بخش مالیبسمه تعالی

پژوهشگران ، دانشجویان ، اساتید و شرکت کنندگان محترم اولین همایش ملی فیزیک  احتراما جهت تسریع در امور مربوط به پذیرش همایش و ارائه خدمات  بهتر برای شما عزیزان لازم است فرم ذیل را تکمیل و مبلغ کل محاسبه شده را بصورت یکجا به شماره حساب  0104139330003   با شناسه پرداخت  212208023325  بنام همایش ملی فیزیک نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز واریز و در اسرع وقت اسکن فیش پرداختی را به همراه فرم تکمیل شده (با فرمت pdf ) از طریق ایمیل مالی همایش phys95mali@gmail.com    ارسال نمائیدآخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم مالی 95/4/15 می باشد.