محورهای همایش- اپتیک و لیزر ، فوتونیک

- فیزیک پلاسما و تخلیه های الکتریکی

- فیزیک نجوم ، اخترفیزیک و ژئوفیزیک

- فیزیک هوا و فضا ،‌امواج الکترومغناطیس ، آکوستیک

- فیزیک نظری ، هسته ای ، ماده چگال، ذرات بنیادی و میدان ها

- علم مواد ، نانو فیزیک ، فیزیک پزشکی ، انرژی و حوزه های دیگر فیزیک کاربردی و میان رشته ای