کمیته های برگزاری

ناصر مدیر شهلا -رئیس همایش

علی واحدی - دبیر اجرایی

احد اصغری

سیما ضیغمی

علیرضا آهنگرزاده

ربابه طالب زاده

حسین مهراد

محمد کوهی

محمد حسین فیضی درخشی

علیرضا ستوده خیابان

فرشاد ذوقی

معصومه نقی پور

مهرانگیز صالح زاده

سمیه صدیق

فرید نقوی

حسین غفاری

محمود قرآن نویس

تهران

حبیب تجلی

تبریز

صمد سبحانیان

تبریز -دبیر علمی

رسول خدابخش

ارومیه

علی عجب شیری زاده

تبربز

ابراهیم عطاران کاخکی

مشهد

مرضیه آسوده

تهران

سید محمد الهی

تهران

مهدی صفا اصفهانی

اصفهان

سید عطا اله سجاسی

رشت

حسین اکبری

اردبیل

علی واحدی

تبریز

محمد کوهی

تبریز

داود درانیان

تهران

شهروز ساویز

تهران

حسن فرخ پیام

تهران

اسفندیار فیضی

تبریز

شعله اعلایی

ارومیه

سیما ضیغمی

تبریز

احد اصغری

تبریز

علیرضا آهنگرزاده مارالانی

تبریز

حسین مهراد

تبریز

ربابه طالب زاده

تبریز

حسین غفاری

تبریز

محمدحسین فیضی درخشی

تبریز

رضا صفری

اهر

امیر خدامحمدی

بناب

هادی رحیمی

شبستر

مراد ابراهیم خاص

مهاباد

هاله کنگرلو

ارومیه

ابراهیم حیدری

بوشهر

پژمان خورشید

مشهد

نادر عزیزی

خوی

بابک مالکی نیا

گچ ساران

شروین سعادت

اهواز

محمود مصلحی فرد

تبریز

محمد کاظم سالم

تهران

احمد سالار الهی

تهران

محمد علی محمدی

تبریز

اصغر صدیق زاده

تهران