مقاله نامه
مجموعه مقالات اولین همایش ملی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی از لینک زیر قابل دریافت می باشد