اخبار و رخدادهای سایت

دریافت اصل و خلاصه مقالات کنفرانس ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی تا تاریخ 30 فروردین 1396

دریافت اصل و خلاصه مقالات کنفرانس ملی هنر، معماری و شهرسازی اسلامی تا تاریخ 30 فروردین 1396 کنفرانس ملی هنر معماری و شهرسازی اسلامی که توسط دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت ملی و کشوری در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار خواهد شد؛ پذیرای طیف مقالات علاقمندان و پژوهشگران حوزه های هنر و معماری و شهرسازی اسلامی خواهد بود. این کنفرانس به صورت بسیار معتبر و توسط دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که قدیمی ترین واحد در رشته های هنر معماری دانشگاه های آزاد در کل کشور است؛ برگزار خواهد شد.