تقویم رویدادهای همایش

روز برگزاری همایش مصادف با سالروز امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار

14 مرداد 1285 هجري خورشيدي برابر با پنجم اوت سال 1906 ميلادي، مظفرالدين شاه قاجار سرانجام فرمان مشروطيت را امضاء كرد. بعدا قانون اساسي تدوين و نخستين جلسه مجلس شورا در كاخ گلستان با حضور مظفرالدين شاه تشكيل شد. مظفرالدين شاه در همين سال درگذشت


دریافت اصل و چکیده مقالات با هم

تاریخ دریافت اصل و چکیده مقالات برای مقالاتی که قبلا چکیده ای ارسال ننموده اند.


تاریخ دریافت فقط چکیده مقالات

دریافت فقط چکیده مقالات