کارگاه و نمایشگاه


 1- کارگاه عملی لایه نشانی ( به روش کند و پاش و تبخیر )  Physical Vaper Deposition of Thin Films

 مدرس کارگاه : آقای دکتر زواریان (عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف)


هزینه شرکت در کارگاه لایه نشانی  500/000 ریال می باشد.

2- کارگاه تئوری و عملی میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

مدرس کارگاه: آقای دکتر باغبان(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی فناوری نوین دانشگاه تبریز)


هزینه شرکت در کارگاه میکروسکوپ نیروی اتمی 500/000 ریال می باشد. 

3- کارگاه نجوم رصدی( تئوری و عملی)

کارگاه توسط انجمن نجوم آیاز برگزار خواهد شد.


هزینه شرکت در کارگاه رصد نجومی 300/000 ریال می باشد.علاقمندان می توانند از پروفایل شخصی خود در سایت همایش نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند