنت عبارتی برای سطح مقطع جذب یک نانوذره پوشش داده شده منفرد قرار داده شده در یک محیط شامل ذرات مشابه استخراج شده است. تأثیر ضخامت پوشش بر جذب نیز بررسی شده است.
 • بررسی میزان جریان انتقال شده به ستون پلاسما در اندوکتانس های مختلف در دستگاه پلاسمافوکوس سهند

  نویسنده مسئول : رضا عليزاده ده ده لي
  سایر نویسندگان : محمدی ، محمدعلی علیزاده، رضا
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله میزان جریان انتقال شده به ستون پلاسما در دو اندوکتانس 20 و 60 نانوهانری از دستگاه پلاسمای کانونی که با گاز کاری آرگون در فشار 25/0 تور پر شده بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان می¬دهد فاصله زمانی بین جریان بیشینه و جریان پینچ با افزایش ولتاژ به علت افزایش سرعت لایه جریان در هر دو اندوکتانس 20 و 60 نانوهانری کاهش یافته و اختلاف جریان پینچ و جریان ماکسیمم نیز سیر نزولی دارد. همچنین نتایج بیانگر بهینه بودن ولتاژ 12 کیلوولت است.
 • بررسی اثر تغییر مقدار سیلیسیم بر روی ویژگی¬های الکتروفیزیکی واریستورهای کامپوزیتی برمبنای سیلیسیم و پلیمر

  نویسنده مسئول : آرزو ولائی
  سایر نویسندگان : آرزو ولائی مجتبی پرهیزکار محمد غفوری فرانک طایفی
 • چکیده مقاله:
  واریستورهای کامپوزیتی سیلیسیم- پلی¬آنیلین- پلی¬اتیلن با مقادیر متفاوت سیلیسیم و پلیمر در دمایC ْ130و فشار60 مگاپاسکال تهیه شده و خواص الکتریکی آن¬ها مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی مشخصات جریان ولتاژ نمونه¬های تهیه شده نشان می¬دهد که با افزایش مقدار سیلیسیم ولتاژ شکست از 180 ولت به 20 ولت و سدپتانسیل از 0.479 الکترون ولت به 0.249 الکترون ولت کاهش می یابد. همچنین مقدار ضریب غیرخطی نمونه¬ها از 8.197 به 4.7695 کاهش یافته و این درحالی¬ است که جریان نشتی افزایش می¬یابد.
 • شبیه سازی اثر بازتابندگی آینه بر مشخصه های دینامیکی و مدولاسیون سیگنال کوچک لیزر نقطه کوانتومیInAs/GaAs

  نویسنده مسئول : محمد مصطفوی
  سایر نویسندگان : مصطفوی، محمد1 ؛ رجایی، اسفندیار2
 • چکیده مقاله:
  چكيده در این مقاله روش های عددی بر پایه ی معادلات اهنگ ارائه شده است و برای مطالعه دینامیک گسیل فوتون از دو تراز انرژی حالت پایه و حالت برانگیخته یک سیستم لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs استفاده شده که با استفاده از روش رانگ کوتای مرتبه ی چهارم محاسبه شده اند . هم چنین نتایج عددی در تغییرات توان خروجی بر حسب زمان و تغییرات توان خروجی بر حسب جریان و نیز تغییرات بهره بر حسب جریان به ازای بازتابندگی آینه مختلف ارائه و بررسی شده اند . همچنین با حل تحلیلی معادلات آهنگ لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs تابع پاسخ مدولاسیون سیگنال کوچک لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs را برای تراز حالت پایه و حالت برانگیخته برای لیزر نقطه کوانتومی بدست آورده ایم و سپس تابع پاسخ مدولاسیون را بر حسب بازتابندگی آینه برای Es و Gs شبیه سازی کرده ایم.و مشاهده کردیم که کاهش مناسب بازتابندگی آینه موجب بهبود مشخصه های دینامیک و مدلاسیون در لیزردهی از تراز Es و Gs می شود.
 • سیستم هامیلتونی انتگرال پذیرکوانتومی با استفاده از نمایش ابرهم- جبرلی (1و1) gl

  نویسنده مسئول : علی اقبالی
  سایر نویسندگان : علی اقبالی
 • چکیده مقاله:
  دگردیسی های کوانتومی به عنوان ساختارهای مولد برای دگردیسی سیستم های هامیلتونی انتگرال پذیر با تقارن ابرهم-جبر می توانند تفسیر شوند. در این مقاله با استفاده از نمایش ابرهم-جبر لی (1و1) gl همراه با عناصر کازیمیر متناظر، سیستم های انتگرال پذیر کلاسیک و کوانتومی ساخته می شوند.
 • پالس نوری انعکاسی در ساختار دی الکتریک چند لایه ای و میکرو کاواک با حل عددی معادلات ماکسول

  نویسنده مسئول : نوشین داداش زاده گرگری
  سایر نویسندگان : نوشین داداش زاده گرگری
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله توسعه نظری، عددی و مدل کامپیوتری فرایندهای انتشار امواج الکترومغناطیسی از طریق یک ساختار چند لایه ای دی الکتریک بررسی شده و نمودارهای انتشار پالس نوری فوق کوتاه در ماده چند لایه ای و میکروکاواک مورد مطالعه قرار گرفته است. ضریب عبوری و انتقالی محاسبه شده ونشان داده شده که به پارامترهای محیطی و طول عمر پالس نوری بستگی دارد. جهت محاسبات موج عبوری و انتقالی در کریستال فوتونی یک بعدی برای انتشار پالس نوری فوق کوتاه، از روش FDTD استفاده شده است.
 • بررسی اثر ضخامت و جنس تیغه بر روی ساختار باند فوتونی در بلورهای فوتونی تیغه ای

  نویسنده مسئول : علی اصغر صدقی
  سایر نویسندگان : علی اصغر صدقی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش ابر سلول بر پایه روش بسط موج تخت و استفاده از بسته نرم افزاری دانشگاه MIT جهت محاسبه ساختار باند فوتونی (MPB) ، ساختار باند فوتوني امواج الکترومغناطيسي در يک بلور فوتونی تیغه ای محاسبه شده است. حفره های هوا با آرایه مثلثی روی تیغه ایجاد شده و تیغه بر روی یک بستر از جنس SiO2 قرار گرفته است. اين ساختار، ناحیه ممنوعه فرکانسي یا همان گاف باند فوتونی از خود نشان مي دهد. مواد مختلف با ضخامتهای مختلف برای تیغه در نظر گرفته شده و اثر آنها بر روی ساختار باند و گاف باند فوتونی به ازای هر دو قطبش E و H بررسی شده است و در نتیجه گاف باند فوتونی مطلق حاصل از برهمنهی دو قطبش، با بیشترین پهنا به دست آمده است.
 • اثر ضخامت لایه جاذب در سلول‌های خورشیدی هیبریدی پروسکایتی بر پایه CH3NH3PbI3 بر کارایی آن‌ها

  نویسنده مسئول : احمد فتحی هفشجانی
  سایر نویسندگان : فتحی هفشجانی ، احمد ؛ فاطمی امام غیث ، حسن* ؛ قائدرحمتی ، محسن؛نوری کوچی ، نادیا
 • چکیده مقاله:
  در سال‌های اخیر،مطالعه برروی سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با مزیت‌هایی هم‌چون هزینه ساخت پایین،پروفایل جذب نسبتاً خوب نور و بازده(PCE)‌ نسبتاٌ بالا توجه زیادی را به خود جلب کرده‌‌اند. به منظور بررسی اثر ضخامت لایه جاذب این سلول‌ها بر بازده¬شان در محیط مجازی، از یک مدل شبیه سازی بر اساس برنامه Scaps-1D استفاده شد. پس از اطمینان از تطابق نتایج بدست آمده در آزمایشگاه با نتایج بدست آمده از شبیه سازی، اثر ضخامت لایه پروسکایت سلول خورشیدی بر پارامترهای ماکروسکوپی مورد انتظار از آن پرداخته شد. لازم به ذکر است یکی از نتایج این مطالعه، دستیابی به ضخامت بهینه لایه پروسکایتی است که اثر بالایی بر کارآیی سلول‌های خورشیدی بر پایه پروسکایت دارد.
 • تولید هماهنگ¬های مرتبه بالا در حضور نانو ذرات با ابعاد مختلف

  نویسنده مسئول : سمیه خداداد
  سایر نویسندگان : خداداد، سمیه ؛ انوری، ندا ؛ آقبلاغی،رضا
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله به مطالعه نظری تولید هماهنگ¬های مرتبه بالا در حضور ابعاد مختلف نانو ذرات مخروطی شکل با استفاده از میدان افزایشی پلاسمونیک پرداخته¬ایم. میدان پلاسمونیک بر اساس فرآیند برهم کنش بین امواج الکترومغناطیسی و الکترون های رسانش در فلزات با ابعاد نانو بیان می¬شود. این میدان غیر همگن دارای وابستگی فضایی است، که با dinh نشان داده¬ایم ، dinh همان بعد نانوذرات مخروطی شکل را نشان می¬دهد که با تغییر مقدار آن ناحیه قطع تغییر می¬کند و مرتبه هماهنگ افزایش یا کاهش می¬یابد.
 • رفتار تناوبی درخشندگیهای سریع در مقیاس کوچک بر روی دیسک خورشید

  نویسنده مسئول : بهنام ابراهیمی
  سایر نویسندگان : احسان توابی . الناز امیر خانلو . نرگس امیر خانلو . بهنام ابراهیمی
 • چکیده مقاله:
  اگر به تصاویر دیسک خورشید که توسط تلسکوپ فضایی IRIS1 رصد شده نگاه بیندازیم درخشندگیها سریع در مقیاس کوچک می بینیم که همانند دانه های کوچک در اطراف و در مرز شبکه ای دانه ها و در داخل آن می درخشند. با بررسی این نقاط و پیدا کردن نقاط مجرد در مرز و داخل شبکه دانه ها پی به دوره تناوب حاصل از این نقاط بردیم. بررسی این نقاط در طول موجهای 1400و1330 ،2796 0A ما را به هویت واقعی و تاثیر این نقاط بر روی واکنش های حاصل شده توسط خورشید رهنمود کرد. نقاط روشن شبکه برای دانه‌های روشنی که در فیلتر‌ها قابل مشاهده هستند و در طرح‌های تقریباً سلولی که مرزهای شبکه را می‌سازند مرتب شده‌اند. از آنجا که فرض شده است که نقاط روشن جلوه‌ی قابل مشاهده‌ای از لوله‌های شار مغناطیسی هستند که به عناصر مغناطیسی ربط داده می شود.
 • امواج سطحی کوانتومی با اعمال اثرات همبستگی تبادلی

  نویسنده مسئول : مهدیه سعیدی
  سایر نویسندگان : مهدیه سعیدی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از مدل هیدرودینامیک کوانتوم از جمله مجموعه کامل از معادلات ماکسول و با درنظر گرفتن دوکمیت جدید (مقادیر اثرات همبستگی- تبادلی ) و علاوه بر این دمای فرمی الکترون و پتانسیل کوانتومی بوهم رابطه پاشندگی برای امواج سطحی بدست می آوریم . رفتار امواج پلاسمون سطحی پلاسمای کوانتومی را با وارد کردن اثرات همبستگی –تبادلی بررسی می کنیم. اثرات همبستگی – تبادلی رفتار امواج پلاسمون سطحی را به طور قابل ملاحظه ای تغییر میدهد. و مشخص می شود که اثرات همبستگی –تبادلی باعث كاهش فركانس امواج سطحي مي شود.بعبارت دیگر اثرات کوانتومی (شامل اثرات همبستگی – تبادلی و پتانسل کوانتومی بوهم ) منجر به افزایش سرعت فاز امواج پلاسمون سطحی می باشد .
 • اثر الکترواپتیک مربعی نقطه کوانتومی GaN/AlGaN در ناحیه مادون قرمز میانی

  نویسنده مسئول : محمد کوهی
  سایر نویسندگان : محمد کوهی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله اثر الکترو اپتیک مربعی و الکترو جذب نقطه کوانتومی کروی GaN/AlGaN تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی مورد مطالعه قرار گرفته است. پذیرفتاری نوری غیرخطی مرتبه سوم اثر الکترواپتیک مربعی بصورت عددی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند با افزایش شدت میدان الکتریکی خارجی طول موج تشدید اثر الکترواپتیک مربعی و الکتروجذب از ناحیه مادون قرمز دور به ناحیه میانی انتقال می یابد. همچنین، نتایج نشان می دهد طول موج تشدید پذیرفتاری مرتبه سوم در ناحیه مادون قرمز میانی با میدان الکتریکی خارجی به آرامی به سمت آبی انتقال می یابد.
 • تاثیرفاصله زیرلایه روی ویژگیهای لایه نشانی به روش اسپری پلاسمایی

  نویسنده مسئول : علیرضا ستوده خیابان
  سایر نویسندگان : علیرضا ستوده خیابان، صمد سبحانیان، محمد کوهی، علیرضا پاک نژاد
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله تاثیر فاصله زیرلایه روی ویژگی های لایه نشانی نانو پودر آلومینای گاما بر روی دو نوع زیرلایه به روش اسپری پلاسمایی مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصات مورفولوژیکی و تغییرات فازی آلومینا بر روی دو جنس متفاوت زیر لایه از طریق بررسی شکل های میکروسکوپ الکترونی جاروبی و همچنین طیفهای پراش اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند، میزان نشست ذرات در زیر لایه فولاد بیشتر از مورد شیشه می باشد. همچنین، با افزایش فاصله زیرلایه میزان نشست ذرات در هردو زیرلایه کاهش می یابد.
 • مطالعه وابستگی دمایی بلورهای فوتونی یک بعدی سه گانه دی الکتریک-بلورمایع-دی الکتریک

  نویسنده مسئول : طاهره فروتن فرد کمار علیا
  سایر نویسندگان : طاهره فروتن فرد کمار علیا، دکتر علی واحدی
 • چکیده مقاله:
  بلورهای فوتونی ساختار های بسیار مهمی هستند. در این تحقیق بلورفوتونی یک بعدی سه گانه جدیدی معرفی و حساسیت آن در دماها و پرتو ورودی با زوایای مختلف بررسی شده است. بلورفوتونی حاضر ساختاری از یک بلورمایع 5CB یا UCF-35 و دو دی الکتریک SiO2 ، CaF2 است که بلورمایع بین دو دی الکتریک قرار دارد. نتایج نشان می دهد که پهنای گاف باند با افزایش دما افزایش می یابد و به سمت طول موج های کوتاه تر منتقل می شود.
 • مطالعه خواص نوری کریستالهای فوتونی یک بعدی سه گانه دی الکتریک-نیم رسانا-دی الکتریک

  نویسنده مسئول : نفيسه مشتاقي
  سایر نویسندگان : نفیسه مشتاقی علی واحدی
 • چکیده مقاله:
  بلورهای فوتونی ساختارهای دوره ای بسیار جالبی هستند. در این مقاله خواص نوری دو بلورفوتونی و را به صورت جداگانه با ساختار10N= دوره ای و پرتو ورودی در سه زاویه متفاوت مطالعه و سپس با زاویه ورودی در سه ساختار دوره ای متفاوت بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که با کاهش دما گاف باند به سمت طول موج های کوتاه تر حرکت می کند، با افزایش زاویه ورودی پهنای گاف باند گسترش می یابد و همچنین گاف باند را می توان در ساختار دوره ای متفاوت مشاهده کرد.
 • مطالعه ی خواص مگنتواپتیکی ساختارهای میکروکاواک با نسبت ترتیب چینش (AOR) مختلف

  نویسنده مسئول : فیروز واحدی
  سایر نویسندگان : نامدار، عبدالرحمن1؛ واحدی، فیروز2*، مهدی حسن پور3
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله وابستگی خواص مگنتواپتیکی بلورهای مگنتوفوتونی یک بعدی با ساختار میکروکاواک نسبت به ترتیب چینش لایه¬های دی¬الکتریکی (AOR) با استفاده از روش ماتریس انتقال 4×4 مطالعه شده است. رفتار تراگسیل و چرخش فارادی با تغییر نسبت ترتیب چینش ساختار، به ازای طول موج¬های مختلف و نیز طول موج طراحی ( ) بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می¬دهند که به ازای هر دو ساختار متناظر که نسبت تباین اپتیکی(OCR) برابری داشته باشند، ساختاری که در آن است، مقدار چرخش فارادی بیش¬تری خواهد داشت.
 • اثر تغییر ضخامت لایه¬ی نقص بر خواص مگنتواپتیکی بلورهای مگنتوفوتونی یک بعدی

  نویسنده مسئول : فیروز واحدی
  سایر نویسندگان : نامدار، عبدالرحمن1؛ واحدی، فیروز2*
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله وابستگی خواص مگنتواپتیکی بلورهای مگنتوفوتونی یک بعدی با ساختار میکروکاواک نسبت به تغییر ضخامت لایه¬ی نقص مغناطیسی با استفاده از روش ماتریس انتقال 4×4 مطالعه شده است. رفتار ضرایب تراگسیل و چرخش فارادی با تغییر ضخامت لایه¬ی نقص در ساختار به ازای طول موج¬های مختلف و نیز طول موج طراحی بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می¬دهند که این رفتارها به ازای طول موج طراحی بسیار متفاوت با سایر طول موج ها می¬باشد
 • هارمونیک سوم پراکندگی رامان القایی در برهمکنش لیزر با پلاسما

  نویسنده مسئول : علیرضا پاک نژاد
  سایر نویسندگان : علیرضا پاک نژاد
 • چکیده مقاله:
  در این تحقیق، هارمونیک سوم پراکندگی رامان القایی حاصل از عبور لیزر غیرعادی از پلاسمای همگن کم چگال بررسی شده است. نوسانات طولی چگالی پلاسما در امتداد انتشار لیزر دینامیک پلاسما را تغییر داده و باعث تولید هارمونیک سوم پراکندگی رامان می شود. با استفاده از معادله موج غیرخطی، مکانیزم این پراکندگی بررسی شده و بیشینه آهنگ رشد در رژیم نسبیتی ضعیف بدست می آید. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش چگالی پلاسما و شدت لیزر، آهنگ رشد ناپایداری مربوط به هارمونیک سوم پراکندگی رامان افزایش می یابد. همچنین، اثر نسبیتی ناشی از شدت لیزر باعث کاهش اندکی در آهنگ رشد می شود.
 • فیلترهای اپتیکی تنظیم پذیر بر پایه ساختارهای شبه تناوبی تیو-مورس حاوی متامواد تک منفی

  نویسنده مسئول : محمد احدي پهراباد
  سایر نویسندگان : احدی پهرآباد ، محمد ؛ طالب زاده، ربابه
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله طیف تراگسیل ساختارهای لایه ای تیو-مورس را با بهره گیری از روش ماتریس انتقال مطالعه کردیم. ملاحظه کردیم که ساختار شبه تناوبی تیو-مورس متشکل از متامواد تک منفی می تواند به عنوان یک فیلتر قابل تنظیم عمل کند و تغییرات پهنای باندی و فرکانس فیلتری به ترتیب با تنظیمات ضخامت لایه ها و فرکانس پلاسمایی را مشاهده کردیم. همچنین تاثیر اتلاف لایه های تک منفی را بر روی رفتار فیلتری ساختار بررسی کردیم.
 • ناپایداری واپاشی دوپلاسمونی در برهمکنش لیزر با پلاسما

  نویسنده مسئول : علیرضا پاک نژاد
  سایر نویسندگان : علیرضا پاک نژاد
 • چکیده مقاله:
  واپاشی دوپلاسمونی در برهمکنش لیزر با پلاسما بررسی شده است. در این واپاشی، پالس لیزر در اثر عبور از پلاسما به صورت دو موج پلاسمایی(پلاسمون) تقریبا هم فرکانس تجزیه می شود. با گذشت زمان، دامنه امواج پلاسمونی و دامنه نوسانات چگالی پلاسما افزایش یافته و باعث ایجاد ناپایداری در پلاسما می شود. با استفاده از مدل سیالی و با بهره گیری از معادلات ماکسول، معادله حرکت و معادله پیوستگی برای الکترون ها، رابطه پاشندگی امواج دوپلاسمونی بدست آمده و بیشینه آهنگ رشد ناپایداری محاسبه می شود. نشان داده می شود که آهنگ رشد به مولفه های بردار موج پلاسمون ها بستگی داشته و به ازای مقدار مشخصی از طول موج مربوط به موج پلاسمونی بیشترین آهنگ رشد حادث می شود.
 • فاصله و تشابه حالت های کوانتومی در چارچوب های نالخت برای هر دو بخش شتاب دار

  نویسنده مسئول : افسانه زارعی حماملو
  سایر نویسندگان : محمدزاده، حسین1 ؛ زارعی، افسانه 1 ؛ احمدی، سیده شیرین1 ؛ فیضی، زهرا 1
 • چکیده مقاله:
  چكيده حالت های کوانتومی مدهای فرمیونی در چارچوب های نالخت متاثر از شتاب ناظر می توانند تغییر یابند. حالت های دو بخشی بل بین دو ناظر که در ابتدا ساکن هستند را انتخاب می کنیم و سپس با توجه به شتاب هر دو ناظر تغییرات حالت ها را مورد بررسی قرار می دهیم. این تغییرات با استفاده از شباهت و فاصله حالت های کوانتومی اندازه گیری خواهد شد. Distance and Fidelity of Quantum Bell States in Non-Inertial Frame for Both Accelerated Part Mohammadzadeh, Hosein1; Zarrey, Afsanne1; Ahmaddi, Shirrin 1; Feizzy, Zahra1 1 Department of Physics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran Abstract The quantum states of fermionic modes can be variated by the acceleration of the observers in non-inertial frames. We select bipartite bell states between initially at rest observers and we investigate the variation of the states according to the acceleration of both observers. We will evaluate the measure of variation using fidelity and distance of quantum states.
 • نوسانات عرضی در لوپ های خورشید با مشاهدات Hinode/SOT

  نویسنده مسئول : سیما ضیغمی
  سایر نویسندگان : سیما ضیغمی ، احسان توابی ، علی عجبشیریزاده
 • چکیده مقاله:
  چكيده نوسانات عرضی در اتمسفر خورشید می تواند نقش مهمی در گرمایش کرونا داشته باشد. باز ترکیب مغناطیسی به عنوان یکی از دلایل احتمالی برای تولیداین آشفتگیهای عرضی در لوله های شارمغناطیسی معرفی شده است. ما نوسانات عرضی یک لوپ را در لبه خورشید در دوموقیت به فاصله تقریبی 4000 کیلومتر از هم بر اساس مشاهدات تلسکوپ نوری خورشیدی ماهواره هینوده آنالیزمی کنیم. سری زمانی مربوط به تاریخ 23 فوریه 2013 در خط Ca II H می باشد . روش آنالیز بر اساس برازش آماری منحنی های نوسانات عرضی صورت می گیرد. نتایج حداکثر زمان تناوب در اولین ودومین ارتفاع 179 ثانیه اندازه گیری شد و دامنه نوسانات در دو ارتفاع مذکور به ترتیب298 کیلومتر و 734 کیلومتر بدست آمد. حداکثر دامنه سرعت عرضی در دو موقعیت به ترتیب 10 و 6 /19کیلومتر بر ثانیه و شتاب میانگین0/2 کیلومتر بر مجذور ثانیه تعیین گردید. این نوسانات عرضی لوپ ها را می توان بعنوان امواج مگنتو هیدرودینامیکی تعبیر نمود.
 • شار انرژی لوپهای خورشیدی با مشاهدات تلسکوپ نوری خورشیدی(SOT/Hinode)

  نویسنده مسئول : سیما ضیغمی
  سایر نویسندگان : سیما ضیغمی ، علی عجبشیریزاده ، احسان توابی
 • چکیده مقاله:
  در این تحقیق شار انرژی یک لوپ رابه ارتفاع 4000کیلومتری از لبه خورشید که در تاریخ19 دسامبر2007 با تلسکوپ نوری خورشیدی نصب شده بر روی ماهواره هینوده (SOT/Hinode) در خط Ca II H مشاهده می شود تعیین می کنیم. روش آنالیز بر اساس اختلاف فاز نوسانات و برازش منحنی های نوسانات عرضی صورت می گیرد. مقدار سرعت فازبه ازای فرکانس همبستگی عرضی و سرعت عرضی تقریبابه ترتیب 320کیلومتر بر ثانیه و 8 کیلومتر بر ثانیه تعیین شد. مقدار انرژی وابسته به این لوپ مقدار erg cm-2 s-1 4.6×104 بدست آمد که سهم آن تقریبا به اندازه 05/0 انرژی لازم برای گرمایش کرونای ناحیه فعال (erg cm-2 s-1 106) می باشد که با یافته های سایر مولفین سازگار است. این نتیجه اهمیت لوپهارا در گرمایش کرونا برجسته می سازد.
 • بررسی نوار هدایت در یک موجبر بلور فوتونی با شبکه مربعی جهت دستیابی به سرعت نور کم

  نویسنده مسئول : علی اصغر صدقی
  سایر نویسندگان : علی اصغر صدقی
 • چکیده مقاله:
  با استفاده از روش ابر سلول بر پایه روش بسط موج تخت و استفاده از بسته نرم افزاری دانشگاه MIT جهت محاسبه ساختار باند فوتونی (MPB) ، ساختار باند فوتوني امواج الکترومغناطيسي با قطبش E در يک موجبر بلور فوتونی با شبکه مربعی محاسبه شده است. حفره های هوا در داخل میله های از جنس سیلیسیوم و سطح مقطع دایروی ایجاد شده و در یک زمینه دی الکتریک قرار گرفته است. بلور فوتونی، ناحیه ممنوعه فرکانسي یا همان گاف باند فوتونی از خود نشان مي دهد که در موجبر مربوطه یک نوار هدایت در داخل این ناحیه ایجاد می شود. این نوار هدایت در شبکه مربعی معمولی و شبکه مربعی دوران یافته به مقدار 45 درجه، از لحاظ مناسب بودن جهت دستیابی به سرعت نور کم بررسی شده است.
 • طراحی فیلتر نوری چندکاناله تنطیم پذیر بلور فوتونی پلاسمایی با اعمال میدان مغناطیسی ثابت خارجی تناوبی برلایه پلاسمای همگن

  نویسنده مسئول : فهیمه کرمی
  سایر نویسندگان : علی اصغر مطلوم ، فهیمه کرمی قره قشلاقی
 • چکیده مقاله:
  در این مقاله با اعمال میدان مغناطیسی ثابت خارجی تناوبی بر یک لایه پلاسمای همگن ساختار بلور فوتونی پلاسمایی را طراحی کرده ایم که از تناوب لایه های پلاسمای مغناطیده و نامغناطیده حاصل شده است. با رسم طیف تراگسیل برای این ساختار تاثیر شدت و تناوب میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه میدان مغناطیسی اعمالی به عنوان یک کمیت مستقل قابل کنترل از بیرون بلور فوتونی است، لذا ساختار حاصل کاندیدای خوبی جهت طراحی فیلترهای تمام نوری کنترل پذیر است
 • تاثیر تابش دهی هم زمان امواج فراصوتی غیر کانونی پیوسته و امواج فراصوتی کانونی شده پالسی بر میزان حفره سازی گذرا

  نویسنده مسئول : علیرضا اکرمی
  سایر نویسندگان : اکرمی، علیرضا ؛ مهراد، حسین
 • چکیده مقاله:
  امواج فراصوتی کانونی شده موجب حفره سازی گذرا می شوند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تابش دهی هم زمان امواج فراصوتی غیرکانونی پیوسته و امواج فراصوتی کانونی شده پالسی بر میزان حفره سازی گذرا با استفاده از دزیمتری ترفتالیک اسید می باشد. نتایج این تحقیق نشان دادند که تابش دهی هم زمان امواج فراصوتی غیرکانونی پیوسته و امواج فراصوتی کانونی شده پالسی بر میزان حفره سازی گذرا اثر هم افزایی دارد.
 • مقایسه بین لیزر Q-Switched Nd: YAG و لیزر CO2: شکست حرارتی و حفره¬سازی گذرا در محلول ترفتالات

  نویسنده مسئول : سید محمود سجادیان غازانی
  سایر نویسندگان : سید محمود سجادیان غازانی و حسین مهراد
 • چکیده مقاله:
  امروزه لیزرهای پالس کوتاه کاربرد¬های گسترده¬ای در پزشکی و صنعت دارند. هدف این تحقیق مقایسه تاثیر تابش¬دهی لیزر Q-Switched Nd: YAG و لیزر CO2 بر شکست حرارتی و حفره¬سازی گذرا در محلول ترفتالات می¬باشد. نتایج این مطالعه نشان دادند که شکست حرارتی در هر دو لیزر Q-Switched Nd: YAG و لیزر CO2 ایجاد می¬شود ولی حفره¬سازی گذرا فقط توسط لیزر Q-switched Nd: YAG ایجاد می¬شود.
 • بررسی تاثیر امواج ضربه‌ای الکتروهیدرولیکی کانونی شده بر میزان حفره سازی گذرا در حضور میکروحباب¬های PESDA

  نویسنده مسئول : سیده عاطفه سیدی خسروشاهی
  سایر نویسندگان : سیده عاطفه سیدی خسروشاهی و حسین مهراد
 • چکیده مقاله:
  کانونی کردن موج ضربه¬ای الکتروهیدرولیکی در آب پدیده¬ای است که منجر به حفره¬سازی گذرا می¬شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز میکروحباب¬های PESDA بر میزان حفره¬سازی گذرای تولید شده توسط امواج ضربه¬ای الکتروهیدرولیکی کانونی شده می¬باشد. ما در این تحقیق رخداد حفره¬سازی گذرا را با تولید رادیکال¬های آزاد هیدروکسیل توسط برهمکنش موج ضربه¬ای در محلول ترفتالیک اسید نشان دادیم. هم¬چنین نتایج نشان دادند که فروریزش میکروحباب¬های PESDA می¬توانید منجر به افزایش حفره¬سازی گذرا شود.
 • بهبود بازده کوانتومی آشکار ساز مادون قرمز نقطه کوانتومی در حفره تشدیدی(RCQDIP)

  نویسنده مسئول : حسین محدث
  سایر نویسندگان : دکتر علی واحدی، حسین محدث
 • چکیده مقاله:
  برای بهبود آشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومی(QDIP) ، باید بازده کوانتومی بالا و جریان تاریک کمتر باشد برای همین در این کار جهت بهبود بازده کوانتومی از ساختار حفره تشدیدی (RC) مبتنی بر انتقالات بین حالات انرژی گوناگون در باند ظرفیت استفاده می شود. در این مقاله، محاسبات برای گستره وسیعی از ارتفاع نقطه کوانتومی، طول حفره، بازتاب پذیری، ضخامت لایه فعال و ضریب جذب نقطه کوانتومی بر روی آشکارساز انجام گرفت. نتایج نشان می دهند که با افزایش بازتاب پذیری و طول حفره، بازده کوانتومی افزایش و با افزایش ضخامت لایه فعال و ضریب جذب ، بازده کوانتومی کاهش می یابد.
 • همبستگی نوسانات شدت بین ساختارهای روی دیسک وخارج از لبه خورشید

  نویسنده مسئول : سیما ضیغمی
  سایر نویسندگان : سیما ضیغمی ، احسان توابی ، علی عجبشیریزاده
 • چکیده مقاله:
  در این تحقیق نوسانات شدت را بر روی دیسک خورشید و خارج از آن بر اساس مشاهدات تلسکوپ نوری خورشیدی، در خط Ca II H مطالعه می کنیم. هدف ما بررسی میزان همبستگی و همدوسی نوسانات درساختارهای دیسک و خارج از لبه در نواحی فعال است. روش آنالیز براساس اختلاف فاز و روش ویولت می باشد. نتایج آنالیزاختلاف فاز نشان می دهدکه برای اسپیکول های بلند فرکانس همدوسی تقریبا 5و 8 میلی هرتز بوده و ضریب همدوسی نوسانات بین دیسک و خارج از آن تقریبا 6/0 می باشد. این مقادیر برای اسپیکول های کوتاه 8/3 میلی هرتز با ضریب همدوسی 3/0می باشد. نتایج ویولت عرضی دو بعدی و سه بعدی، نوسانات همدوس را برای نواحی فعال، اسپیکول های بلند وکوتاه نشان می دهد. همبستگی نوسانات نشان می دهد که منشا ساختارهای خارج از لبه مثل اسپیکول هادراتمسفر پایین تر متمرکز شده است و مسئله گرمایش کرونا را می توان در لایه های پایین تر جستجو نمود.
 • بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس غیر یونیزان و پرتوهای یونیزان رادیوداروی ید 131 به صورت ترکیبی بر سطوح هورمونهای تیروییدی موش صحرایی

  نویسنده مسئول : سرور وراوی پور
  سایر نویسندگان : وراوی پور ، سرور1 ؛ کمالی مقدم ، کیومرث2
 • چکیده مقاله:
  آثار زیان بار بیولوژیکی ناشی از امواج الکترومغناطیس شامل اثرات زیان بخش بر روی سلول های کبدی ، فعالیت نورون های سلول های مغزی و سیستم اعصاب مرکزی ، افسردگی ذهنی ، درد عضلانی و غیره می باشد. به همین دلیل مطالعه اثرات مختلف امواج الکترومغناطیس موضوعی مورد علاقه متخصصین برای درمان و رفع مشکلات مذکور می باشد. در مقاله حاضر دو مدل پرتو یونیزان ، غیر یونیزان و اثر ترکیبی آنها بر روی مقادیر هورمونهای تیروییدی 80 سر موش صحرایی و در چهار گروه کنترل، دریافت کننده ید ، مجاورت یک دستگاه موبایل درحال مکالمه و ترکیبی دریافت کننده ید و دستگاه موبایل مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج اندازه گیری شده کاهش سطوح هورمونهای T3 و T4 و افزایش سطح هورمون TSH در گروه دریافت کننده رادیودارو I131 و گروه ترکیبی دریافت کننده امواج الکترومغناطیسی موبایل و رادیودارو I131 حائز اهمیت می باشد.